Domů           Semináře           Duchovní Hygiena       Channeling       Galerie       Kontakt   

KONTAKTUJTE NÁS: prozreniandelu@seznam.cz

Odvádění duší

Odvádění duší je snad tím nejdůležitějším, stejně jako harmonizování těla. Velmi se vám uleví. Není snad nikdo, kdo by neměl přivtělenou duši. Je to proto, že dušiček jsou na světě miliardy, více než lidí. Po nějaké době, kdy buď přijdou na to, že jsou duchy, nebo pominou okolnosti, kvůli kterým zde zůstali, se všichni snaží dostat se do světla. Jsme jejich nadějí.

Poproste anděly, aby vám pomohli s odváděním dušiček. Jsou tam okamžitě, jak jen vyšlete myšlenku a opravdu velmi rádi pomůžou. Pomyslně stáhneme sloup bílého universálního světla vedle sebe

a ukotvíme si ho tam. Všichni kdo tvrdíte, že to neumíte … umíte! Záměr je tvůrčí a věřte tomu, že když jste si ho představily tak tam prostě je! Promlouvejte k dušičkám:  Milovaní vy všichni, kdo můžete vstoupit do světla, vstupte… Vy, kdo čekáte mou omluvu, prosím odpusťte mi, vše čím jsem se na vás provinil/-a, je mi to hluboce líto, odpusťte, že jsem nepochopil/-a, že jsem se k vám měl/-a chovat v lásce., Pokud můžete, vstupte do světla. Teď. Vy, kdo nechápete proč tu tento sloupec světla je … Je to vaše cesta domu, vaše těla jsou již nefunkční a jsou pohřbená, ve světle jsou andělé a vaši milovaní, stačí vstoupit a na vše si vzpomenete.

Některé duše chtějí obejmout, protože jim chybí síla lásky, aby vstoupili, časem to vypozorujete. Toto je takové základní a stručné odvádění

a nezabere tolik času. Věřte, že pokud máte přivtělenou už jen jednu duši a nejste dost silní, může vás velmi nepříjemně ovlivnit…ne úmyslně.

Po odvedení duší jste to zase vy! Takto velmi jednoduše se dají odvádět duše, které se přivtělily do vaší aury, nebo jsou ve vašem domě, u vašich milovaných. Vhodné je sloupy božího světla stáhnout třeba v nemocnici, kde plno lidí umírá a chodby jsou dušemi přímo přeplněné. Věřte, že nemocným se hodně uleví. Duší, které bloudí po Zemi, jsou miliardy a bloudí třeba několik století. Vykonáte opravdu prospěšnou službu nejenom sami sobě, ale i těmto dušičkám, které se konečně mohou dostat tam, kam patří. Stahujte /  vytvářejte tyto sloupy všude, kde vás napadne. Na hřbitově, v místě bitev, na veřejných místech, nákupních centrech, na místech neštěstí … díky.

 

Jak na dušičky mluvit?

V prvé řadě, bychom vám měly představit několik typů dušiček a jak na tyto dušičky mluvit.

Jsou dušičky, které po smrti najednou pochopí, jakým životem žili, velmi se za to stydí a bojí se, že na ně ve světle čeká trest. Což se samozřejmě neděje. Okamžitě, jak vstoupí do světla, pochopí a vzpomenou si, že vše byly životní lekce, které si naplánovaly. A tedy, že je vlastně vše v pořádku. Těmto dušičkám je třeba vysvětlit, že se opravdu nic neděje, že vše bylo v plánu a v okamžiku, kdy vstoupí do světla, tak si na to vzpomenou. Není nikdo, kdo by je trestal. Další jsou dušičky, které tu zůstaly proto, že je tu držel stesk jak těch, které tu zanechaly, tak jejich vlastní. Tyto duše většinou po své smrti zůstanou u nich. Těmto dušičkám, ale i těm, kteří po nich truchlí, je třeba vysvětlit, že zde na Zemi již pro ně nejsou ideální podmínky a tím, že zůstávají se svými milovanými, jim velmi škodí a berou jim jejich životní sílu, kterou potřebují, aby tuto inkarnaci zvládli.

Nejčastěji máme co do činění s dušičkami ateistů, materialistů, kteří

v životě nevěřili, že by po jejich smrti mohlo něco existovat. Tyto duše jsou naprosto zmatené, nechápou co se děje, proč je všichni okolo ignorují, neodpovídají a často na sebe upozorňují tím, že pohybují věcmi, způsobují hluk či podobně. Kačenka tyto duše často vídá

v autobuse, v obchodě, sedět na lavičce. Chovají se stejně, jako když žili, protože nic jiného nepřijímají. Zde je potřeba vysvětlit, že jsou již mrtví, že jejich tělo je pohřbené, nefunkční ale, že se nic neděje, protože jsou nesmrtelná a stále věčná energie, duše, která tím, že vstoupí do světla má šanci se znovu narodit a že vstupem do světla vše pochopí a vzpomenou si na to, kým jsou.

Duše závislé většinou pobývají u lidí stejně postižených, těmto duším je třeba trochu důrazněji vysvětlit, že tomuto člověku, kterého si vyhlédli, škodí. Dalším typem mohou být duše, které u vás jsou z minulých životů. Přebývají u vás proto, že chtějí odpuštění a to jak od vás, tak také i žádají, abyste se omluvili jim za to, co jste jim způsobili. Zde je nejvhodnější toto odpuštění udělat, ale zároveň této dušičce připomenout, že vše, co se stalo, bylo součást učebního plánu pro tu inkarnaci a měli jste si touto zkušeností projít. I zde je dobré říci, že až vstoupí do světla, vše pochopí a vzpomene si na to. Někdy se takto dá i očistit karma, která by vás s dotyčnou duší čekala v dalším životě. Takže i toto je v pohodě. Mezi duše, které se záměrně přivtělují k dotyčnému člověku, jsou duše, které jsou na velmi nízké úrovni vědomí a chtějí pomstu, za každou cenu chtějí, aby si to ten dotyčný „spapal“. „Za to co jsi mi udělal, ti teď ukážu...“ Zde opět vysvětluji, že jsme si to domluvili, ale u těchto duší je trochu problém, protože mívají u sebe démony. Potom je vhodné vyhledat pomoc pracovníků světla. Není se třeba bát v této době boží milosti, je opravdu pomoc všude. U nás pomoc najdete vždy.

Tak toto jsou nejčastější případy. Většinou, ale dušičky jak uvidí světlo, hrnou se tam samy.

 

Co jsou přivtělené duše a proč je odvádět.

Přivtělené duše jsou dušičky zemřelých, které z nějakého důvodu neodešly do světla. Pokaždé, když člověk zemře, se spustí sloup božího světla. Je to bílé světlo, které se ukáže každému, kdo opustí tělo. Tato dušička má volbu, jak v životě, tak po smrti. Buď do něho vstoupí, nebo z nějakého důvodu tuto možnost nevyužije. Sloup se po nějaké době stáhne a duše tu zůstane uvízlá. Bez těla a bez možnosti se skrze tělo projevit. Přisedne do těla, kde vidí možnost proniknutí a kde se cítí bezpečně. Hledá tělo pro své další fyzické projevení a to u těch, kteří mají narušenou auru. Není to proto, že by nám chtěly ublížit, vůbec si to neuvědomují. Často jsou zmatené, nevědí, co se stalo, neuvědomují si, co má následovat. (Většinou jde o duše lidí, kteří v životě nevěřili na existenci duší, duchovní podstatu života, materialisté, nebo také lidé

s bizarními představami o životě apod.) Jde převážně o méně vyspělé duše. Vyspělá duše si toto již uvědomuje a do světla vstoupí okamžitě, nebo si už umí poradit a ví jak odejít a jak si toto světlo stáhnout.

Takže tím, že se přivtělí do nás, nám ubírají naši životní sílu, jsme potom unavení, cítíme chlad a nejen to. Když se do člověka přivtělí duše člověka, který byl závislý třeba na alkoholu, automatech nebo na drogách, začne tuto závislost vyžadovat i na člověku u kterého je.

Prostě neuvědomuje si tu změnu a pokračuje ve fyzickém životě, který skončil. Tehdy i naprostý abstinent může vzít lahev a klesnout až na dno a nikdo, ani on sám nechápe, co se to s ním děje. Další mohou být duše s depresemi, lítostivé či agresivní a stejně jako v předešlém případě mohou ovlivňovat svými emocemi dotyčného.

Přišla k nám paní, která nechápala, proč její chlapeček bere na sebe šatičky a chce dlouhé vlasy. Tvrdí o sobě, že je holčička. Paní, byla velmi rozumná a tolerantní, protože si myslela, že prostě tak to je a dokáže se s tím vyrovnat, ale bylo to úplně jinak. Chlapeček měl přivtělenou velmi silnou dušičku holčičky, která již 4 roky na chlapečka působila a začala mu zcela deformovat jeho osobnost. Po odvedení této dušičky si chlapeček nechal ostříhat vlásky a vzal si na sebe i kalhoty. Takže toto je jen několik důvodů proč se naučit odvádět duše.

Důležité je opravdu pochopit, že nám dušičky nijak nechtějí ublížit, samy jsou zmatené a chtějí po nějaké době do světla odejít. Velmi jim tím pomůžete a budou vám vděčné. Legrační, byl případ, kdy samou vděčností, že jsme dušičku odvedly, nám zpátky přišla poděkovat … no, ale zase nevěděla jak zpět. Takže jsme jí odváděly dvakrát.  To byl, ale ojedinělý případ. .

Domů           Semináře           Duchovní Hygiena       Channeling       Galerie       Kontakt