Domů           Semináře           Duchovní Hygiena       Channeling       Galerie       Kontakt   

KONTAKTUJTE NÁS: prozreniandelu@seznam.cz

Prvotní příčina

Na našich setkáních se zmiňujeme o tom, že naše čištění postupuje po vrstvách. Dokud nebudeme stoprocentně čistí, budou se stále z našeho nitra vyplavovat bolesti duše z minulých inkarnací i ze současného života.

Po odevzdávání neláskyplných energií, čištění záznamů a naší sebekontrole se uvolňuje prostor, který se naplňuje láskou, ale i novými programy, kódy, schématy a vzorci lásky, které potřebujeme pro naplnění naší cesty, kterou jsme si nastavili pro tuto inkarnaci. Tím se zvyšují vibrace našeho bytí, zkvalitňuje náš život a odchází vnitřní neklid a chaos. Stáváme se více sebevědomými a náš pohled na okolní svět nabývá jiných rozměrů. Přesouváme se do láskyplných vod a jiných realit, kde již není místo pro násilí a agresi.  Po nějakém čase se ale zase dostaneme do vibrací, kde opět vyplavou další vrstvy. Najednou zažíváme opět pocity beznaděje, prázdnoty a depresí, znova přicházejí problémy a nás to, pokud si neuvědomujeme co se děje, srazí na kolena.

Co s tím?

Je potřeba si v tu chvíli uvědomit, že vyplavala další vrstva neláskyplných energií, které jsou ukryté v těchto vibracích, do kterých jsme se dostali. Toto všechno si opravdu vede a kontroluje vaše dušička, protože ví, že v těchto vibracích jste již dost silní na to, abyste to zvládli očistit, propustit. Jste již natolik uvědomělí, že bolest a krutost, která vylezla na povrch, vás nezraní, ale jste si již schopni odpustit.

Takovýchto skoků a zvratů na své cestě budete ještě prožívat víc, ale v okamžiku, kdy vyplave na povrch například nějaké zrcadlení, si okamžitě dokážete poradit. Nesrazí vás to, ale s láskou a vděčností tuto situaci přijmete a očistíte.

 

Jak postupovat?

V první řadě v takovémto stavu, kdy se mi zdá, že se neposouvám, nic nestojí za nic… si uvědomte, že vyplavaly pojistky, implantáty, bloky, zamezovače, nebo smlouvy nelásky, jistiny, pečetě. Na práci se světlem, na duchovní práci, na lásku, na pomoc od bytostí světla, sama na sebe…  Vytvořte si z nich balíček NLE (neláskyplných energii VÍCE ZDE) a vše vyjměte a to prosím několikrát. Každý má jinou mentální sílu to odevzdat. Pokud denně pravidelně vyjímáte tyto balíčky NLE, nemůžete se do takovéhoto stavu dostat, protože tyto zabezpečovače odevzdáváme stále a žádná další vrstva nás nemůže zaskočit.

Pokud se dostanete do situace, kdy si myslíte, že vyplavala nějaká vaše minulá inkarnace, poproste svojí dušičku, ať vás zavede do prvotní příčiny této situace nebo vaší bolesti a přivede vám všechny dušičky, se kterými si je třeba udělat odpuštění a navrátit energie. Mezi sebe a tyto dušičky stáhněte zlatý závoj božího světla  a udělejte si s nimi troje odpuštění…

tj. já odpouštím tobě, ty odpusť mě a odpouštím sama sobě.

Potom poproste o vrácení vašich energií a navraťte jejich energie.

Na závěr vyjměte záznam o této inkarnaci ze svých uložišť v DNA, v Akáše, z vědomí i podvědomí, z uložišť v magnetické mřížce Země i lidstva a z ostatních uložišť mimo frekvence lidského chápání.

Pokud čistíte bolest na fyzickém těle, nezapomeňte ještě vyjmout všechny cizí předměty a energie z tohoto místa. Vložte regenerační paprsky od AA Rafaela a poproste o zahájení regenerace.

Nevzdávejte se po prvním náznaku, že to neplyne, jak jste si představovali. Poproste o pomoc a hlavně jí naši milovaní DOVOLTE.

Držte se.

Domů           Semináře           Duchovní Hygiena       Channeling       Galerie       Kontakt