Domů           Semináře           Duchovní Hygiena       Channeling       Galerie       Kontakt   

KONTAKTUJTE NÁS: prozreniandelu@seznam.cz

channeling 2016

 • Promluvy Boha k lidem Země 28. 12. 2016

  Moji milovaní, zujte svou obuv, odevzdejte všechny strachy a zůstaňte nazí a bosí. Naslouchejte svému srdci a propojte svá bytí s tvůrčí myslí, s myšlenkou lásky. Propojte své energie v lásku svou, zemskou a vesmírnou. Otevřete přístupové brány, nechte světlu najít cestu do vaší celistvosti a zažehněte pochodeň svou.

  Je na čase otevřít brány Země a propojit se se svou zemskou a vesmírnou úplností, načerpat kódy a rozřešit v sobě veškeré rovnice a stát se rovnováhou svého bytí. Sled událostí tohoto roku 2016 byl úrovní dokončení. Je důležité propustit veškeré zůstatky bolesti, úzkosti, strachy a uchopit sílu světla a lásky.

  Vy, kteří cítíte, že je již čas se plně propojit a spojit se ruku v ruce k pomoci…. Vše je již připraveno. Uchopte vše beze strachu a povstaňte a rozpusťte veškeré zbytky po strachu ve své DNA. Nahraďte vše, celé vaše bytostní já za lásku, sílu a úplnost. Jsme tu pro vás. My všichni vám napomáháme rozpomenout se na to, kdo jste a jak tvořit silou lásky v sobě a kolem vás.

  Utvořte sílu, spojte se v lásce a tvořte na Zemi víru v sebe sama a v druhé. Stůjte si za svým slovem lásky, činem i myšlenkou. Každý jedinec je láska, světlo a vy jste zde, abyste na ní poukázali. Na sílu lásky. Vy světlonoši s čistým záměrem v srdcích.

  Jsme všude kolem vás. Energie samotného Boha vámi všemi plně proudí ve vašich žilách, v celé celistvosti. Všichni pomocníci světla semknuli křídla, paže a protnuli energie, té nejčistší energie světla. Spolu s bytostmi všech kontinentů, moří, Země, vzduchu, vody, ohně, mistrů nanebevzatých a energií Kristova vědomí šíří vaší Zemí sílu čistoty a vzestupu.

  Energie čistého záměru, vaše rozhodnutí, stále čekají na vaše silné uvědomění a uchopení sebe sama a sílu vašeho rozhodnutí se chtít změnit. Změnit, tj. tvořit v lásce, změnit myšlení a dát svobodu mysli, tělu i srdci. Vaše změna, vaše uchopení, uvědomění činí zázraky ve vás i ve vašem okolí. Tím, že měníte sebe, se mění i váš okolní svět a rozpouští se veškeré strachy. Vstaňte, uchopte šanci se změnit a nahlížet do svých skrytých energií a plně se postavit s tou nejčistší láskou sám sobě a věřte, že je to nejtěžší, co můžete učinit.

  Jsme vám stále na blízku a pomáháme každým okamžikem. Líbáme vás a objímáme s tou nejčistší láskyplnou energií. Přestaňte soudit a odsuzovat. Všichni světlonoši jsou zde pro vás. Jsou připraveni vám pomoci najít vaši cestu k sobě sama. Naslouchejte svému srdíčku, svým pocitům lásky. Odstraňte ze své mysli zášť, závist, bolest a strach. Nedejte již prostor těmto energiím, aby vám zasahovaly do vašich rozhodnutí.

  Máte volbu cesty. Jít láskou čistého záměru, nebo ve strachu. Věřte, že tuto cestu si již prošel každý z vás a věříme, že si přejete změnit vaši bolest a strach na svobodu a lásku, rovnováhu, klid a mír, zdraví a další. To vše a ještě více nese volba lásky.

  Odevzdejte s nejčistším záměrem vašeho srdce vše, co vám ztěžuje váš život zde na Zemi a plné propojení a rozpomenutí se na to, kým jste. Začněte s tím nejčistším srdcem nalézat sama sebe a nahlížet do pravdy. Odstraňte veškerá zklamání a nároky sám(sama) na sebe a uvěřte, že jste dokonalí a že jste součástí celé rodiny, jednoty.

  Dovolte si nahlédnout do své celistvosti, do pravdy. Uchopte sílu svou a lásku mou, která ve vás stále koluje, setrvává a čeká na tuto velikou událost se plně propojit a rozpomenout se, že jste. Že jste tím světlem, láskou a Božím posunem vzestupu. Je na čase odhodit masky, přetvářky, vystoupit z našich skrýší a převzít plnou zodpovědnost za své činy a stát se tím světlem svého posunu. Odevzdejte své masky a nechte vnést světlo do vašich bytí.

  Plně se propojte v jedno tělo, duši a mysl. Zatím jste dokázali odsoudit a soudit ty, kteří svou přetvářku odhodili a dokázali spolu s námi všemi nahlédnout do své úplnosti. Jsou to poslové Boží, světlonoši, ale věřte, že sem přišli z čistého záměru ve svém srdci a jsou připraveni za svou pravdu čistého záměru položit i život. Nic je nezastaví. Jsou to pozemští světlonoši, pomocníci světla a jsou zde pro vás pro všechny, moji milovaní, aby vám ukázali cestu k vám všem a k propojení se mnou samotným, neboť každý z vás je posel Boží. Jsem v každém z vás.

  Miluji vás, váš Bůh.

 • Promluvy Boha k lidem Země 30. 12. 2016

  Moji milovaní, věřte vlastním úsudkům a nenechte se za žádných okolností ovlivňovat cizími pravdami, které nejsou podložené.

  Odsuzování a souzení lze učinit velice rychle a většina se přidává k davu a soudí, aniž by se zeptal sám sebe a dal na vlastní pocit.

  Vím, je mnohem snazší to nechat na druhém a věřte, že když začnete naslouchat a nahlížet vlastním pocitům, budou se vám dít zázraky. Hned v daný okamžik se vaše těla začnou uzdravovat a začnete rozumět veškerému dění kolem vás. Začnete mít radost z každého okamžiku vašeho života, vždyť jste zde pro život, ne pro přežívání. Přežívání v bolestech jste si vybrali vy sami.

   

  Já si přeji vaši lásku, klid a mír. Žít život v úplnosti. Moji milovaní, vy jste ztratili víru ve mně, ne já víru ve vás. Já jsem zde pro vás v každém okamžiku. Jsem v úsměvu vašeho syna, pohlazení vaší ženy, olíznutí vašeho psího přítele. Jsem úplně všude, na to jste moji milovaní zapomněli.

  Ono je jednodušší říci, že za to můžu já (Bůh), ale moji milovaní věřte, není tomu tak. Každý z vás si vybírá směr vaší cesty sám. Já si přeji milovat vás za všech okolností, a to také dělám. Jsem tu stále pro vás a nikdy nikam neodejdu. Jsem stále součást vás a vždy budu. Miluji vás za každých okolností.

  Milujte sami sebe a mějte radost z každého okamžiku vašeho bytí. Usmívejte se na sebe a na své okolí. Na stromy, pole, lány, všechno a všechny. Vždyť jste vším a všechno, vždyť jste jeden celek. Miluji vás bezpodmínečnou láskou moji milovaní.

  Váš Bůh.

 • Kódy věčnosti a vzestupu 20. 12. 2016

  Moji milovaní s velikou láskou bychom vám chtěli sdělit, že dne 21. 12. 2016 na zimní slunovrat v 11:44 hod vašeho lineárního času se odehraje veliká láskyplná událost. Vaše Země svlékne kabátek a oblékne nádhernou láskyplnou energii Nové doby. Tento čas bude časem odevzdání všech starých energií, všech energií, které v tuto chvíli a v tento okamžik a daný čas půjde svléci společně s obalem strachu, který v tuto chvíli nese vaše planeta.

  Tento kabátek plný strachu s velikou láskou a za pomoci Boží a těchto energií sundáte vy všichni. A přijmete též láskyplné energie Božího posunu lásky a světla Nové doby. Každý z vás je součástí těchto Nových energií, každý z vás přijme tyto energie Nové doby. Ukotví se v každé vaší buňce, v biologii, DNA, v duchovním i hmotném těle vašeho bytí.

  Vaše energie se začínají proplétat a s láskou vstřebávat a synchronizovat v jedno tělo, mysl i duši. Tento nádherný láskyplný zimní slunovrat začne v 11:44 hod na nádherném místě. (Kde, sdělíme dodatečně, kvůli ochraně tohoto místa J.) Zde se s láskou uzavřou hranice, rozpustí se a začne proudit energie věčnosti, probuzení, osvobození a propojení.

  Těmito branami začne s velikou láskou plně proudit energie samotného Boha, božství, kosmických vesmírných nádherných energií, která přinese probuzení jak pro vás, tak pro celou planetu. Přinese informace, energie, posuny a programy každého z vás. Začne sem plně proudit informace o vzestupu vaší planety, o vašem vzestupu. Toto sdělení je pro každého z vás, který naslouchá a nahlíží svým srdcem a láskou a věřte, že každý z vás tyto energie má, nese a schovává ukryté hluboko v sobě. Těmito energiemi, vašeho posunu začíná vaše láska vzkvétat, vystupovat na váš povrch a vy si začínáte vzpomínat na to, kým jste. že jste ta síla, ten posun této Země, že vzestup této planety tvoříte vy. Vaší myšlenkou, činem i slovem.

  Je to rovnováha vašeho těla, mysli i ducha. Jste to vy, kteří vytváří rovnováhu mezi vámi, Zemí a Vesmírem. Začnete si plně vzpomínat, že to jste vy ti tvůrci, tvůrci Boha, kteří posouvají, uklidňují a vstřebávají veškeré energie nelásky, které rozpouští a propouští svým nejčistším láskyplným srdcem, čistým záměrem, světlem a posunem.

  Vaše tvorba, vaše myšlení čistého záměru rozpustit a rozpomenout si na to kým jste, tím tvoříte tu nejkrásnější čistou sílu vašeho posunu vzestupu a rovnováhy. Jste to vy, kteří zde tvoří a kteří pomohou nejenom sobě, ale i druhému a celému Vesmíru. Vy jste ta rovnováha, vy jste to světlo, vy jste ten zvon. Každý z vás má ve své biologii, ve své DNA ukryté kódy vašeho vzestupu, posunu i věčnosti.

  Tyto energie k vám plně začínají proudit, aby spustily kódy věčnosti ve vaší biologii, ve vaší celistvosti, ve vašem celém bytostním  já. Jste to vy, kteří si najednou vzpomenou, že jste věční, že jste láska, že jste světlo, že v tuto danou chvíli můžete touto energii vstřebat a rozpustit veškeré nelásky, které v sobě nosíte a které zapříčiňují veškeré hrozby, které kolem vás jsou.

  Tyto energie projdou až do samotné Země. Energie světla a lásky, které začnou proudit v zimní slunovrat se plně propojí s vaším tělem, Zemí i Vesmírem a na povrch vaší planety začínají vystupovat z celého zemského jádra veškeré neláskyplné energie, veškeré strachy, které byly ukotveny ve vědomí Země, se začnou rozpouštět.

  Vaše Země se začíná probouzet, očišťovat a propojovat a vy se začínáte rozpomínat na to, kým jste. Začnou se rozpouštět a vycházet na povrch i veškeré pravdy, které jsou součástí každého z vás. Začnete si vzpomínat a rozpomínat se na pravý potenciál vašich těl, posunu a světla.

  Vaše sny, lásky a vaše tvoření se začnou plnit. Vaše těla se začnou rozsvěcet, vaše srdce se plně propojuje s vaším vědomím i podvědomím a vy s velikou láskou a celým svým bytostním já začnete přetvářet veškeré strachy na lásku.

  Moji milovaní je zde volba dvou směrů. Ty směry jsou láska a strach a záleží na vás, jakou cestou, jakým směrem si zvolíte jít. Jste síla, jste světlo, jste láska a opravdu jenom na vás záleží, jaký směr si zvolíte. Máte svobodnou vůli si zvolit buď cestu strachu, nebo cestu lásky. Je to vaše volba, ale věřte, že strach jsou energie nelásky, bolesti a zármutku.

  Láska je jenom jedna. Je to čistý záměr vás všech. Láska je rovnováha, klid a mír, harmonie a plné propojení mezi vaší myslí, tělem i duchem. Jsou to myšlenky, které tvoří lásku a světlo. Je to energie, kterými se vaše tělo plně napojí na čistý zdroj vašeho Zemského i vesmírného bytí. Je to zdroj lásky a světla a vy jste vibrace lásky a světla. Vy jste Bůh, láska a světlo a každý z vás nese pochodeň, která v tuto chvíli zažehla vaše těla, propojila a sjednotila vás a stává se součástí vás všech. Věřte, že to poznáte na každém z vás. To je láska.

  Milujeme vás a my všichni jsme vaší součástí. Já, My všichni, andělé, bytosti světla, pomocníčci bytostí světla jsme všichni vaší součástí. Vaší biologie, vaší DNA, vašeho těla, ducha i mysli, jelikož my jsme jedno, my jsme světlo.

  Vy jste zde proto, abyste s láskou proměnili a přetvářeli váš svět a ukázali, že toto je směr, toto je cesta, toto je láska.

  Váš Bůh.

 • Na nic nečekejte! 19. 12. 2016

  Přijměte prosím energie posunu, vzestupu a propojte je se svou vibrací. Rozrezonujte a synchronizujte veškeré vibrace vašeho vnitřního i vnějšího Já a propojte se v jedno tělo, mysl i duši. Rozvibrujte svá těla, své fyzické i duchovní úrovně a propojte se s matičkou Zemí a s Vesmírem.

  Propojte se jako jeden celek celého celku v jedno tělo, jednu mysl, jednu duši tak, abyste mohli naslouchat vibracím všech kolem vás: Vibracím živlů, bytostem světla, pomocníčkům, přírodě, Zemi. Všem vibracím, které s velikou láskou hrají svou píseň a své tóny. Nalaďte nástroj svého bytí, nalaďte se na tyto vibrace a propojte se, naslouchejte a pomožte s velikou láskou propojit sami sebe s touto krásou, krásou vaší Země.

  Rozvíjejte svůj potenciál a potenciál vaší Země a propojte se v jednu lásku, v jedno světlo čistého záměru. Propojte se a uvědomte si s velikou láskou, že váš posun, vaše tvorba vás posune dál a dál do samého zázraku vašeho bytí. Tím, že tvoříte, tím, že nasloucháte, nahlížíte na svět skrze své oči, srdce a lásku, které jsou propojené s celým vašim tělem, srdcem, myslí i duchem. To vám napomůže nahlížet na celý svět, na tu krásu, která kolem vás je, a tím tvoříte a posouváte se.

  Tím, že zůstanete stát a budete čekat na váš posun, tím se posun neuskuteční. Čekáním se netvoří. S velikou láskou uchopte svou sílu, svůj posun, svoje poslání a tvořte v té nejkrásnější energii lásky a ze světla čistého záměru. Vaše srdce vám pomůže nahlížet, vaše tělo vám pomůže tvořit, vaše mysl se propojí s touto tvorbou a energie, píseň, tóny a vibrace vám napomůžou přijmout veškeré příležitosti, které se nabízí skrze vaše těla, vaše energie a energie Vesmíru a Země a skrze všechny kolemjdoucích kolem vás.

  Jsou to kódy, programy a informace, které v sobě nosíte a energie, které k vám plně proudí. Ty vám napomůžou tvořit, rozpomenout se, kým jste. Váš nástroj je vaše celistvost. Vaše píseň je vaše vibrace. Nalaďte své tóny na písně vaší tvorby, Země i Vesmíru a propojte srdce svého vlastního zvonu. Vaše vibrace se stanou srdcem tohoto velkého zvonu. Jste píseň, jste láska, jste světlo, jste vibrace, jste nástroj a každý z vás zde hraje nádherným láskyplným tónem a věřte, že jednoho krásného dne se vaše tóny sladí v jednu píseň, v jednu lásku, jedno světlo a stanete se jednotou vašeho vzestupu.

  Miluji vás všechny, váš Bůh.

 • Energie dokončení a znovuzrození 12. 12. 2016

  Moji milovaní, toto poselství k datu 12. 12. 2016 je pro všechny krásné lidské bytosti, žijící zde na Zemi.

  Již delší dobu můžete pociťovat energie, které skrze vás plně proudí. Jsou to energie, které se aktivují ve vašich tělech, energie čistoty, lásky, světla a probuzení. Jsou to energie, které vám pomůžou plně si vzpomenout na to, kým jste. Jsou to aktivační kódy, informace, programy, světla a lásky, které skrze vás a do vás plně proudí, a ukotvují se v plném rozsahu na fyzickém i duchovním hmotným těle. Tyto energie Božího posunu, dokončení, znovuzrození a nového začátku vám pomůžou si plně vzpomenout na to, proč jste sem přišli, jaký máte úkol, zkušenost, plné poslání.

  Přichází proto, abyste si vzpomněli, že jste čistá láska, světlo, samotný Bůh. Tyto energie sem již plně proudí a začnou dnem 12. 12. ve 12:00 hod. vašeho lineárního času zesilovat. Jsou to energie Boží, znovuzrození, dokončení vašich lidských bytostí tak, abyste si vzpomněli a plně přijali zodpovědnost za váš život, za vaše činy a myšlenky.

  Tyto energie spočinou ve vašem bytí a napomůžou vám s tou největší láskou se propojit se svojí duší, myslí a s tělem, srdcem zemským a vesmírným tak, abyste si plně uvědomili, kdo jste. Abyste si uvědomili, že vaše láska teče každým okamžikem skrze vás, a vy můžete svým vědomím plně změnit celý koloběh vašich životů.

  Na tyto energie rozpomenutí na vás samotné, vaše biologie a vaše mysl, vědomí a podvědomí aktivně reagují a plně se propojují s vesmírným a zemským postupem, přesunem. Otevřete vaše srdce, vědomí a podvědomí. Otevřete brány sami sobě, energiím, které skrze vás plně proudí. Jsou to aktivační kódy a procesory k tomu, abyste si byli plně vědomi vašich činů a přijímali zodpovědnost.

  Skrze vás, vaši tvorbu, vaše tělo, vaši mysl tyto energie světla a lásky stále proudí, aby vám ukázaly, kdo jste, abyste mohli tvořit v té nejvyšší lásce, se kterou se můžete ve svých tělech, ve svých srdcí, ve své duši propojit.

  Jsou to energie lásky vašich těl. Vaše těla prošla různými proměnami za celý koloběh vašich životů a mnozí z vás v tuto chvíli docházejí k dovršení svého vědomí světla a lásky. Přesouváte se do světelného lidství. Všichni z vás, moji milovaní, dojdete do energií nesmrtelnosti vašich těl. Vaše těla začínají aktivovat veškeré procesory nesmrtelnosti a vy přicházíte a přijímáte kódy a informace světelných těl k posunu lidstva, Země, Vesmíru. Vaše těla se začínají přetvářet, přeměňovat. Vaše orgány se začínají proměňovat a přizpůsobovat energiím, které skrze vás proudí a které zde již nastálo jsou.

  Moji milovaní vše nosíte sami v sobě, ve svých tělech, ve své mysli, ve své duši, vědomí a podvědomí. Tyto všechny informace máte v sobě. Stačí s láskou přijmout sám sebe, rozpomenout se kým jste. Tyto energie přicházejí a každý z vás je pociťuje na fyzické i duchovní úrovni vašeho hmotného těla. Každá vaše buňka ve vašem těle začíná rezonovat, plně se propojovat, rozpomínat a přijímat vaše vědění, váš posun, vaši tvorbu ve světle a lásce.

  Prosím přijměte a otevřete svoji náruč a své srdce. Přijměte sami sebe. Propojte se se svým tělem, myslí a duší. Tyto energie jsou zde pro vás a vy začínáte žít. Vaše těla prošla silným posunem. Celé vaše bytostní Já si je vědomo toho, kam jdete, proč a s kým. Vy, jste to vy, s kým jdete ruku v ruce, jste to stále vy, jelikož jste vším. Všichni jste jedno. Já jsem vy a vy jste já a já jsem vás stvořil s velikou láskou, abyste žili v radosti, štěstí, harmonii, klidu, míru a rovnováze.

  V tuto chvíli vás s láskou žádám a prosím, otevřete svá srdce a přijměte své vnitřní já, své vědění pro posun, pro lásku a pro světlo vaše i druhých. Jelikož vy jste ti, kteří mohou změnit sami sebe a přetvořit myšlení na lásku a na světlo. Každý z vás má svoji sílu. Každý z vás má sílu své úrovně vyslat a přijmout si svou lásku.

  Láska, moji milovaní, znamená láska. Vibrace toho nejvyššího posunu. Každý z vás v sobě lásku nesete. Záleží na vás, jakým směrem ji uchopíte. Buďte láskou a světlem, buďte životem, buďte harmonii a rovnováhou. Najděte sílu svou ve svém nitru a přetvořte sami sebe, myšlenky, energie slova, která se skrze vás vyjadřují, na energie lásky nebo strachu. Každý z vás má na výběr přijmout energie buď strachu, nebo lásky.

  Mojí milovaní, každý z vás v sobě nosí tu nejvyšší lásku samotného Stvořitele, jelikož Já jsem vás stvořil ze sebe, ze sebe samotného. Vy jste čistá láska, vy jste Bůh, vy jste světlo, vy jste tvorba, vy jste Stvořitel, a zde na Zemi je důležité si plně rozpomenout na to, kdo jste, abyste ukázali i druhým, jak pomoci sami sobě a pomoci zase dál a dál.

  Tyto energie, které začínají plně proudit skrze vaše těla otevírají brány vašeho vědění, zemského i vesmírného. Skrze tyto portály proudí plná energie, změny, tvorby a očisty. Je to energie samotného Stvořitele. Jste to vy, jsem to já. Přijměte sami sebe, otevřete brány a nahlédněte do svého nitra a přijměte zodpovědnost sami za sebe, za vaše činy. Přestaňte obviňovat druhé za to, co kolem vás plně proudí. Přijměte zodpovědnost za to, že i vy jste činili slovem i myšlenkou tyto energie, které vaše fyzické oči vidí.

  Ale s láskou propojte váš duchovní zrak s fyzickým a nahlížejte s velikou láskou jiným úhlem, jinou úrovní. Jste to vy, každý kolemjdoucí, který kolem vás proudí a prochází, jste vy. Jelikož jste vším a všichni jste všechno. Nikdo není víc, nikdo není méně. Všichni jste pracovníci světla. Všichni jste světlo. Všichni jste všechno, jenom každý z vás má jiné zkušenosti, jinou tvorbu, jiný posun. Otevřete svá srdce a propojte se s láskou.

  Skrze tyto portály k vám přichází pomoc. Pomoc rozpomenutí se, aktivační kódy, vzorce, programy a informace nejenom pro vás, ale i pro vaši Zemi. Vaše Země je úzce propojená s vaším vědomím. Vaše vědomí je propojené se srdcem Země i srdcem Vesmíru. Když čistíte sami sebe, když s láskou propouštíte veškeré bolesti, strachy, pomáháte všem kolem vás. Přírodě, vodě, vzduchu, ohni, protože všichni jste všechno a vším.

  Otevřete světlo ve své duši a staňte se srdcem vašeho zvonu. Staňte se srdcem jednoho velkého zvonu. Mnozí z vás, začnou přijímat informace pro posun vaší planety. Tyto energie již k vám plně proudí, jsou to energie síly, lásky a světla. Jsou to energie, které se v lásce začnou plně ukotvovat, a vy je začnete přijímat. A s tou největší láskou budete tvořit a přetvářet vaší Zem. Jsou to energie posunu, rozpomenutí se. Jsou to energie vašich srdcí, otevřenosti samotného Boha.

  Již není čas! Otevřete se a neskrývejte se. S láskou přijímejte a rozesílejte energie lásky. Každý z vás dokáže vyslat energie lásky. Každý z vás je v sobě má a nezáleží na tom jak duchovně, tělesně, fyzicky jste otevření. Každý z vás má energie lásky. Láska je vždy čistá. Láska je vibrace, světlo všude kolem vás. Jen nahlížíte správnýma očima, naslouchejte správným sluchem. Dovedou vás zpátky domů, ale domů k vám.

  Zde je život, zda jste to vy, zde můžete tvořit. Jste nesmrtelní! Vaše těla jsou nesmrtelná. Váš posun je na začátku veškeré roviny. Přijměte a otevřete se přetvorbě a odevzdejte veškerá omezení, veškeré cizí pravdy, které jste převzali od druhých. Cizí zkušenosti, které vás omezují v přijetí sama sebe. Ta pravá zkušenost je vaše zkušenost, moji milovaní. Otevřete se a přijměte svoji vlastní zkušenost do vašich srdcí, do vašich těl, vaší mysli.

  Vaše duše se s vámi plně propojuje a otevírá se. Naslouchejte svým pocitům, emocím. Žijte život zde na Zemi. Tady je láska, tady je světlo. Vy jste život. Vy jste posun. Vy jste tvorba. Vy jste Bůh. Vy jste láska. Každý z vás je Boží Posel. Každý z vás je všechno a vším. Odevzdejte veškerá omezení, neodsuzujte a nesuďte. Tvořte s láskou a světlem. Vzpomeňte si, co v sobě nosíte. Veškeré kódy, vzorce a programy se v tuto chvíli plně aktivují. Vaše růže rozkvétá. Vaše světlo září, a vy se stáváte srdcem zvonu.

  Váš Bůh

  (Prosím nezapomeňte si odevzdat vše, co vám brání přijímat tyto energie. Otevřete brány, slaďte se, propojte se Zemí a uzemněte se.  Pak už jenom načerpávejte, propojujte a aktivujte.)

   

 • Slova lásky a vnitřního poznání 1. 12. 2016

  Každý, když se ztratil, zapomněl. Proto musí projít životní etapou svého vývoje, zkušeností, aby se mohl stát tím, kým je. Je potřeba se znovu nalézt, vzpomenout si. Myšlenka bez zkušeností zůstává jen myšlenkou. Nejdříve musíte v sobě Boha zapomenout proto, abyste věděli, uchopili, že Bohem jste. Jste svým vnitřním i vnějším Bohem. Jste vším. Jste voda, vzduch, země a oheň. Jste celek celého celku. Mluvte sami k sobě, jelikož vy jste Bůh. A já jsem vším, úplností. Modlete se ke svému Božství. Jen tak uvěříte, že jsem já. Já jsem vy, a já vás stvořil k obrazu svému. Stvořil jsem vás ze sebe samotného, a proto ve svém těle, mysli, duši, duchu nosíte stejné vibrace samotného Boha. Jste součástí všeho Božství lásky. Vy jste láska a abyste našli sami sebe, prošli jste různými úrovněmi vašeho vývoje, zkušeností, které vás donesly k vašemu propojení s vámi samými.

  Vaše etapa zdaleka nekončí, jelikož žádný konec není. Konec jsou hranice, které jste si vytvořili. Zapomněli jste, že jste věční! Říkám vám všem znovu a znovu skrze vás samotné, přes posly Boží, kterým stále a stále nenasloucháte, že i vy jste Bůh a energie samotné lásky Boha jdou skrze vás, že vy jste tvůrci a máte vyměnit myšlenky nenávisti, strachu za myšlenky samotné lásky a tvořivosti.

  Skutečný mistr, posel Boží, nikdy za žádných okolností o svém Bohu, víře, tvorbě, tvoření, které skrze něj proudí, nepochybuje. Má v sobě sílu lásky, radosti, života, klidu, míru, harmonie a rovnováhu. Má víru v sám sebe a lásku, která plně proudí. Zůstává stát pevně na vaší Zemi a za žádných situací nesoudí a neodsuzuje. Nepřestává sílu lásky posílat. Stále zůstává a nechává skrze sebe proudit ta nejkrásnější slova Boží. Je tu pro vás. Naslouchejte slovům, vibracím, která tato slova naplňují.

  Moji milovaní, slovo je slovo, ale nejvíce záleží jakou vibrací, emocí, esencí lásky toto slovo naplníte. Nalaďte vaše vibrace, frekvence na vibrace a frekvence daného učitele, skrze kterého slova lásky, vibrace a frekvence tancují, proudí. A věřte, že vaše duše plně pozná tu pravou vibraci a frekvenci lásky.

  Jen nezapomeňte odevzdat veškeré předsudky, soudy, odsuzování a pochybnosti. Ztište ego a naslouchejte ušima vaší duše. Je velmi jednoduché poslouchat vaším fyzickým sluchem, který v tu chvíli odsoudí, a věřte, že spousta z vás tak stále funguje. Vaše duše jste vy. Vaše tělo, nástroj, skrze které tvoříte v hmotě, a mysl je stále zanesená starými programy, informacemi a zkušenostmi někoho jiného, které máte stále ukotvené v podvědomí.

  Věřte, že nejčistší je jen a jen vaše zkušenost. Zkušenost jiných je informace. Vy můžete informaci převzít, a ne se s ní ztotožnit. Informace, které vám předávají Boží poslové, jsou vždy o tom, že i vy jste samotný Bůh, a vše nosíte sami v sobě. Proto přestaňte hledat a čekat a začněte nacházet sami sebe.

  Vím, že je vždy těžké říci o sobě, že vy... Lehčí je ukázat prstem na druhé a obvinit jeho, místo abyste pochopili sami sebe a začali si plně vzpomínat a děkovat. Místo toho, abyste byli vděční za to, co se vám ve vašem životě odehrálo. Být vděčný sami sobě za veškeré zkušenosti, které jste prožili, a poděkovat druhým, Bohům, duším lásky, které vás provázely a doprovází i dodnes, za veškeré zkušenosti, které vám dopomohly uchopit a uvědomit si kým jste. Uvědomit si vaši pravou podstatu vašeho bytí.

  Nic není špatně, neděláte chyby. Jsou to zkušenosti, které vám umožňují stát se samotným Bohem. Jelikož všichni jste vším. Všichni jste všechno, a proto je vám umožněno tvořit tou nejsilnější energií, vibrací samotného Boha lásky. Začněte přetvářet vaše myšlenky, těla na lásku a naslouchejte vaší duši. Propojte svou mysl, tělo, ducha a duši v jedno a staňte se sami sebou. Ztište vaše ego a nechte promlouvat váš vnitřní hlas lásky.

  Vždy poznáte vaše tvoření, vašeho Boha vaší celistvosti, bytí. Když vás vaše myšlenky, činy, slova naplňují láskou, radostí a životem, tak tvoříte v lásce se spojením vašeho celého bytí láskou. Pokud vám přináší strach a bolest věřte, nejsem to já, jste to vy. A jste napojeni na jiný zdroj, a to na zdroj strachu. Opusťte myšlenky pomsty, nenávisti a strachu. Osvoboďte své bytí, své tělo, mysl i ducha od tohoto zdroje strachu. Přestaňte tvořit ve vašich srdcích pomstu, bolest a strach. Přetvořte tyto programy méněcennosti, které jste převzali od druhých.

  Naslouchejte těm, přes které jdou slova vibrace samotného Boha lásky. Poznáte je. Jak jsem již řekl, chodí přes ně pomoc, síla a slova lásky, že i vy jste výjimeční, Bohové, andělé, že i vy jste tvůrci, kteří mají sílu proměnit sami sebe.

  Jste stvoření s tou nejčistší láskou a tou také jste, a proto všichni umíte tvořit skrze sebe láskou. Uchopte a uvědomte si svou tvůrčí sílu lásky a začněte nejdříve u sebe, než budete chtít učit druhé. Najděte nejdříve sebe a nenechte se nikým a ničím odradit, od vašeho nejčistšího záměru stát se tím, kým jste.

  Miluji vás, váš Bůh

   

 • Vaše tělo vám ukazuje 24. 11. 2016

  Život není boj o holý život, tak jak to mnozí pojali. Život je o sdílení samotné čisté lásky, kterou každý z vás nosíte ve svém bytí. Přestaňte bojovat sami proti sobě a přijměte lásku života. Je to o uvědomění. Všichni jsme, jste vším. Všichni jsme, jste jedna láska, jeden čistý zdroj samotného Boha. Začněte žít v daném okamžiku vaší přítomnosti. Staňte se mistrem svého bytí. Staňte se láskou, tělem celého světelného dění, lidstva. Sdílejte lásku láskou. O lásce nelze pochybovat. Ta je a vždy byla. Nosíte ji v celém svém bytí. Když pochybujete o lásce, pochybujete o sobě, jelikož vy jste ta nejčistší láska. Milujte s upřímností, milujete sami sebe.

  Buďte tím, kým jste, a ne tím, kým si přeji druzí, abyste byli. Tak to nefunguje. Každý máte svoji cestu a zkušenosti získáte jen tím, že najdete a stavíte světelný most pod svýma nohama. Je to vaše rozhodnutí, volba. Nechtějte řešit problémy druhých, řešte své. Jen tak můžete pomoci druhým. Postavte se sami sobě a nahlédněte pravdě do očí. Pravdě o skutečnosti, že tento svět je o vás, o každým z vás, ne o tom druhém. Je o vás, vás všech. Milujte sami sebe, jen tak dokážete milovat druhého.

  Skrze vaše nemoci se projevují příčiny z nesouladu se sebou i s druhými.

  Například ASTMA: Žijete minulostí a věřte, váš dech nedokáže dýchat v minulosti ani v budoucnosti, proto se dusíte, nemůžete dýchat. Váš dech žije zde s vámi. Teď a tady, v okamžiku přítomnosti.

  OČI: stále si nepřipouštíte pravdu o sobě. Soudíte a odsuzujete ty kolem sebe, místo abyste nahlíželi do sebe, na sebe. Je to jednodušší odsoudit než poznat sám sebe, poznat skutečnost. Milovat a nahlížet s láskou na sebe i na okolní svět, šířit lásku v každém okamžiku, ne někoho odsoudit. Snažte se ho poznat. Poznejte i tu danou situaci. Oči, to je strach z pravdy o sobě i o druhých.

  NOHY: Jdete buď moc napřed, nebo naopak, moc pomalu. Pomalu je myšleno, že žijete stále minulostí. Nohy chodí s vámi jako celé vaše bytí.

  Věřte, nic není náhoda. Vaše tělo vám ukazuje. Je to nástroj daného okamžiku. Když bolí, má to vždy příčinu, ale ptejte se, co vám to má dát, ukázat? Co mohu pro sebe učinit, aby mi bylo dáno uzdravení? Vše souvisí se vším. Jak vám povídám a mnohokrát bylo řečeno, minulost je nedílnou součástí vás všech. Budoucnost tvoříme daným okamžikem tady a teď! Žijte, jak nejlépe dokážete, Teď a tady! Staňte se láskou, učitelem sami sobě. Dovolte si nahlížet do sebe a začněte žít. Máte ten nejkrásnější dar života, tak ho neztrácejte přežíváním, posuzováním a pokrytectvím. Jste všichni součástí všech. Jste jedna rodina. Milujte sami sebe, a budete milovat vše a všechny kolem sebe. Jste ten dar lásky.

  Vždyť jsem všude kolem vás, ve vás. Propojte se v jednu lásku, jeden Boží zdroj svého Boha. Boha kolem vás. Já jsem vším a všude. Rozhlédněte se, jsem v každém z vás, všude kolem vás.

   Miluji vás, váš Bůh

   

 • Prosím vstaňte z vašich kolenou 15. 10. 2016

  Utvořte jednu rovinu a pomozte sami sobě vstát ze Země, z kolenou. Najděte v sobě víru svou a lásku, která ve vás kvete jako veliká květina a stále se rozrůstá. Skrze její korunu a její kořeny se plně propojujete a stáváte se součástí jednoho celku a součástí pevného vědomí, které ve vás ukotvuje klid a mír a skrze vaši zář plně proudí do celého světa. Staňte se součástí vzestupu a změn. Vaše vnímání se rozšiřuje do rovin mezi prostory lidského chápání a vědomí. Začínají se vám otevírat vědomosti a vy si začínáte plně uvědomovat a vzpomínat, kdo jste. Vaše květina plného vědomí se začíná rozšiřovat a kvést v úžasné láskyplné tvary a propojuje se v úplnost vesmírného a zemského posunu. Vaše buňky začínají reagovat a pročišťovat změny ve vašem hmotném fyzickém těle. Vaše vibrace vašich těl začíná propojovat orgány, biologii na chemické, hmotné úrovni. Vaše tělo se začíná uzdravovat a nacházíte klid a mír vašich těl. Stáváte se součástí sami sebe, uchopujete víru svou a cítíte se být součástí nás. Narostla vám křídla, a vy si přejete vzlétnout společně s námi. Věřte, že na tento okamžik čekáme tisíciletí, až si uvědomíte, že není nutné klečet v prachu a uctívat Boha v bolestech. Prosím, moji milovaní, my, Já si přeji pro vás všechny lásku, uzdravení, Boží mír a klid vašich duší. Propojení lásky, těla, ducha i vaší mysli. Přeji si lásku, štěstí, hojnost pro každého z vás.

  Jestli si mě přejete uctívat na kolenou a v prachu, věřte moji milovaní, je to vaše volba, ne ta má. Já mám přání lásky, a přeji vám pevné přijímání všech darů a přijímání tak, abyste byli zde na Zemi šťastní. Žili v lásce, hojnosti, v klidu a v míru. Každý mě najdete v sobě. Uvědomte si, že není nutné oplácet nenávisti, že jen a jen čistá láska vás posune do uvědomění, propojení a vnese vám do vašich těl plné propojení, rovnováhu a možnost čerpat z vlastního zdroje lásky, který je plně propojen se mnou, s námi. Vcházíte do úplnosti a stáváte se součástí úplného celku. Prosím vstaňte z vašich kolenou a uvědomte si, kdo jste a ukažte i druhým kam a kde najdou to, co jste našli vy. Neschovávejte prosím tento dar lásky. Vy jste ta láska.

   

   Miluji vás, váš milující Bůh

   

 • Už je čas 15. 10. 2016

  S tou největší láskou k vám, moji milovaní, promlouvám, skrze lásku čistého slova posla Božího a ne jinak tomu bude i dnes.

  Moji milovaní, já jsem součástí každého z vás. Nesete mě ve svých srdcích a záleží jen na vás, jestli se se mnou s tou nejvyšší láskou propojíte. Jen věřte, že už není čas přemýšlet, ale začít konat. Vaše část, území Česká republika, nese ty nejvyšší vibrace celé vaší planety a otevřela srdce čistého přijímání. Tou branou je čistá bytost čistého záměru, která společně s vámi otevírá brány vašich srdcí a brány Země. Prosím naslouchejte božímu hlasu ve vašem nitru, v samotném zdroji čisté lásky, propojte se a pomůžete celé naší planetě k úplnému splynutí vašich a našich vědomí společně s vaší Zemí, planetou. Už je čas se otevřít a propojit s aspekty lásky a společně, ruku v ruce pomoci planetě a lidským bytostem kolem vás. Začněte vnímat očima srdce a naslouchejte andělům, průvodcům a nalaďte se na svého vnitřního Boha a propojte svůj zdroj se svým vnitřním andělem a s láskou, kterou každý z nás nese.

  Propojte se se Zemí, ptactvem, vodou, vzduchem, přírodou a všemi živočichy vaší planety. Nalaďte vaše vibrace a následujte hlas svého srdce a píseň svého zvonu, který se plně propojil se zvony a s písní andělských tónů a frekvencí. Váš zvon zní stejnou Boží písní a vy se stáváte součástí jednoty. Moji milovaní, každým okamžikem k vám proudí energie Nové doby a vy všichni tyto změny cítíte. Věřte, že my i vy jste, jsme o těchto vesmírných změnách už věděli před dávnými časy. Tím, že jste se dostali do jedné rovnováhy vesmírného, vašeho i zemského vědomí, mohly být tyto změny spuštěny.

  Prosím odstraňte veškeré strachy a obavy z vašich těl. Nejsou nutné, vše je připraveno a děje vašeho posunu plně proudí do vašich těl a planety. Láska, informace, která zvedne úroveň vaší DNA, je začne plně proměňovat a přetvářet na lásku, na přijímání krystalických těl a tekutého světla. Vaše tělo společně se Zemí je plně přijímá a přetváří na ty nejvyšší vibrace tak, abyste byli schopni dalšího vzestupu, který se blíží. Prosím otevřete brány a plně se propojte s vaší vesmírnou a zemskou rovinou a utvořte kolem sebe lásku. Tím, že jste láska a nahlížíte očima světelného zdroje, Božího přijímání, tím vytváříte kolem sebe tu nejsilnější ochranu a ne jenom sobě, ale i celé planetě.

  Není nutné čekat, až k vám někdo přijde a uskuteční něco, co již v sobě máte, jen vám s velikou láskou mojí připomenu, jak si vzpomenout a jak si můžete pomoci sami, jakým způsobem i druhým. Naslouchejte Božímu hlasu a nenechte se již někým manipulovat a srážet. Všichni jste si rovni, i když to mnozí ještě nepřijímáte a nepřejete si přijmout. Změny již nastaly v každém z vás a nelze je zastavit. Stáváte se součástí jednoho krásného celku a začínáte se probouzet. Tolik vás milujeme a jsme vděční za každý váš ušlý krok kupředu. Již není důvod zraňovat a ubližovat, vést nesmyslné války. Je to lidská bolest, kterou je nutno rozpustit, a to se činí už teď, tím, že se propojíte sami se sebou, Vesmírem a s vaší Zemí jako jeden celek a stanete se jedním z nás.

  Jen tak napomůžete rozpustit rozbroje a hledání toho, co nese ve svém nitru každý z vás. Veškeré boje ustanou a nastaví se klid a mír celé planety. Milujeme vás bezpodmínečnou láskou a i vy milujte bez podmínek, rozevřete náruč, svá srdce a milujte. Vždyť jste dostali to nejdražší, nejkrásnější co vám mohu dát. Život, dech a lásku. Přijímejte a ukažte to všem. Je čas!

  Milujeme vás všechny, váš Bůh

   

 • Dovolte si změnit svůj život 14. 10. 2016

  Naši milovaní, až se všichni propojíme v jednu lásku, v jeden tým, v jednu píseň, jednu vibraci, vytvoříme ten nejvyšší ochranný obal sebe i celé planety. A tímto zdrojem této čisté lásky, tohoto obalu, nás, vás a Země vstoupí planeta do dalších sfér vibrace lásky a světla. Tím, že se propojíte, vyzáříte tu nejsilnější čistou lásku. Jste nádherné bytosti, které v tu chvíli zahalí zlatý plášť, zahalí planetu i váš střed vašich těl. Touto láskou vstoupíte a propojte se jako jeden celek celého celku a vzestoupíte do těch nejvyšších vibrací a propojíte se s námi.

   

  Chyťte se prosím za ruce, rozzařte své pochodně. Propojte se celou svou bytostí hmotné úrovně ve vašich fyzických tělech a rozzařte každou buňku čistotou, a vaše těla se začnou proměňovat na nádherné tekuté světlo, které se přelévá z buňky na buňku a pročišťuje vaše těla ve všech směrech. Vaše buňky vstřebávají každý den láskyplný zdroj čistého posunu. Každičká vaše buňka se naplňuje tímto zdrojem tekutého světa Božího přijímání. Propojuje a proměňuje vaše tělo, vaše DNA a rozpouští veškerou nelásku a vy se stáváte součástí jednoho zdroje. Rozprostřete prosím tyto zdroje lásky po celém svém bytí a uvědomte si a přijměte s láskou, že jste tvůrci vašeho vzestupu. Vaše mysl, vaše srdce, váš duch, váš vnitřní anděl plně přijímá a proměňuje každou energii ve vašem těle na fyzické i duchovní úrovni a každý plášť, který brání plnému propojení, se tímto světlem rozpouští.

  Prosím zkuste a dovolte změny vašich těl. Dovolte si prosím změnit svůj život. Uvědomte si, že každý z vás je tvůrce a záleží jen na vás, na vaší volbě, jakým směrem se máte dát. Vy jste ti, kteří si mohou zvolit cestu, záměr, kudy jít. Dovolte si prosím úplně se propojit s touto energii, která k vám plně proudí tímto nádherným vlněním, vyzařováním a propojováním. Dovolte nám prosím vstoupit do vašich vibrací. Vy jste svobodná bytost a my čekáme, až nám dovolíte, až svolíte, že můžeme vstoupit, že naše srdce se může propojit s vaším a změny mohou nastat tady a teď!  Prosím žijte, žijte láskou a světlem, dýchejte zhluboka a načerpejte energie Božího posunu, které jsou tady a teď. Teď přijímejte, teď otevírejte brány a dovolte si přijmout tyto změny. Dovolte si plně propojit s námi, se Zemí, s bytostmi všech čtyřech živlů, kteří vám ukáží směr a jak se propojit s bytostmi žijících zde na Zemi, které se s láskou propůjčili soužití a propojení s vámi. Každá energie vyzařuje a vy můžete tvořit směr a cíl zde na této planetě, ale je důležité, abyste si uvědomili, že svou svobodnou vůli si volíte a přejete si s láskou prožít tyto změny. Společně s námi otevřete brány svého srdce a propojte se, a staňte se součástí čistého záměru Božího posunu, propojení a zvednutí vibrací našich těl, Země a Vesmíru. Plně se propojte a Země se hne. Vědomí lidstva se plně propojí a hne se směrem vzhůru. Láska napomůže. Krutosti a boje ustanou, rozpustí se a posunete se. Dovolte si prožít tyto změny a přijmout je a dovolte nám, abychom vám s těmito změnami mohli pomoci, stejně jako pomáháme planetě Zemi a Vesmíru. Jsme tu pro vás, stačí otevřít brány vašich srdcí.

  Milujeme vás, váš Bůh

   

 • Staňte se srdcem svého vlastního Zvonu 14. 10. 2016

  Naše milované krásné bytosti lidé, žijící zde na planetě Zemi. S velkou láskou jsme tady s vámi. Nikdy neodcházíme. Jsme zde pro vás, my všichni jsme součástí vás a vy jste součástí nás. S láskou vás ochraňujeme a vedeme cestou čistého záměru, světlem a probuzením. S velikou láskou vás objímáme, propojujeme a pomáháme vám, aby vaše kroky vedly správným směrem.

  Naši milovaní, s velikou láskou bychom vám chtěli připomenout, že vy jste zdroj lásky, propojení a probuzení, protože jste to za ta celá staletí, tisíciletí zapomněli. Každý z vás tento zdroj nese v sobě a není důvodu, aby bojoval, soupeřil a žil zde na vaší planetě v bolestech. Je důležité, abyste si uvědomili tuto nádhernou vibraci, která, když se propojí mezi vámi všemi, činí zázrak Božího posunu a přivede vaší Zemi, tuto planetu, k plnému vzestupu do čistoty vibrací a propojení mezi vámi všemi i Vesmírem. Vaše planeta je nádherná láskyplná vibrace lidských duší, naplněných touhou najít klid a mír a svou rovnováhu. Ale poněkud jste zapomněli, že vy jste tvůrci. Vy jste tvorba a vy nesete tyto vibrace a energie.

  Naši milování s velikou láskou bychom vám chtěli sdělit, že je třeba, abyste se plně propojili a našli tento zdroj sami v sobě, poněvadž najdete víru, lásku, světlo a boje ustanou. Vaše planeta prochází po všech směrech plnou úrovní, plných změn. Přijímá nádherné láskyplné informace a programy k plnému vzestupu, k plnému propojení s vědomím lidstva a Vesmíru. Tato rovnováha vede planetu k plné očistě lidského vědomí a k posunu.

  Je důležité, abyste se propojili se všemi láskyplnými bytostmi vaší planety. Je to matička Země, je to příroda, jsou to rostliny, zvířata, buňky, je to vzduch. Uvědomte si, proč tu jste, a proč se propojovat. Tyto informace, které proudí skrze vás, skrze celou planetu, skrz vzduch, který dýcháte, skrze vaše vědomí, vás plně propojují a zvyšují vaše vibrace, které se s velikou láskou stávají středem vašich těl. Vyzařujete, rozsvěcujete pochodně ve svých srdcích. Je důležité si uvědomit, že tento posun, tyto změny, jsou důležitými informacemi pro zvednutí vědomí lidstva, Země, Vesmíru a k plnému propojení přístupových cest k těmto změnám.

  S velikou láskou prosím, naši milovaní, propojte se se srdci. Propojte se a rozezněte své zvony, kterými jste vy. Staňte se prosím srdcem svého vlastního zvonu, a začněte bít, začnete bít v lásce a propojte se s těmito vibracemi a tóny nádherných písní Země, Vesmíru, vašeho ducha, nás bytostí světla, kteří zpíváme a vibrujeme písní láskyplného propojení a probuzení vašich těl, aby vaše zvony, aby vaše srdce, zněla v lásce a vaše vibrace byly slyšet po celé Zemi, po celé vaší planetě, a byly propojeny v jeden dech, jednu píseň, jeden nástroj.

  Je to váš zdroj čisté lásky, který se rozezní a vibruje takovou silou, že probudí každého z vás. Probudí vibrace, které jsou skryty po celá tisíciletí ve vašem nitru. Jsou to vibrace hlavního zdroje čisté lásky a posunu, který vás dovede ke vzestupu vaší planety. Propojte se prosím s těmito vibracemi vaší Země, jelikož každý na vaší planetě vibruje touto láskou, každý živočich, každá rostlina, každá buňka se propojuje v jedno tělo, jednu lásku, jednu vibraci, jeden tón, jednu píseň. Uvědomte si, moji milovaní, že se čeká na vás, na to, abyste ukázali, že není důvodu boje s tou nejvyšší láskou, že dokážete zázraky, že tou nejvyšší láskou se rozpustí veškerá bolest, krutost a strach. Ukažte, že změny jsou v lásce. Ukažte lidským krásným bytostem, vám všem, že není důvodu mít strach z těchto změn, jelikož jdete domů, jelikož váš směr vás nasměruje k samotné čisté lásce. Rozpustí strachy z nového, z posunu.

  Vaše planeta se zvedá do vyšších sfér lidského vědomí a posunu a vy všichni si to uvědomujete. Všichni cítíte tyto změny, které tato planeta vyzařuje skrze své zemské jádro. Všichni cítíte tyto vibrace, ale není důvodu se bát. My všichni tu jsme pro vás, abychom vám pomohli, ale je důležité si uvědomit, že vy jste ten zdroj této lásky, vy můžete otevřít své srdce svého zvonu a plně se propojit s matičkou zemí, s přírodou, s rostlinami, s energiemi živých láskyplných energii, které zde na vaší planetě žijí od prvopočátku.

  Propojte se prosím se svojí láskou a navnímávejte své okolí, vibrace a frekvence, které k vám chodí. Otevřete brány svých srdcí a přijměte píseň této lásky a vibrace, které k vám směřují. Propojuje vás s tou nejvyšší vibrací vašeho a našeho zdroje čisté lásky. Není důvod se bát, není důvod, proč se zavírat. Vy jste ti, kteří zde tvoří, a můžete být nápomocni rozpustit světlem veškeré boje a krutosti, které zde na Zemi panují, které zde vyvolávají nelásku v lidských srdcích, bolest a strach. Teď v tuto chvíli je důležité, abyste se chytli za jeden provaz a rozpustili touto zlatou nití tyto strachy. Vy na to máte. My víme, že se zvládnete propojit v jednu píseň a rozpustit tyto energie.

  Naši milování, my všichni jsme věděli, do čeho jdeme, my všichni jsme věděli, že tato vibrace jednoho dne nastane. Toto propojení je teď a tady, v tomto okamžiku. Je zde, a vy jste tady proto, abyste pomohli vzpomenut si vám všem, celé planetě, že jsme láska, že jsme sem všichni přišli v lásce z jednoho čistého zdroje. My jsme věděli, že tento den nastane. Vy jste byli plně srozuměni s těmito energiemi a s tímto posunem, ale teď je na vás, abyste se plně propojili a vzpomněli si, že jste s láskou přistoupili k těmto změnám. Prosím připravte se na tento den, který k vám v těchto energiích v tuto chvíli plně přichází. Je to nádherné láskyplné vlnění.

  Vaše vědomí, podvědomí se plně probouzí a stáváte se středem této čistoty, planety, Vesmíru. Stáváte se plným vědomím plného posunu a přípravy na vyšší vzestup této planety zvané Země. Vy jste tady, vy jste tady a teď! Konejte prosím v lásce a v souladu sami se sebou, se Zemí i s Vesmírem. Staňte se středem, staňte se rovnováhou a najděte v sobě sílu, která vás ochrání. My jsme tady proto, abychom se plně s vámi spojili a pomohli vám nastolit klid a mír, rovnováhu mezi vámi, námi a Zemí. Nastupte prosím do služeb Božího posunu čistého záměru. Otevřete svá srdce a přijímejte tento Boží posun, tuto lásku, tento čistý zdroj.

   Milujeme vás a věřte, jsme stále s vámi v každém okamžiku. Jsme tu pro vás.

   

   Milujeme vás, váš Bůh

   

 • Co je to LÁSKA? 9. 8. 2016

  Moji milovaní, láska je smysl a naděje, která je všude kolem vás. Každý ji má na dosah. Všichni ji máte uvnitř sebe. Hledáte ji, ale zapomněli jste, že jí vlastně máte a nosíte v sobě, že vy jste ta láska

  a není třeba hledat a brát ji druhému. Není proč bojovat o ni a ubližovat. Hledání lásky vně je pouze touha po moci. Zaměřte se na svůj vlastní vnitřní zdroj a zesilujte si jí, jen tak ji můžete posílat dál. Když vše pochopíte, jak láska funguje i princip návratu, tím zvyšujete frekvence, ne jenom svoje, ale celé planety a Vesmíru. Tím se zvedá vibrace. Ne bojem o lásku, ale jejím nalezením a zesílením.

  Tím, že vy vyšlete impulz lásky k druhému a druhý vyšle tím samým zdrojem lásky k vám, tak pole a frekvence zesílí a zaplaví vás ještě větší energie. Tím se pole rozšíří do celého světa. Vibrace naší planety budou načerpat, vstřebávat tyto energie lásky, moji milovaní. Opravdu jste stvořeni z čisté lásky a každý ji nosí ve svém nitru a má velkou sílu probuzení. Vibruje a čeká na váš impulz vyjít na povrch. Jen vy, vaším uvědoměním, ji můžete nechat vyjít na povrch, váš a celé Země.

  Láska vibruje v každém z vás a je bezpodmínečná. Dovede vás k čistému záměru a věřte, každý zde to má. Jste síla jednoty a je jen na vás, jakým směrem se dáte a jak s tímto darem, zvaným láska, naložíte.

  Tím, že jí necháte vyjít, se vám změní celý váš život. Budou se odehrávat zázraky! Jen se nebojte a otevřete brány k vašim srdcím a nechte, ať se tento zázrak projeví. Vy jste ten zázrak. Vy jste ta čistá Láska. Je jen na vás, v jaké míře umožníte, aby vám pomohla vaše zázraky uskutečnit. Vy jste tvorba, ta síla, která má možnost velkých změn. Změnit a vyléčit sám sebe. Změnit dosavadní váš život a tím uzdravíte celou planetu. Vy jste nosičem vaší pochodně a záleží jen na vás, kolik jich pomůžete zažhnout u dalších. Ukázat jim jejich pochodně… Je to to slovo, to slovo zvané láska.

  Láska, mocné slovo, které umí zázraky. Ukáže vám cestu k sobě, k druhým a celému vesmíru. Jen se nesmíte bát. My jsme tu s vámi a nikdy nikam neodcházíme. Milujeme vás… my všichni.

  Váš Bůh

   

 • Promluvy Boha k lidem Země, 25. 7. 2016

  Jste zdroj čisté boží lásky! Milujeme vás.

  Moji milovaní, tím, že milujete sami sebe bezpodmínečnou láskou a přijímáte ji všemi způsoby a aspekty, tím pomáháte nejenom sobě otevřít brány do svého nitra, ale zároveň otevíráte dveře plné očisty i planetě zvané Země, na které po staletí žijete a která je plnou součástí vás všech. Tím, že zrajete a uvědomujete si, kdo jste, a kým jste byli, si společně s vámi plně vzpomíná i vaše planeta a zraje tak společně s vámi všemi.

  Vy všichni zde pomáháte ve stejném poměru plném lásky jen s malým rozdílem. Někteří si začínají vzpomínat a jiní na tento dar úplnosti ještě čekají. Ale věřte, všichni jste sem přišli se stejným záměrem: „Najít v sobě lásku a čistý zdroj Boha.“ Někteří  tuto očistnou cestu už zahájili a začínají si plně vzpomínat sami na sebe a nacházejí v sobě klid a mír.

  A tím začneme. Tím, že naleznete v sobě přímý zdroj čisté lásky, najdete domov… sami sebe. Tento zdroj je vaše božství ve vás, a věřte, každý ho v sobě skrývá. Dříve nebo později i oni přijdou na jednu úžasnou věc, která se skrývá v každém z vás, a tím je čistá láska. Když se na tento zdroj napojíte, začnou se kolem vás dít zázraky. Zjistíte, že jste klidnější. A spousty jiných a jiných neřešitelných problémů, které jste si mysleli, že od vás neodejdou, najednou zmizí a budete přitahovat jen ty vibrace, které sami vysíláte.

  Najednou zjistíte, že jste zdraví a hojnost kolem vás najednou zesílí společně s jinými energiemi plnými lásky. Budou vás obklopovat lidé ve stejné úrovni, jako jste vy, ale to není celé. Tím, že naleznete tento zdroj, uzdravíte sami sebe i celou vaši planetu. Najděte prosím svůj vlastní zdroj energie a ukažte i druhým jakým způsobem ho mají a mohou nalézt i oni. Každý z vás jej máte, věřte!

  Tím, že budete zářit a ukazovat lidem vaše světlo, tím vás bude více a ukážete, že není vůbec žádný důvod k obavám na přežití a tím skončí veškeré násilí zde na Zemi. Je to jen boj o energie a i jim, lidem, kteří nevidí, je potřeba ukázat, že i oni mají svůj vlastní zdroj a není nutné si jej brát násilím. Najděte sílu a ukažte, kdo jste. Povstaňte se židlí a temnoty strachu a obav. Smyjte ze sebe tyto energie nelásky a pozdvihněte své znovuzrození. Prosím ukažte všem svou lásku a jak lze krásným způsobem nalézt tento dar, který vám byl vložen do vašeho bytí. Již po staletí chodí s vámi a čeká, až jej objevíte a spustíte tento proces plného probuzení. Nezůstávejte ve stínu a ukažte znovu záři všem. Tím, že své dary skrýváte, tím opravdu nepomáháte. Vaše probuzení je dar, který máte ukázat všem. Prosím nemějte žádné obavy, jsme tu stále s vámi a navždy budeme. Milujeme vás. Každého z vás.

  Moc si vážíme, každé lidské bytosti, která po planetě Zemi chodí, chodila a chodit bude. Již nastala doba úplného probuzení a tím se zvedá vaše celá planeta do vyšších vibrací a spolupracuje s celým vesmírem. Tím se otevřely brány větším a větším možnostem přístupu i proudění energií a jiných nádherných událostí a okamžiků. Tím, že jste přešli do úrovně 6D se otevřely možnosti silnější pomoci. Vaše planeta unese vibračně pomoc i od jiných láskyplných bytostí, které k vám dříve nemohly. Jejich energie byly dříve moc silné pro váš organismus, ale dnes se těmito energiemi zvedá celé vaše lidstvo a mění se celá vaše biologie. Mění se ve smyslu plné očisty. Tyto energie jsou tak silné, že dokáží nalézt zdroj neláskyplných energií a vyhoupne vám to na povrch, a vy budete obeznámeni, jak daný proces odevzdat.

  Vaše biologie je nádherná a plná informací o vás. Promlouvejte k sobě, ke své buněčné struktuře, biologii a dovolte si ji plně uzdravit. Povídám ji, ale myslím tím vás. Dovolte uzdravit sami sebe. Energie znovuzrození a probuzení k vám bude proudit v úplnosti. Jen na vás záleží, jakým způsobem se k ní zachováte a naložíte. Tyto brány znovuzrození nelze již nikdy zavřít a bude jich mnohem a mnohem víc. Je důležité uchopit víru svou a nalézt sám sebe, abyste to mohli posunout výše a pomoci všem, kteří stále s velikou láskou hledají a ještě nevidí. Ale my víme, že vy už víte. Tím, že budete naslouchat a číst tyto řádky, tak věřte, že i vy jste připravení. Tím, že se rozzáříte, už tím pomáháte. Když budete dávat svou největší láskou, tím se vám bude více a více vracet a to prosím platí pro vše, moji milovaní. S těmito slovy se s vámi loučím s velikou láskou a úctou k vám všem.

  Váš milující Bůh.

  Miluji vás všechny stejným způsobem, jsme jeden celek celého dění.

   

 • Promluvy Boha 3.6.2016, část 2

  Povstaňte ze stínu svých strachů, jen tak smyjete svou minulost a minulost celé planety a naplníte svá nitra láskou.

  Vaše vědomí je potlačeno vším tím strachem, manipulací. Je omezeno na vnímání jen do určitého úhlu, a to je záměr zde na vaší Zemi, který se na vás podepsal. Ale tomu je již konec a jen vy můžete zakázat toto šíření. Postavte se tomu čelem a nechte vyplout myšlenky lásky do vašeho vědomí uvnitř vašeho bytí a plně si uvědomte, že je po staletí něco špatně. Buďte tím, kdo bude první a ukáže lidem ve svém okolí, kdo jsou a s jakým záměrem sem opravdu přišli. Neboť vše zde je uloženo v záznamech ve vás a v celé vaší planetě. Jen se čeká, až budete silní a vyjmete vše z uložišť vašeho vědomí a celé planety. Nechte vpustit myšlenku, že zde teď není něco v pořádku, že by mělo být něco úplně jinak. Zasejte semínko ve svém bytí a nechte je růst a dojít k plnému rozkvětu.

  Jen láska čistého záměru, pomoc sobě, ale i druhým vám pomůže odblokovat vaše omezení, které máte uloženo po staletí v sobě. Tímto procesem budete nastavení k plnému odpuštění a prozření do pravdy a rozpustí se veškerá negace jak ve vás, tak v planetě. Tím, že najdete sami sebe, najdete i své poslání, otevřenost a touhu pomoci všem druhým, neboť zjistíte, že nikdo není jiný, všichni jste stejní a máte společný cíl, najít jeden celek, lásku v sobě, kolem nás, vás. Probuďte sílu se očistit od všech nemocí, které vyvstaly z vašich těl. I to jsou zakotvené negace a tím, že propukají na povrch, máte šanci je plně očistit a jít dál.

  Všechno má svůj účel, svůj čas a tím, že bouří planeta i vaše těla, vám dáváme najevo, že už nastal ten pravý čas se posunout dál. Naslouchejte svému tělu, své intuici, která také čeká na vaše probuzení a bude vám pomáhat nacházet pravdu. Vaše nemoci vám pomohou vyhledat pomoc mimo lidskou civilizaci. Je na ně jen jediný lék… uvědomění, které vás posune dál. Věřte, že vy všichni jste na tento posun připraveni, jen jste pozapomněli. A nemocí to vyplouvá na povrch, ale jak rychle vypluje, tak může i zmizet. Vy jste strůjci svého bytí a vše jste si nastavili vy sami. Ale už je načase si to uvědomit a propustit ze svých niter i z planety.

  Láska, která k vám připlouvá všemi směry, vás naplňuje až po okraj. Jen je vždy nutno ulít to nepotřebné a dolít láskou. Vím, že mluvím o lásce jako o celku, ale účelem toho všeho je pochopení, že nic jiného neexistuje, díky ní se plně uzdravíte. Uzdravíte svá těla fyzická i duchovní. Očistíte historii ve svých bytích, tak i z planety. Je potřeba si uvědomit, co slovo láska vůbec znamená. Mnozí jí berete jako samozřejmost a tím ztrácí sílu. Láska je tu pro každého a je to síla, pohon, který vás žene dál, ale mnozí se za ní jenom schováváte a bojíte se vystoupit a nechat ji ve vás prožít! Nebojte se, vždyť je to čisté slovo boží, které vám ukáže cestu, směr, kterým se dát. Probuďte ji v sobě a přinese vám vše, po čem vaše duše touží. Klid a mír, a to bez jakéhokoliv omezení. To je pravá láska, nesobecká, kterou zase pošlete dál. Láska se má šířit, ne ji schovávat, aby zesílila a pomohla i druhým se nadechnout a otevřít jiným možnostem a hlavně plnému uzdravení vašich těl.

  Miluji vás,

  Bůh

   

 • Promluvy Boha 3.6.2016, část 1.

  Povstaňte ze svých židlí, otevřete svá srdce a nechte sílu pravdy vplout do svého nitra a propusťte ve vás to skryté, které uchováváte ve svém vědomí, tam někde hluboko ukryto před samotnou pravdou. Věřte, že každý z vás musí dojít plného uvědomění a očisty, než najde to, co hledá. Ta doba právě vyvstala a vy jste připraveni pravdu přijmout. Ta pravda ve vás dlouho čeká, až jí objevíte a necháte vystoupit z hlubin svého nitra. Věřte, že s sebou nese nánosy nelásky, kterou jste jí celou pokryli, ale s velikou láskou vám mohu sdělit, že i přesto nepohasla, stále ve vás klíčí a vře a čeká na pravý okamžik vaší otevřenosti, kdy vstoupí do úplnosti a pravdy.

  Je třeba vaše plné uvědomění, že jsme zde my všichni pro vás a jsme připraveni vám plně pomoci pročistit vaše těla, neboť tento proces očisty je nezbytný, jak pro vás, tak pro celou planetu. Zapomněli jste na to po staletí válek a krutostí, které jsou ukotveny jak ve vás, tak ve vědomí celé vaší planety. Je nutno vzít, uchopit a zvýšit vědomí vás všech a celé vaší planety. Budou se zvedat hladiny, pohne se Zem, ale věřte i toto je proces vaší očisty, i toto jsou nánosy bolesti a strachu, které je třeba smýt z těl i z celé naší planety. Otevřete oči, nenechte se nadále pohlcovat strachem a manipulací, která kolem vás proudí. Nenechte se již srážet na kolena nikým a ničím. Vždyť vy jste čistá láska, ukažte to všem, kteří se nechají nevědomostí srážet. I tyto lidské bytosti jsou vy, jeden celek čistého záměru, jen každý z vás má jiné poslání a mají je ukazovat jiným způsobem. I oni jsou připraveni otevřít svá srdce, svou náruč a přijmout pravdu a probudit své vědomí k čisté lásce plné očisty. Nikdy nikoho nesuďte, neodsuzujte. I oni mají zde na Zemi svůj úkol, který právě došel k zdárnému konci. Jsou připraveni přijmout vše a šířit čisté boží světlo, pravdu.

  Boje ustanou a mír se rozšíří po celé planetě. Jen je velmi důležité uchopit sílu a vyjít ze stínu, kterého se tolik bojíte a který šíříte. To je účel všech strachů, které je nutné vytlačit láskou ven. Nahlédněte pravdě do očí a s láskou přijměte, že tu nejste sami za sebe, ale za jeden celek všech celků. Miluji vás.

  Tímto vás zdraví Bůh

  Prostřednictvím AA Uriela ústy Kačenky Pondělíčkové

  Věřte, budou přicházet další promluvy, skrze které budou nacházet lidé čistý záměr v sobě sama. Milujeme vás a pamatujte, nejste na to vše zde sami. Jsme vždy s vámi…. Váš Bůh

   

 • Promluvy Boha k lidem Země, 2. 6. 2016

  Moji milovaní, vy, kteří čtete tato slova, která jsou určena právě vám a také k tomu, abyste jim plně porozuměli a poslali je s velkou láskou a oddaností dál. Vy všichni, kteří jste se dali společně se mnou na tuto dlouhou pouť za pravdou, jí brzy docílíte. Jste plně připraveni pochopit, proč a s jakým záměrem jste tady a jaké vibrace nesete a jak jsou důležité i pro tuto planetu. Probudili jste se do těžké doby, plné válek, bolesti a nepochopení, ale věřte všechno má svůj účel a svůj čas. Právě dnes vyvstal Mesiáš, aby vám ukázal pravou cestu pravdy, a tímto vám je s velkou láskou prostřednictvím těchto poselství budu sdělovat.

  Vy všichni jste na planetu Zemi přišli z čistého záměru najít v sobě tu pravou lásku, pochopení a hlavně víru v samy sebe a ve své nitro. Tímto vás žádám, najděte svou lásku, svou víru a plné uvědomění. Jen tím se může vaše planeta Země zvednout a veškeré války ustat. Utiší se všechny nepokoje zde u vás na Zemi. Uvědomte si svůj čistý záměr lásky. Najdete sílu a rovnováhu v sobě samých a ukážete druhým, co ve vás je a ve druhých čeká také. V každém z vás je čistá láska, kousek samotného Boha. I v těch, kteří to popírají nebo mají odlišnou víru a kážou jiným způsobem. Vy všichni jste stvořeni stejným způsobem čistého záměru lásky. Najděte sílu vyjít ze stínu svého strachu, uchopte sílu, která ve vás po staletí čeká na probuzení a uchopení plného uvědomění. Vaše planeta se probouzí do plné očisty včetně vašich těl. Proto cítíte veškeré změny ve svém bytí. Jste to vy, vaše minulost i budoucnost. Uchopte víru svou, probuďte lásku a začněte jí vyjadřovat na povrch svůj. Vytlačte tímto veškerou negaci, strach na povrch a uvědomte si, že každý z vás má volbu cesty svého tvoření, ale nezapomínejte, že tímto tvoříte i celý váš svět, kolem sebe, kolem vás všech.

  Tím, že přestanete plodit zlobu, strachy, nelásky, tím formujete planetu k vyššímu čistému záměru. Tím, že vše čistíte, vzestupuje láska a planeta bude připravena plodit přesně to, co jí nabízíte!!! Lásku za lásku. Ale to, co bude, je vaší tvorbou. Najdete sílu postavit se v čisté lásce tomu, co zde na Zemi vyvstává a vyvstalo na povrch. Nějak jste i pozapomněli, že na nic tu nejste sami. Jsou zde, na Zemi, pomocníci světla, kteří se probouzejí k plné činnosti a nesou ty nejvyšší vibrace světla a lásky, ale jen na vás je, jestli je uchopíte a budete jí následovat s čistým záměrem. Věřte, že každý z vás najde svou cestu lásky ve svém nitru, svou víru, a budete šířit světlo po celé vaší planetě. A ten den se blíží, ať chcete nebo ne. Vaše planeta, stejně jako vy, je plně připravená k plné očistě a probuzení.

  Prosím uvědomte si svou sílu, neschovávejte se, nechte vyjít pravdu na povrch a přikryjte vše čistou láskou. Tím, že jí vysílá jeden je úžasné, překrásné, ale tím, že se s čistým záměrem přidá další, tím se síla násobí a vzniká celek a jednota a planeta se probouzí včetně vás. Přestaňte koukat očima plnými bolesti a křivdy, otevřete je k úplnosti a uvidíte, co jste ještě neviděli. Dovolte sami sobě koukat svým vnitřním zrakem plným lásky a uvidíte jak svojí vnitřní krásu, tak i tu, která je ještě skryta v druhých, těch všech kolem vás. Najděte sílu a víru tohoto slova, probuzení v čistou lásku a plné porozumění v sebe sama šířit dál. Tím se zvedá vědomí lidstva, celé planety a galaxie i vesmíru.

  Tímto vám děkuji,

  miluji vás,

  Bůh

   

Domů           Semináře           Duchovní Hygiena       Channeling       Galerie       Kontakt