CHANNELING

Channeling je komunikace prostřednictvím dané osoby a zdroje.

CHANNELING 2017

Channeling je metoda napojení na komunikační kanál z univerzálního zdroje informací z jednohmotného světa. Napomáhá nám s komunikací např. andělů, víl, dušemi našich milovaných, které již nejsou mezi námi. Informace mohou být určené třeba jen jednotlivci, ale i pracovníkům světla na rozvoj duše a plně vejít do našeho vědomí. Informace jsou vždy doprovázeny silnými energiemi vibrací a vibracemi daného slova do vět.

Úplněk srdce luny,

Moji milovaní,
v 16:46 se otevře srdce luny na naší obloze a plně se propojí s centrálním měsícem. Začne k nám proudit velmi silná láskyplná energie s kody na pročištění a osvobození naší ženské podstaty.Se ženskou podstatou úzce souvisí srdce luny které nosí každá žena v této inkarnaci mezi první a druhou čakrou .Má vzhled dělohy či ledviny a muži tuto energii nesou v sobě také..ale v podobě vibraceJelikož i oni byli ženami v jiných inkarnacích.Jak všichni víme,mužskou a ženskou podstatu v sobě nosíme všichni a měla by být v souladu a synchronicitě.Srdce luny je spoutané a mnohdy bolestivé a plně souvisí s plodností a ženskými problémy.Týče se i mužských pohlavních orgánů.Je toho mnoho s čím souvisí srdce luny které je spoutané.Dne 3.12 v 16:46 můžeme za pomocí nás ,našeho čistého záměru spoutanost rozpustit a to nejenom u sebe,ale i celé planety vše úzce souvisí se vším a my jsme jeho nedílnou součástí at chceme nebo ne.Prosím nečekejte a pojdme do té krásy osvobození!nebo si přejete být stále něčím a někým ovládaný?????Proto ted a tady s velikou láskou otevřete svá srdce a nechte rozzářit váš zdroj bezpodmínečné lásky ,plně se propojte se svým srdcem luny následovně se srdcem luny kterou vidíme na naší obloze a pak s centrálním zdrojem měsíce ze kterého proudí proud energie  láskyplných kodů a vzorců pro osvobození ženské podstaty v nás i celé naší planety.Prosím povolte si tyto láskyplnou změny a nechte energie proudit k vám přes vás až do samého středu zemského krystalu.Energie ukotvěte a aktivujte ted a tady v okamžiku přítomnosti vašeho bytí ted!!!!Po ukotvení sladte mužskou a ženskou podstatu a podroste sebe a všechny bytosti lásky o plné rozpuštění všech neláskyplných energii a forem strach.Prosím nezapomente nakonec vyjmout včetně všech emocí,pocitů,následků,důsledků všech vibrací nelásky která se ve vás ukotvila od počátku vztupu sem na tuto planetu Zemi, které vás jakým koliv způsobem ovlivnovaly. Odstranit ze všech záznamů vašich těl a úložišt.Tak jest a děkujeme….ano nikdy nezapomente poděkovat všem kteří vám pomáhají i těm kolem sebe a take nezapomínejte na velké dík sami sobe jelikož vy jste ti přes které ta síla zdroj boží plně proudí.
Miluji vás s láskou Káta

Moji milovaní, procházíme mnohými změnami, které obohacují naše životy. Napomáhají nám nalézt cestu k našemu vědomí, které máme po celá tisíciletí zastřená závojem. Závojem,

KTERÝ SE V TÉTO CHVÍLI POMALU ROZPOUŠTÍ
a my se začínáme rozvzpomínat na to, kdo jsme, a nacházíme pravou podstatu našeho bytí. Dovolte si tento krásný zázrak zažít a ponechat jednou provždy.
Prosím zapojte se s čistým záměrem sjednocení naší Země, nás všech a všeho kolem sebe. Projevení

NAŠÍ LÁSKY, ÚCTY, POKORY

Zemi a všemu i tomu, co nám je a bylo po staletí utajeno. Napomůžete k plné harmonizaci a rovnováze, na kterou již dávno čekáme. Prosím nečinně nepřihlížejte a staňte se portály čistého záměru plnými lásky. To pomůže tomu, abyste byli zase svobodní. Váš vnitřní zdroj bezpodmínečné lásky napomůže ke sjednocení a obohatí naše životy prozřením. Prosím s velikou láskou použijte jakoukoliv techniku vašeho vyjádření čistého láskyplného záměru.

Přistupujte s velikou láskou, úctou, pokorou sami k sobě, ke všemu a všem kolem sebe, napojte se na svůj vnitřní zdroj mateřského centra bezpodmínečné lásky a vyšlete skrze sebe sloup světla, který se propojí s primárním Sluncem, primárním Měsícem, naším Sluncem a Měsícem přes vás až do zemského krystalu. Ukotvíme, aktivujeme a nazpět opět přes vás, Slunce, Měsíc, do primárního Slunce, Měsíce a znovu ukotvíme a aktivujeme.

K meditaci a jakémkoliv napojení vždy používáme náš vlastní vnitřní zdroj síly a lásky. Věřte, každý ho v sobě nosíte a nezáleží, kde se právě teď, v tomto okamžiku, nacházíte. Žijte v okamžiku přítomnosti, a tak i konejte s nejčistším záměrem vaše celistvého bytí.

Jestli mohu poprosit i za sebe, prosím pomáhejme každým okamžikem, a ne jenom když jste požádáni přes někoho. Pomáháme už tím, že myslíme pozitivně, s láskou, pokorou, úctou sami k sobě a všem kolem sebe a všemu kolem nás.

Představujte si Zemi, uzdravenou, plnou zeleně s průzračně diamantovými prameny. Nás, lidstvo, svobodné, plné elánu, zdraví, víry, pokory, úcty k sobe i ke všem kolem sebe i ke kolemjdoucím.

Usmívejte se, pohlaďte své milované a propusťte zášť, bolest a nenávist, která nás drží v proudu bolesti a strachu. Ale ze všeho nejdříve začínáme vždy u sebe, ne on za to může.

Nesuďte a neposuzujte. Nalezněte svůj vnitřní zdroj rovnováhy a harmonie a ukažte druhým, že i oni ho mají a nehledejte okolo. Je ve vás. Začněte svůj zdroj používat!!!

Vy sami jste změna vašich životů a dění kolem vás, tak prosím už konejme a pojďme ruku v ruce tvořit si náš láskyplný svět.

JE TO NA NÁS, MOJI MILOVANÍ. SOUDIT A ODSUZOVAT

DOKÁŽE KAŽDÝ, ALE KOUKNOUT NA SEBE A POVĚDĚT SI,

ŽE I JÁ, UŽ JEN MÁLOKDO. TAK BUĎTE I VY SAMI SOBĚ PRVNÍMI…

Miluji vás s velikou láskou. Káta Pondělíčková

Co si přeješ?
Přeji si vidět pravdu.
Co je pravda?

 

Pravda je v každém z nás, a pokud to nepochopíš, stále ji budeš hledat. Pravda je tvé vyjádření. Pravda jsi ty. Ty jsi záře ze své duše v tomhle těle, v tomhle vyjádření.
Přestaň hledat pravdu a podívej se do zrcadla a uvidíš zázrak. Uvidíš život, uvidíš pravdu, tím jsi. Jsi pravdou života a záleží jen na tobě a na tvém vyjádření, jakou pravdu si přeješ žít.
Nikomu pravdu nevnucujte a pomozte mu jeho pravdu pochopit. Stejně, jako jsi pochopil/-a ty své vyjádření pravdy.
Nemějte touhu žít pravdu někoho jiného. Stůjte si za svým vyjádřením a sdílením svého života. Odhalte se sami sobě a dovolte si nahlédnout do svého sdělení, svého vyjádření.
Moji milovaní, jsme tu pro vás a stojíme stále u vás a čekáme, až si budete přát následovat lásku a nalézt ji sami v sobě. Vy jste chodící vyjádření lásky, které jste ukryli sami před sebou a někteří ji mají až hlubinách svého srdce, ale věřte, že i vy je máte.
Nenechte si namluvit od nikoho, že nejste hodni lásky. Ano jste. Jelikož jste vyjádřením lásky láskou.
Vzdejte se pocitu nenávisti a bolesti, pomluvy ve svých bytích a pojďte ruku v ruce s Ježíšem a ostatními pracovníky světla vyjádřit pravdu láskou, která ve vás všech je, moji milovaní. Postavte se bolesti a strachu, který stále hýbe vaším světem.
Velké změny na této vaší planetě tvoříte vy. Moji milovaní, uchopte sílu a víru ve vás všech bez předsudků, sudby a bez vyjádření náboženství. Spojte dlaně a ruce láskou a vírou v nás všechny a v to, že každý má právo žít.
Každá lidská bytost je vyjádření Boha, Ježíše, mistrů, kteří zde na planetě žili, rozdávali sílu svými slovy, činy a milující láskou v srdci.
Postavte se a spojte se v jeden čistý záměr žít v rovnováze, harmonii, klidu, v míru a lásce.
Pojďte společně nalézt své vyjádření v tomto krásném lidském těle. Nalézat lásku ve vyjádření všech. Nesuďte a neodsuzujte. Pohlaďte úsměvem a milujte život, už tím pomáháte sami sobě uchopit pravdu svou, svůj život.
Můžeš projít celý váš svět křížem krážem a hledat pravdu, ale pokud nepochopíš, že jí můžeš nalézt jen a jen v sobě, budeš stále ztracen. Začni navnímávat své emoce svého vnitřního já a uvidíš sám, co si přeješ a jak si přeješ jít. Změň svůj postoj k sobě a změníš ho i k druhým. A oni pak změní postoj k tobě.

Otevři své vnitřní oči a nalezneš a budeš nalézat pravdu v sobě. Odpovědi, které hledáš, jsou ukryté v tobě samotném, jen otevři ty své krásné vnitřní oči. Víš, co jsou tvé vnitřní oči? Ano, já ti sdělím tento zázrak.
Je to láska tvá, tvůj zdroj bezpodmínečná lásky, jsi to ty. Láska tvého vnitřního vyjádření, tvého vědomí, které si začíná rozpomínat samo na sebe a vytváří tak zázraky, které se dějí každým okamžikem. Jen jste je nechtěli nebo nemohli vidět, ale věřte, že nikdy není pozdě. Vždy můžeš otevřít svůj zdroj bezpodmínečné lásky a následovat své vnitřní já, Boha, kterým jsi a vždy budeš.
Proto nehledej venku, ale v sobě. V sobě máš ukrytá tajemství svého života a nalezneš ho tím, že si budeš přát poznat sám sebe bez jakéhokoliv sobeckého záměru. Jestli tvé vyjádření je čistý záměr poznat sám sebe, stane se.

Začneš si rozpomínat, že všichni jsme já. Stejně jako ty. Nikdo není jiný. Všichni jsme já a já jsme my. Jen každý z jiným záměrem a vyjádřením, než bude připraven k rozpomenutí na své já, na to, že i on jsi ty a ty jsi on.
Někdy někteří z vás potřebuji více času. Tak mu jej dopřejte bez jakéhokoliv odsuzování. Usmějte se na něho a pojďte dál. Až bude i jeho čas, najde si vás, nebo nějakou jinou krásnou lidskou bytost, která mu sdělí ten zázrak, že i on je Boží posel, který sestoupil z nebe.
Sdělí mu, že je teď čas otevřít se a propustit veškeré strachy a bolesti, které se nashromáždily za celou životní cestu, kterou zde prožil. Sdělí mu, že je čas odpustit za veškerá vyjádření, které zde prožil. Odpustit a bude mu odpuštěno. A odpustit sobě.
Poděkujte moji milovaní sobě, že jste, že jste znovu a znovu sestupovali se svými blízkými a prožívali svá vyjádření jednotlivých inkarnací a získávali další a další zkušenosti proto, abyste je v další inkarnaci zapomněli. Ale věřte, že vaše duše, vědomí je plně drží a ví o nich.
Teď je ten pravý čas si vzpomenout na pramen života, lásku a zkušenosti, které jsou vaším vyjádřením. Teď a tady je na čase začít žít, rozpomenout si, že jste tvůrci tvůrců a díky vaší myšlence se tvoří svět.
Vaše vědomí se začíná plně rozpomínat a vy si vzpomínáte a uchopujete sílu, která ve vás dřímá. Víru sám v sebe, a vy se přidáváte k pracovníkům světla. Ruku v ruce se stáváte jednotou a silou lásky této Země. Vaše vyjádření se začíná sjednocovat a uchopovat lásku a vaše srdce se začínají uzdravovat a vy sílíte a sílíte.
Tolik je vás zapotřebí, moji milovaní. Uvědomte si, kolik lásky koluje světem a uvidíte sami, co máte učinit. Nestůjte, neseďte na židlích a začněte rozsévat lásku a sklízet lásku láskou.
Strachem sklidíte jen strach a bolest, proto začněte přetvářet myšlenky a začnete vždy ve všem u sebe, ne v druhých. Začátek pochopení je, že nikdo vám nic nečiní. Záleží jen a jen na vás, jakým směrem se dáte. Lidé kolem Vás jsou vaše zrcadla a ukazují vám vás.
Nemoci jsou nashromážděné strachy. Proto vždy hledejte v sobě, ale ne s nenávistí, jen s láskou. Svýma očima lásky svého bezpodmínečného zdroje, který je v každém z vás. Nepodceňujte se a staňte se sami sebou. Vaše těla se vám snaží přes vyjádření nemoci sdělit, že už je čas změnit svůj postoj sami v sobě a začít měnit úhel pohledu a tvořit láskou. Ta vás uzdraví.
Strach a beznaděj nemoc jen posilují. A věřte, že už jí bylo dost a dost, a vaše duše vám dává plně na vědomí, abyste to změnili. Volá a volá, ukonči tu bolest a ten strach sám/sama v sobě a zlobou na druhé, tím jen posiluješ strach a šíříš ho dál.
Věř, že láska a radost je ten nejčistší lék tvého uzdravení. Vyjmi veškeré nezdary a podívej se jiným úhlem pohledu a věř, že na každé situaci a zkušenosti nalezneš kousek lásky. Stejně i na každém, kdo ti tuto zkušenost přinesl.
Začni pohlížet na život svým vnitřním zrakem. Uchop sílu vstát a jít. Věř, že tu sílu máš. Každý ji tam má, jen musíte chtít. Síla a víra v sám sebe dokáže zázraky. Milujte se tak, jako miluji já vás.

Váš Bůh v každém z vás.

Otevřete svá srdce a odstraňte veškeré programy a vzorce. Držíte se jich v bolestech a krutostech, jelikož tuto emoci vy všichni znáte a na lásku jste zapomněli. Vy nevíte, co je to láska, a proto se jí bojíte. Krutost, strach a bolest znáte moc dobře, proto se jí stále držíte, ale vaše duše si už přeje být otevřená. Přeje si, aby srdce, tělo i mysl byly otevřeny o přijaty samotným Bohem.

Vy stále v sobě nosíte vzorce a programy bolesti. Nemějte strach z lásky. Je to čistá láska, harmonie, rovnováha a svoboda. Svoboda těla, mysli a duše. To je láska. To jsem já. Já, Bůh.

Zbavte se všech zvyků a všech nálepek svých životů. Lepili jste bolest bolestí, a vždy jste vykročili ruku v ruce v bolesti a ve smutku, místo abyste s láskou přijali lásku, která je nabízena. Vaše těla už vám to dávají najevo. Bolest a strach není vaše cesta.

Otevřete svoji náruč a lásku v lásce a pojďte směrem do pravdy své, svého srdce, do svého nitra. Nikdo tě nikdy neopustil, jak vám bylo předkládáno církví, otcem i matkou. Buďte milovaní. Milujte sami sebe a tyto nálepky bolesti a smutku sejměte ze sebe!

Odstraňte veškeré vzorce i programy, veškeré zvyklosti, kterých se držíte, držíte a držíte, protože bolest znáte, protože bolest mysli, těla a srdce tak dobře znáte. A proto se jí držíte…

Máte strach vystoupit, protože nevíte, co je to láska, co je to světlo, ale tvá duše i vaše tělo to ví. Jenom vaše mysl má strach. Odstraňte proto veškeré tyto programy ze své mysli, ze svého těla.

Vykroč srdcem a duší. Uvědom si, že jsi to ty a jenom ty, kdo dokáže toto ze sebe smýt. Tyto kříže, tuto bolest, tento strach. Tyto nálepky máte nalepené všude kolem sebe, i v auře, i v prostoru. Bolest není vaše cesta. Láska a světlo je váš posun. Jen si dovolte odstranit tuto bolest svých rodičů, svého těla. Odstraňte ze sebe sebetrýznění. Láska a světlo vám vše přináší.

Váš Bůh, vaše duše.

Jak poznáte ten okamžik, na který čekáte, aniž byste žili tady a teď? Moji milovaní, na co stále čekáte?  Zastavte se a podívejte se.vy všichni stále na něco čekáte a čekáte, a divíte se, že nic

nepřichází a nic se neděje. Ale dokud nepřijmete, že každý váš okamžiky je děj něčeho krásného, budete stále jen na něco čekat.

Váš život v tento okamžik je mocný, a pokud ho neuchopíte, nepochopíte. Nečekejte stále na něco!!  Počkám, ono něco přijde…Věřte, že bez vaší iniciativy se nic dít nebude a vy

budete stále čekat až na správný okamžik…

Kdy je ale ten správný okamžik? A poznáte ho, až přijde? A podle čeho tak usuzujete, že někdo řekl, že už přichází a nastává? Ano, moji milovaní, každý okamžik se něco krásného

odehrává a stále bude, ale věřte, když budete stále čekat na správný okamžik, uteče vám ten váš a tím i váš život a tvoření v něm!!

Nečekejte a pojďte ruku v ruce v okamžiku přítomnosti tvoření vás všech vstříc. Zastavte se a poznejte sami sebe. Najděte sílu se zastavit a nahlédnout do hlubin vašeho bytí, do vašich srdcí. Nahlédněte do svých oči a řekněte si nahlas:

„Ano to jsem já. Já jsem tvůrce svého života a jdu ruku v ruce tvořit klid a mír v sobě i kolem sebe.“

Moji milovaní již na nic nečekejte a nepropásněte své životy jen a jen čekáním. Teď a tady Jste a navždy budete. Když to nepřijmete, ten pravý okamžik odejde a již se nevrátí. Ale

věřte, vždy můžete naskočit. Váš daný okamžik je tu pro vás vždy, je to tady a teď a každý z vás může změnit nic nedělání a čekání v tvorbu a čin. V čin bezpodmínečně lásky.

Změňte své myšlenkové pochody. Odstraňte ze svého bytí posuzování, souzení. Rozhlédněte se kolem sebe a poděkujte za dané zkušenosti a situace a pojďte s tou největší láskou žít. Žít své životy teď a tady. Stále čekáte na spasitele, na to, že vás někdo spasí. A nevidíte, že už tu dávno je a je v každém z vás. Jen vám stále uniká, jelikož koukáte do budoucna a nevidíte ten krásný okamžik přítomnosti. Tím vám proplouvá celý život mezi prsty, mezi řádky. A věřte, že jste to dovolili jen a jen vy. Byla to vaše volba, vaše rozhodnutí čekat na zázrak a přes to vše nevidíte, že už je tu. Vy jste ten spasitel!! Spasitel sebe a léčitel svých myšlenek, svého těla. Stačí, když se zastavíte, uchopíte svůj život do svých rukou a dáte mu tvar, tvář sebe.

Věřte, že každý si přeje být milovaný, tak proč nemilujete sami sebe a vše kolem vás ? Jelikož vše, co vidíte, jste vy a všechno je vámi. Pokud tuto lásku neuchopíte v sobě, nemůže přijít odnikud a vy zjistíte, že jste čekali celý život na spasitele, kterým jste vy sami.

Nikdo za vás nedokáže uchopit vaši lásku sama v sebe. Jste to vy, jen a jen vy, kdo dokážete uchopit a přijmout vaše mateřské centrum bezpodmínečné lásky ve vás. Je to zdroj lásky, který každý v sobě nosí. Máte ho všichni, jenom přes to čekání ho nevidíte a váš okamžik utíká a utíká…

Věřte ale, že když se rozhodnete naskočit, vaše dveře vašeho srdce, brány sama do sebe jsou vždy otevřené a záleží na vás, kdy přestanete čekat na osvobození a uvědomíte si, že osvobodit se musíte každý sám. Ano, věřte, že veškerá omezení si tvoříme sami. Přiznejte si i tuto realitu. Veškeré hranice vznikají ve vás, jelikož láska je věčná a nekonečná, stejně jako vy. Ano, vy jste věčný a milovaní. Tak proč nemilujete sebe sami a čekáte, až vám tuto energii někdo

dá, vrátí. Nehledejte jí z vnějšího úhlu, ale z toho vašeho vnitřního zdroje. Milujte bez hranic, omezení a očekávání! Milujte, jelikož jste milováni. Moji milovaní, spousta z vás miluje a očekává to samé od druhého a nevidí, že i on miluje. Tím, že očekáváte si myslíte, že nedostáváte. Řeknete si, no, když on mi nic nedává, tak půjdu jinam a budu dostávat jinde. Věřte, že když milujete a milujete bez hranic a očekávání, když milujete, že milujete… láska si vás najde všude, jelikož dáváte za sebe vše, co máte a tím vytvoříte kouzelný okamžik přítomnosti a zjistíte, že jste láska nad lásku. Tvořte kolem sebe, protože z toho máte radost. Tvořte pro radost a změňte očekávání na prožitek radosti ve vás. Největší dar je život a žít s tou nejkrásnější silou, kterou dokážete za sebe dát. Milujte bez omezení a pro radost. Jste milováni, moji milí. Tak i vy milujte a nečekejte. Miluji vás, váš Bůh.  Milujte se proto, že jste a milujte, jelikož všichni jsou. Osvoboďte je od veškerých omezení a milujte sebe a druhé, takové, jací jsou. Přijměte se a přijměte druhé a nechtějte druhé změnit, aniž byste měnili sebe. Jen tím, že měníte sebe, měníte lidi kolem vás. Dejte svobodu sobě a tím ji dáváte i druhým. Když spoutáváte, tím poutáte i sebe. Milujte se a přijměte se bez jakéhokoliv omezení.

Milujte se, že jste. Povězte si: „Miluji tě… miluji tě, že jsi.“ A neočekávejte. Milujte, že milujete. Zázraky se dějí, moji milovaní.

Moji milovaní, mám pro vás mnohá slova, ale mnohdy mlčení je to nejčistší tvoření láskou, to nejmilovanější. Stačí se zahledět do očí plných lásky a na úsměv plný slov milování a každý ví, jak je milován.

Kačka Pondělíčková

Moji milovaní už to, že jste se narodili je zázrak sám, a buďte vděční za tento zázrak. Je to ten největší zázrak vašeho života a nový začátek všech cest zde na této planetě Zemi.

Věřte, že vašim znovuzrozením se vám otevírají nové možnosti jak uchopit sílu svou, jakožto i mě, Boha, jelikož jsem nedílnou součástí vás a s tou nejsilnější bezpodmínečnou láskou k vám promlouvám. Naučte se rozpoznávat řeč svého těla. Začněte naslouchat a nahlížet svému okolí i skrze všechny lidské bytosti. Všechny okamžiky k vám promlouvám, abyste si uvědomili, že jsem a stále byl u vás, ve vás. Moji milovaní věřte, že nic není všední, že vše je veliký zázrak, a když začnete nahlížet a naslouchat sobě a světu i s těmi nejmenšími jiskřičkami ve vašich očích srdce, stane se z jiskřičky veliký plamen, který vás a všechny okolo změní ve velký zázrak!!

 Nějak přes váš uspěchaný život jste zapomněli žít, a začali jste přežívat. Přežívat v minulosti a budoucnosti, ale kam zmizel daný okamžik? Nějak jste zapomněli žít daný okamžik teď a tady! PŘÍTOMNOST!  ZÁZRAK DANÉHO OKAMŽIKU!  TEN VÁS POSOUVÁ DÁL! Ukazuje vám nové možnosti. Nový obzor. Jak otevřít srdíčko. Svou celistvost. Prosím moji milovaní, zastavte se, pohlédněte do zrcadla a vyslovte otázku. Vyslovte nahlas… PROČ JSEM SEM PŘIŠEL?? Přejete si žít, nebo přežívat moji milovaní? Je to myšleno ve všech směrech vaší životní existence. Rozhlédněte se kolem sebe. Máte kolem sebe tolik zázraků. Tolik jste učinili zázraků, a važte si každého okamžiku vaší přítomnosti.

Dám vám příklad na vašich dětech. Jeden z vašich darů je dát dar života další lidské bytosti. Už tohle je dar nad dary nemyslíte? Za tento dar znovuzrození se na této planetě poděkujte svým rodičům i sami sobě, že jste se rozhodli vrátit  zpět na vaší planetu a změnit své životy. Moji milovaní, pro krásný začátek daného okamžiku zkuste poděkovat svým rodičům a sobě, že jste se narodili, a že jste si dovolili učinit ten jeden z počátečních zázraků, který se vám opět zdá být všední, ale věřte, že nic není všední, vy jste zázrak sám a to každým okamžikem, jen přes váš uspěchaný život jste se zapomněli rozhlížet a naslouchat. Dali jste si silné klapky přes které mnohdy nelze proniknout. Nejenom že nevidíte mě, ale ani další zázrak ve vás ani ve svých dětech a okolí. A věřte, toto vše je jen a jen vaše volba, ale prozradím vám veliké tajemství. Vše jde změnit v okamžiku, kdy si uvědomíte, že nikdo vám nic nečiní, že vy jste ty tvůrci vašich krásných změn, které  tvoří ve vás a kolem vás Ráj na Zemi.

Tajemství je uvědomění, že vy sami dokážete změnit celý svůj svět ve všech úrovních. Změna spočívá ve vašem čistém záměru a připuštění, že vy si přejete změnit svůj život a dát prostor ke změnám. Tajemství je připuštění uvědomění vás, a mně ve vás, a přání změnit daný okamžik a vykročit na cestu probuzení. Zažehnout ve svém srdíčku tu jiskřičku bezpodmínečné lásky, která dřímá a čeká na váš Impuls. Aktivační myšlenky. Být milován a milovat vše kolem vás a věřte, že ten nejvyšší zázrak bezpodmínečně lásky jste vy, a když si připustíte tuto nádhernou možnost zázraků tím se začíná ucelovat celý svět moji milovaní. Milujte sebe a všechny kolem sebe a věřte, že i na sebe bolestivější zkušenosti naleznete dřív nebo později ten veliký kus zázraku, který v sobě ukrývá, ale vy přes bolest nemůžete, nebo i nechcete vidět i malou naději která se ve vašich očích zobrazí, ukáže, odkryje. Prosím dovolte si žít.

I vaše malé dětské bytůstky, vaše malé radosti vás potřebuji, abyste jim ukázali bezpodmínečnou lásku vašich srdcí. Věřte, nebo ne, ale každý si přebíráte určité vzorce od svých rodičů. Nebylo by lepší jim ukázat cestu lásky a milování, než uspěchaný život a být přehlížený? Prosím zastavte se koukněte na své děti. Obejměte je. Zašeptej jim „miluji vás, a jsem tu pro tebe“.Věřte, že tohle je dar nad dary. Přesně tohle potřebuje každá lidská  bytost, být milován a milovat. Nalezněte sílu změn ve vašich životech a začněte u sebe a poděkujte sami sobě za dar života a pokračujte v děkování a pokoře u vašich rodičů a rodiny. Poděkujte jim za dar života a nesuďte je ani sebe za to jací jsou. Oni dělají a dělali to nejvíc co v danou situaci ten okamžik mohli ze sebe dát, a věřte, že i když teď a tady nevidíte je tomu tak. Odpusťte sobě, všem, jim. Opusťte staré vzorce vašeho vědomí a vpusťte mě jakožto Boha ve vás, a pojďme moji milovaní ruku v ruce cestou poznání. Rozpusťte veškeré vzorce a programy omezenosti, které vás poutají a omezuji v dalším vývoji a posunu. Jedním z mnoha je vzorec oběti, který máte bez výjimky všichni. I ten je potřeba odevzdat, ale podnět odevzdanosti těchto hranic a mezníků musí přijít od vás. Jen vy jste je připustili k sobě a impuls volby musí přijít od vás. Nezapomeňte, jste bytosti svobodné vůle. My jsme byli a budeme u vás, součástí vás, ale volba je vždy na vás. Máte volbu cesty, přijetí nebo poděkování a s velikou láskou a pokorou učinit volbu daného okamžiku. Změnit veškerý děj ve vás i kolem vás moji milovaní.

Milujte se stejnou silou lásky jakožto miluji já vás, a věřte… uvidíte zázraky, které se již teď a tady kolem vás dějí. Miluji vás, milujte se a milujte všechno, protože to jste! Jste všechno a všichni a to je začátek Nové doby Zlatého věku

váš milující Bůh kolem vás a ve vás

… Jsme vaší buňkou, jsme vaším posunem, jsme vaší korunou, jsme vašima očima i ušima. Jen si dovolte nahlížet a naslouchat správným směrem a opusťte staré energie, předsudky a omezení. Rozpusťte hranice mezi námi, které vám brání k plnému prozření.

Dovolte si nahlédnout za závoj beze strachu. Láska vám pomůže. Dovolte si podívat se za závoj zastření, který se v tuto chvíli již tenčí, skoro mizí, a vy dokážete nahlédnout do vibrací vašeho posunu a přijímáte veškeré informace vaší duše a plán vaší duše.

Vaše cesta se stává jasnou, a vy jdete ruku v ruce s Boží energií v duši bez jakéhokoliv omezení, předsudků a odsuzování. Vaše vibrace se vlní, vaše duše zpívá, oči tančí. Propojte své tělo na hmotné úrovni tak, aby se začalo proměňovat v tekuté světlo, a vy jste vešli do nového diamantového těla Zlatého posunu vašich vibrací.

Dovolte sami sobě aktivovat sami sebe. Dovolte přijímat skrze vás vaše hvězdy, informace. Dovolte sami sobě stát se nesmrtelnými. Prosím odevzdejte veškerá omezení. Váš posun je zde, Teď a tady.

Realizujte svou úroveň vašeho posunu. Uchopte svůj meč a s velikou láskou pojďte s námi, ne jako bojovníci strachu, ale bojovníci světla a lásky. Uchopte tuto sílu, tuto moc, kterou jste někteří z vás i s láskou odevzdali a dobrovolně jste se podřídili. Teď už je čas nabýt svého vědomí, propojit svou mysl, tělo a duši a jít ruku v ruce vstříc svému poslání.

Otevřete nejdříve oči a naslouchat sami sobě. Dovolte si posunout se. Dovolte si svůj posun. Staňte se srdcem svého vlastního zvonu, a staňte se srdcem hlavního zvonu. Staňte se písní Jednoty. Rozvibruje své srdce.

Tak pomůžete i dál. Rozvibrujte srdce i druhých a zpívejte a tančete všichni stejnou písní. Tak nastane klid a mír vaší Země. Ještě je to dlouhá cesta mojí milovaní, ale vy to dokážete. Jelikož jste uchopili sílu svou, stali jste se sami sebou, stojíte si za svým slovem, za tím, kdo jste a bez jakéhokoliv váhání jdete cestou světla. Jdete bez jakéhokoliv odsuzování a posuzování druhých. Jdete silou lásky a posunu. Jste to vy. Jste srdce, píseň, jste vibrace tohoto hlavního zvonu.

Ukažte, že i ostatní dokáží vibrovat stejnou písní jako vy. Jen jiným směrem a jinou zkušeností, ale věřte, že každý z vás dojde k nabytí poznání. Poznání sebe sama. To je Teď a tady důležité. Poznejte sebe sami tak, abyste dokázali přijímat pravdu svou, stát si za svým slovem a jít s láskou za svým posunem.

Tato touha poznat sebe sama, najít sebe sama ve svém nitru, ve svém srdci, těle i mysli je důležitá. To je to, co teď a tady je potřeba učinit. Dovolte si nahlédnout beze strachu do sebe. Dovolte přijmout vibrace svého posunu a spojte své fyzické tělo s tělem světelným, s Božím posunem.

Uchopte a zvedněte kotvy. Jen tak můžete vyplout na tuto cestu. Už není čas čekat. Zvedněte kotvy své lodi a poplujte silou lásky a víry v sebe sama k osvobození a propojení. Najděte úctu a sebeúctu sami k sobě. Važte si svých energií, které máte, a nedávejte je jen tak.

S láskou přijměte nazpět veškeré energie, které jste dali, které jste předali, ať jste celiství.

Vložte do toho sílu lásky a propojte se srdcem a s láskou vyšlete impuls svého čistého záměru. Osvoboďte sami sebe, osvoboďte svou duši a osvoboďte Zemi i vesmír. Najděte tu sílu a víru.

Najděte sílu stát si za svým slovem a vírou. Svou energii Božího posunu můžeme propojit s nejčistším slovem. Je to vibrace takové síly, že vibruje celé naše tělo a vy jdete ruku v ruce silou své mysli a čistoty. Stojíte si sami za sebou, za svou silou, za svým slovem a tvorbou.

Tolik vás milujeme. Milujte sami sebe bezpodmínečnou láskou bez jakýchkoliv podmínek. Milujte sami sebe, a tak můžete milovat i druhé. Bez jakýchkoliv podmínek milujte všechny kolem sebe a tvořte tak píseň vibrace lásky. Tanec svých těl, vibrací a propojení sebe sama.

Dovolte si poznat sebe sama jako sílu a moc čisté láskyplné energie Božího posunu. Odevzdejte omezení, které vám brání poznat sebe sama, a přijměte se jako ten krásný krystal, který září tou nejčistší energii.

Přijměte svá křídla. S láskou se vzneste a tou nejčistší silou svého srdce obejměte celý svět. Ukažte sami sobě, kdo jste, a že si stojíte za tím, kdo jste. S láskou obejměte sami sebe, jako čistou tvorbu Božího posunu. Obejměte každou bytost, která zde na Zemi chodí, připlouvá a spojuje vás dohromady jako jeden celek celého celku.

Tak praví Bůh. Tak pravíte vy všichni.

.. jste rodina. Jste světlo. Jen každý s jiným čistým záměrem. Nikdo z vás není míň, nikdo není víc. Všichni jste jeden celek. Je zde posun, je zde vzestup, je zde síla, kterou je třeba uchopit. Každý z vás ji v sobě nese a každý z vás má jinou úroveň, jiné poslání.

Uchopte se jako paprsek světla a tento proud nechte plně proudit vaším fyzickým tělem, které se s láskou plně napojuje na vaše Božství, na vaše světelné tělo, na vaši mysl, duši, vibrace. Staňte se krystalem a obejměte celý svět tou nejčistší září, kterou dokážete z čistého záměru svého srdce rozzářit a prozáří.

A věřte, že milovat umíte. Uchopte se a pojďte ruku v ruce s námi.

Milujeme vás.

Náš Bůh, vaše duše a my všichni.

Nabídněte vaše služby Bohu.

Promluvy Boha k lidem Země

Přijměte do svého bytostního já, do své srdeční čakry kódy vašeho vědění, kódy vaší osobnosti. Propojte se s archandělem Michaelem, který vám pomůže přijmout a propojovat tyto energie a kódy vaší osobnosti. Jsou to energie vašeho posunu, ale je to i vaše zodpovědnost sama za sebe.
Když se vám tento kód aktivuje, tak budete zodpovědní sami za sebe. A to je to, co potřebuje vaše duše vědět. Jestli jste se rozhodli přijmout srdcem, nebo hlavou. Tato bezpodmínečná láska, která kolem vás je, jak ve vesmíru, tak na Zemi, tak ve všech bytostech, které kolem nás jsou a které vám přináší toto vědění.
I vaši jednorožci tu pro vás jsou, a teď se vás dotýkají. Dotýkají se každého poranění, které v sobě máte. Dotýkají se každé bolesti. A tento nádherný otisk vaší osobnosti skrze vás proplouvá.
Vaše srdce, vaše slunce, vaše paprsky se teď naplňují touto duhovou nádhernou energii všech 13ti paprsků s kódy a aktivací. Ukotvují se ve vašem vnitřním a vnějším bytostním já a pomáhají vám nalézt vaše bolesti, vaše zranění.
Ale vy musíte dovolit sami sobě, aby tato zranění mohla vypnout. A musíte dovolit jednorožcům, aby vám pomohli. Dovolte jim nahlédnout na sebe, do vaší duše, tím nádherným čistým zrakem. A vy si dovolte nahlédnout do jejich nádherných oči a uvidíte, co jste ještě neviděli. Uvidíte sebe.
Tyto energie proplouvají do čaker a věřte, že první čakra je stejně důležitá, jako osmnáctá. Věnujte se každé čakře. První čakra vás propojuje se Zemí. Ukotvuje vás. Přináší vám osvobození. Propusťte veškeré bolesti a pouta, která vás svazují. Dovolte jednorožci odstranit veškerá zranění, veškerá pouta a předměty, které vás ještě svazují. Tato energie vaší osobní schránky, vaší celistvosti, vám naplňují vaše DNA, vaše čakry, tělo i mysl, vědomí i podvědomí. Naplňují myšlenkou lásky, světlem a probuzením.
Jsou to nádherné láskyplné energie a my s láskou a za pomoci jednorožců odevzdáváme veškeré strachy, které nám brání přijmout tyto energie vaší celistvosti. Tyto strachy bolesti a smutek teď a tady opouští vaše nitro, vaše vědomí a podvědomí.
Vaše čakry se začínají roztáčet ve směru lásky a světla. Jak se roztáčejí, tak každá z nich uvolňuje bolest pradávných předků, energie, které si ještě nesete a s láskou jste si zvolili, že je přinesete k očištění sem na Zemi. A věřte, že každá čakra ukrývá tajemno. Dovolte si uchopit tuto kliku a otevřete tyto brány. Dovolte si nahlédnout.
Naslouchejte čakerním bytostem, vaší duši a bytostem světla. Přijměte energie Božího posunu a čistoty. Každý z vás se může vyhoupnout na svého jednorožce, splynout s ním a tyto energie propojit a přijmout je za své, jako energie samotného Ježíše, energie Kristova vědomí.
Napojte se na své srdce, na své krystaly, na své kódy, obrazce a vzorce, které v sobě nesete. Stále je co čistit tak, abyste se plně mohli propojit s vaším věděním. Vaše čakry přesně vědí. Načerpávají informace, které potřebujete k vašemu posunu, a propouštějí ty, které vám v posunu brání.
Vydávejte a přijímejte prosím s láskou. Když přijmete lásku, lásku vydejte. Odstraňte bezmocnost, beznaděj, chamtivost a sobectví ze své celistvosti. Umyjte nohy v proudech lásky, světla a probuzení. Dovolte svým kořenům načerpat energii Božího posunu a vašeho vzestupu, probuzení a osvobození. Odevzdejte ze svého nitra vzorce a programy, které jsou ukotveny v hlubinách a které nám brání přijmout tyto dary. Svobodu a posun.
Každá čakra rotuje směrem světla a lásky. Vaše květena rozkvétá. Vaše krystaly se aktivují, vaše koruna se obohacuje o vědění a o posun. Dovolte si přinést svobodu sobě i celému světu. Dejte čistý záměr svého posunu a nabídněte s tou nejčistší láskou probuzení.
A druhým ukažte, co umíte. Jakým způsobem se mohou i oni posunout. Ukažte, že i oni jsou výjimeční, jako jste vy. Všichni jsme výjimeční, akorát neseme každý jiný způsob života, jiný záměr a zkušenosti.
Každý z vás nese energie svého posunu, svého čistého záměru. Každý z vás umí to a to a věřte, že když se spojíme, tak všichni umíme všechno. Nenechávejte si nic pro sebe a posílejte dál. Vždyť na to čekáme, vždyť jsme všude kolem vás. Kolem planety, kolem Země, kolem celé Sluneční soustavy.
Sluneční paprsky, energie posunu přichází a vaše kódy a otisky se aktivují. Jen přijměte beze strachu svou zodpovědnost sami za sebe, přijměte víru v sebe a v druhé. Věřte prosím sobě, tím věříte i mně, jelikož Já jsem Bůh ve vás a vy jste já.
Čím vyšší je vaše víra, tím vyšší je vaše frekvence a propojení. Čím vyšší láska sám k sobě, tím vyšší láska ke mně a k druhým. Věřte, že mluvím k vám každým okamžikem, jenom vaše omezení a strach vám brání se se mnou propojit a uvěřit, že i vy jste výjimeční.
Jste výjimeční tak, jako všichni kolem vás. Nikdo není víc, nikdo není míň, jenom každý nese jinou zkušenost, plán, jinou zátěž. Dovolte této zátěži, aby spadla jako kámen z vašich srdci, z vašich ramen. Odpusťte všem.
Odpusťte všem, kteří vás zraňovali. Odpuštění je důležité, ne odsuzování. Za každou bolest děkujte. Ta vás posouvá dál a dál. A záleží jenom na vás a na vašem úhlu pohledu, jakým směrem se na tuto bolest koukáte. Když koukáte tím způsobem, že odsoudíte a nepřijmete to, co vám to mělo dát, tak věřte, že zůstáváte stát.
Ale jednoho dne přijde láska, která vás naplní a vy odpustíte těm, kteří vám ubližovali po celá staletí, kteří ve stínu a polostínu do vás kopali, kteří vás dostali až na kolena, až na samé dno. Ale i to dno je pro vás nádherný odrazový můstek. A záleží opravdu jenom na vás, jestli si zvolíte tam ležet nebo na ten můstek skočíte a odrazíte se.
Ono je velmi jednoduché odsuzovat, než přijmout, co vám to mělo dát, a odpustit sobě i jim. „Oni za to můžou, co já. Já ne.“ Ne, všichni máme volbu této cesty. Jsou tu zrcadla kolem vás a moji milovaní, dovolte si nahlédnout do těchto zrcadlem, i když tato pravda bolí.
Ale věřte, že jste připraveni. Jestli vám to zrcadlo ukáže, co vás bolí, jste připraveni. A teď záleží na tom, jestli se v té bolesti utopíte, anebo jestli poplavete. Kdo chce plavat, přijme sám sebe, poděkuje. A my jsme ten záchranný kruh kolem vás. My jsme všichni a všechno. A najednou zjistíte, že vás voda nadnáší a že tu je pro vás záchranný kruh.
Zjistíte, že ho nepotřebujete, že vaše vibrace, vaše láska skrze vás proplouvá jako nádherná vlna a vy plujete s delfíny a s velrybami a všemi bytostmi moře. Nejste jako kámen, který padá ke dnu, ale opět je to vaše volba, volba odpuštění.
A my víme, je to cesta daleká, ale zkoušejte to prosím každým okamžikem. Každý krok vás posouvá dál a my jsme stále s vámi a na každém kroku vám pomáháme. Nikdy jsme se vám neztratili. Stále jsme u vás, ale vy jste nás pro bolest neslyšeli. Pro strach a smutek jste nás neslyšeli.
My stále klepeme, ťukáme, boucháme a už i palici máme, a vy stále neslyšíte. Co všechno se musí stát, abyste z těch kolen vstali a sami sebe přijali? Abyste odpustili a s láskou se přijali?
Vaše linie času a prostoru je tady pro vás připravená. Vaše životní cesta je tady, ale pusťte tato vlákna, tyto provazy, které vás svazují s minulostí.
Minulost nesmažete, je vaší nedílnou součástí, ale když budete sedět na židli, nevytvoříte nic. Sny jsou nádherné, ale tvořte je a odpoutejte se od minulosti. Vstupte do této nádherné časoprostorové smyčky, která vám pomůže a Michael společně s námi přetne veškeré vazby a veškerá vlákna, která jste ukotvili a kterých se stále držíte zuby nehty. Co kdyby? Nic kdyby.
Pojďte! Pojďte s námi. Pusťte tato vlákna. Pusťte je, ať můžeme spustit tento nádherný proces posunu a vzestup vás všech. Vždyť my tady jsme a neseme a nabízíme svá srdce. Neseme vám náruč plnou darů tak, abychom ve vás mohli probudit vaše vědění, vaši lásku a váš posun. Pusťte lana.
Ale jestli chcete, tak si je nechte. Je to jenom vaše volba a my s tím opět nic neuděláme, jsme tu pro vás. Ale věřte, že na tom laně táhnete velký kámen. A na tom kameni sedí strach. Ten strach tím kamenem proplouvá i skrze to vlákno do vašeho srdce. A co tam je? Je tam strach.
Strach pustit se, strach vykročit. Co kdyby tam ten most nebyl? Ale věřte, že ten most tam je. A když uděláte ten krok s čistou láskou, máte křídla. Použijte je. My tam jsme. Ten most, ten světelný most, tam máte.
Věřte a vykročte a zbavte se těchto balvanů a strachů. Odpojte minulost a nežijte ji. Každá čakra propouští tuto bolest, tento kámen, tato vlákna. A tyto nádherné časoprostorové portály vás donesou až do těchto nádherných minulý životů, které znamenaly váš posun.
Už ne bolest a strach. Poděkujte své matce, vašemu otci. I když jste necítili jejich lásku, tak věřte, že jednoho dne najdete to, co vám to mělo dát. Když vám vaše rodina ubližovala tou největší bolestí, věřte, že najdete ten směr, ten úhel pohledu a s láskou a čistotou odpustíte a propojíte se s nimi odpuštěním.
Propusťte tuto bolest ze svých čaker, ze své mysli, ze svého vědomí a ze všech úložišť. Vždyť vaše DNA už pláče. Je plné. Propusťte to, ať váš strom a květena života ve vaší DNA, ve vaší nádherné květeně žije. Vaše mužská a ženská energie se propojí a je to souhra nádherných energii, písní, rovnováhy.
Ale nedocílíte toho, když si budete syslit tyto bolesti, tuto minulost v sobě. Tyto kameny samy neodejdou. Vy je musíte přetnout. Vy je s tou nejčistší láskou odevzdejte.
Ve vás všechno je, Ve vás je naděje Země. Ve vás je posun této planety Země a vesmíru, ale probuďte se!  Co vše se musí stát, abyste vstoupili na ten odrazový můstek a vyhoupli se až nahoru? Vy si nepřejete být zdraví? Vy si nepřejete být šťastní, žít v harmonii? My si to přejeme s tou nejčistší láskou a my vám to nabízíme. Otevřete náruč a spojte se s námi, se svým andělem, se svým jednorožcem, s námi a staňte se písní vašich vibrací.
Zpívejte tou nejčistší bezpodmínečnou láskou. Všichni uslyší i vy uslyšíte. Vaše tělo začne vibrovat, vaše kódy a krystaly se aktivují a vaše tělo se začne přetvářet. Jsme tu pro vás. Naše vědomí a podvědomí se musí zbavit veškeré zátěže. Veškeré myšlenky přetvářejte na lásku a na světlo a neříkejte, že to nejde. Jde!
I malá jiskřička je váš posun, je vaše osvobození. Jsou to kroky, krůčky malého dítěte. Ani ono nedokázalo chodit, když přišlo na tento svět. Muselo se rozkoukat, rozhlížet na co ty nohy má. Tisíckrát spadlo a věřte, že zase vstalo. A vy udělejte to samé, a buďte vděční za každý krok.
Žijte Tady a teď! Na to zapomínáte. Ženete se, ani nevíte za čím. Ale honem, honem, spěchám, spěchám. Nikam nespěchejte, ale s tou nejčistší láskou se zastavte a podívejte do sebe. A věřte, že toto je energie vašeho posunu. Ne hnát se za něčím, ale přijmout teď a tady. Teď a tady mám tuto sílu, tak ji použiji.
Já nemůžu žít zítřkem, nemůžu žít ani včera. Nemůžu dýchat za hodinu, ani před minutou. To nejde. A my dýcháme s vámi. Dýcháme teď a tady, a teď a tady přijímáme kódy. Teď a tady přijímáme sami sebe a svobodu. Teď a tady odevzdáváme veškeré balvany, které jsou obalené strachem. Teď a tady čistíme celé naše bytostní já tak, abychom mohli přijmout a rozpustit veškeré hranice a omezení, vlastnosti a programy, které jsme si převzali.
Nevytvářejte domněnky. Když nevíte, tak se ptejte. Domněnky jsou hranice a omezení, jelikož slova nikdy nejsou úplná. Proto naciťte srdíčkem, proto naciťte srdce srdcem. A naslouchejte ne slovu, ale vibraci mezi slovy, se kterou k vám tato slova přicházejí. Naslouchejte a nahlížejte na každou bytost kolem vás s tím nejčistším srdcem.
A dovolte odpuštění. Dovolte probuzení a osvobození své mysli. Buďte šťastní za to, co máte. Nebičujte se, jelikož chyba není chybou, ale je to posun. Nic není špatně, je to opět posun. Vše vás posouvá a záleží jenom na vás, jakým úhlem, jakým směrem na tuto situaci a zkušenost nahlížíte.
Víme, že je to těžké, ale my vám věříme, a proto věřte i vy sami sobě. My vám natolik věříme, že jsme stále s vámi, i přesto, že jste se nás zřekli. Jsme stále s vámi, jelikož víra ve vás v nás je, a my jsme tu pro vás.
I vy odpusťte sobě, přestaňte s bičováním a přijměte každou situaci a zkušenost za svůj posun. Poučte se z této situace, zkušenosti a věřte, že na každou zkušenost a situaci lze nahlížet s tou nejčistší láskou. Vždy najdete to krásné v každé situaci a pojďte krok po kroku. Nelze překročit od jedničky do pětky. Musíme jít krok po kroku. Překročit nelze. Vždy se vrátíte do toho bodu, kde jste skončili. Stáhne vás to tam, kde máte bolest a strach, které blokují váš postup k tomu dalšímu kroku.
Tyto energie důležité energie čistoty, vašeho pročištění, vás posouvají krok po kroku. Ne z nuly na deset ale 1, 2, 3, 4, 5. Jsou to energie posunu, trpělivosti. Buďte trpěliví sami k sobě a nechtějte vše hned, jelikož ono to nepřijde, když na sebe budete tlačit. Něco vám bude unikat. Nechte volnost a průběh a přijměte své poslání.
Přijměte svou službu zde na Zemi. Je důležitá pro váš, zemský i vesmírný posun. Nabídněte vaše služby Bohu. On vám pomůže, jako pomáháme my. My všichni andělé, mistři nanebevzetí. My všichni jsme všechno a vším, a když si uvědomíte, že soused vedle vás jste také vy, tak přece nebudete ubližovat sobě. Vždyť vás to bude bolet, zraňovat. Staňte se nedílnou součástí všech kolem vás. Staňte se  celkem. Vždyť my jsme všichni sestoupili s tím nejčistším záměrem spojení a propojení čisté bezpodmínečné lásky. My jsme tu pro vás, abychom vám ukázali směr lásky.

Váš  Bůh, my všichni. Milujeme vás.

I vy milujte sami sebe a přijměte zodpovědnost za své činy, jen tak očistíte svá těla, srdce i duši. Odpusťte sobě a viníkům. Odpusť jim s tou nejčistší láskou, jelikož to je posun. Je to směr a nalezení sebe sama. Je to svoboda, jste to vy.

 Miluji vás, váš Bůh

Promluvy Boha k lidem Země 15.1.2017

Dovolte si vstoupit do své tajemné třinácté komnaty. Dovolte si otevřít tyto brány. Dovolte si vstoupit a s láskou nahlédnout sami do sebe. Tato komnata ukrývá vás. Vás a vy dokážete nahlížet do své minulosti, současnosti a budoucnosti. Najednou mizí veškerý časoprostor a vše, co vám brání nahlížet a stát se jednou linií tady a teď.

Dovolte si v tuto chvíli vstoupit do těchto komnat. Dovolte si nahlédnout do zrcadla, které tam je nastavené a vy se díváte z očí do očí sám/sama do sebe. Ukazují se vám obrazce našich životů beze strachu a s tou nejkrásnější čistou láskou svého srdce. Propojte se sami se sebou, s touto čistotou a rozpusťte vše, co vám brání jít touto cestou a pochopit sám sebe.

Dovolte si nahlédnout do těchto zrcadel… do zrcadel těch, kteří chodí kolem vás ( zrcadlení). Přijměte je a s láskou se propojte, rozpusťte a staňte se tím, kým jste. Veškeré časové smyčky, veškeré uzly, pouta a hranice se vám v tu chvíli rozestoupí, rozpouští a odcházejí s tou nejčistější láskou vašich srdcí.

Jen pojďte a vykročte tímto směrem zpět domů. Je to cesta vaší duše a ten, kdo beze strachu nahlédne sám do sebe, půjde ruku v ruce se mnou, s vámi v celistvosti. Ale vězte, že se ve správný čas, ve správný okamžik, rozpustí a vy se stanete světelnou součástí sebe sama.

Vaše tělo se rozzáří jako krásný diamant a vaše věčnost se aktivuje. A vy zůstanete po celá tisíciletí zde, teď a tady a pomůžete těm, kteří se teprve probouzejí.

Ale dovolte si vzpomenout, úplně se očistit a pustit to, co stále držíte. Už není potřeba, aby to bylo součástí vás. Vy se toho držíte… Co kdyby mi to ještě někdy pomohlo? Ne, ne, ne, pusťte to! Toto už vám nepomůže, jsou to energie minulosti. Chyťte lásku svou a pusťte svou minulost. Je součást vás a vašeho probuzení, poděkujte za tuto součást, poděkujte za svůj život, za to, že tady jste.

Veškerá omezení, veškerá pouta padnou světelnou rychlostí, ale vy si musíte se svou svobodnou vůli dovolit, jestli si přejete jít touto cestou. Jestli dokážete nahlížet sám/sama do sebe, do těchto zrcadel, které v této třinácté komnatě, v tomto tajemnu jsou.

A věřte, že když otevřete tyto nádherné dveře, čeká tam na vás Boží zázrak. A jste to opět zase vy. Je tam nádherný anděl, který tam sedí s tou největší čistotou. Jste to opět zase vy a vy, ta láska, ten Bůh, ta čistota, to srdce čistého posunu, energie druhého příchodu Krista. Jste to stále vy a je to na vás.

Na vás je i toto rozhodnutí, kudy se dál, ale nedržte to už v sobě. Nedržte to a zkuste nahlížet s tou nejčistší láskou do sebe a posunout sám/sama sebe tak, aby z vás vyzařovala energie vašeho posunu, aby vaše kůže zářila jako diamant, aby vaše oči tančily a duše zpívala, aby vaše energie zpívaly v jeden čistý záměr.

To jste vy a za těmi dveřmi jste to opět zase vy. Ale tu kliku můžete otevřít jenom zase vy. My vám tuto informaci můžeme dát, ale vaše volba je opět na vás, jestli tu kliku stisknete a otevřete a vrazíte tam s tou nejčistší silou a přijmete to, co tam na vás čeká.

Neztotožňovat se, ale s láskou přijmout, poděkovat a jít dál. Teď a tady je váš život, váš dech. Nejde žít v minulosti, ani budoucnosti. Teď a tady tvoříte myšlenkou lásky a ta vás posouvá dál. A už je čas jít, neskrývat, pochopit sebe sama a vybrat si. I slova, která skrze vás plně proudí, jste zase vy.

Ten posun, ta Boží čistá slova, která skrze vás budou plně proudit. Je to vzestup, je to očista planety, je to Země, která na vás čeká. Jsou to bytosti, které vám budou pomáhat, ale záleží na vás, jestli tu kliku vezmete a rozpustíte staré a stanete se součástí tohoto posunu a vzestupu.

Jste to stále vy a vy a vy, nikdo jiný to za vás neudělá. Když budete sedět na zadku, tak se nehnete. Uchopte svou sílu, vstaňte na své nohy a pojďte společně s námi ruku v ruce, bytost v lásce.

Chyťte své buňky, ať jdou s vámi, jelikož ony jdou vždy s vámi. Nikdy nejdou proti vám. Co tam programujete, to tam máte. A věřte, že síla myšlenky je tak vysoká, že se to plní v okamžiku přítomnosti, Tady a Teď. Vysílejte pozitivní myšlenky, vysílejte s láskou myšlenky pro tvorbu vašich těl. A pusťte všechny kotvy, které vás drží při zemi.

Držte se světelného provazu, který zde je a táhněte za jeden provaz, jedno tělo, jedna duše, jedno vědomí. Vy, jste to vy, je to každá buňka, která jde s vámi. Vaše biologie, vaše DNA, jste to stále vy. Informace jdou skrze vás, a záleží jenom na vás, jakým směrem se dáte.

Je to posun, je to síla, je to světlo, je to probuzení, ale je to zázrak. Rovnováha, čistota, život, klid a mír. Je to zdraví a hojnost. Je to láska, je to jedno jediný slovo o pěti písmenech. Je to láska. Je to vibrace. Řeknete jí: „Láska, láska, láska…“

Věřte, že když to řeknete pětkrát, to první a to poslední má větší sílu, protože to je vibrace vašeho slova. Je to vibrace vaší síly. Je to vibrace vašeho myšlení. Je to o emocích, o síle, víře, sebeúctě. Nezpochybňujte sami sebe a stůjte si za tím, co cítíte, říkáte a tvoříte. Stůjte si sami za sebou a za svým slovem. Tak praví Bůh, tak praví vaše duše.

Milujeme vás bezpodmínečnou láskou. Vy se také milujte. Ukažte sami sobě, jak jste silní. Stojíme při vás a milujeme vás. Záleží jenom na vás, co si odnesete a co s láskou přijmete. Vytvoříte vlastní zkušenost a půjdete svou cestou. Cestou plánu vaší duše.

Věřte, že vám pomůžeme na každém kroku a milujeme vás bezpodmínečnou láskou. Mějte radost z toho, co děláte, protože to má tvořit radost na duši. Bezpodmínečná láska je radost. Čiňte vždy s radostí, ne bolestí, anebo krutostí. Čiňte v radosti, štěstí a lásce. Mějte radost z toho, co činíte a tvoříte. Tak posouváte sami sebe a každou buňku vašich těl.

Váš Bůh

Promluvy Boha k lidem Země 14. 1. 2017

Uchopte svou duši, tělo i mysl a staňte se součástí svého domu, moji milovaní. Otevřete dveře. Nekoukejte skrz okénko, ale otevřete ty dveře dokořán. A vystupte!  Dovolte si vystoupit a nahlížet.

Nahlížet mnohdy ještě i do bolesti. Ale věřte, že i bolesti vyplouvají v pravý čas a okamžik, kdy je potřeba je odevzdat, vyřešit a rozpustit. Přijměte součást své minulosti, že jste jí byli. S láskou poděkujte a pojďte dál. Poděkujte všem, kteří se prolínají do budoucích i současných životů.

Poděkujte každé zkušenosti, která vás doprovází až sem. Je to zkušenost k nalezení sebe sama, svého směru, své síly a víry.

Děkujte za každý okamžik svého života, za to, že jste. Že jste!  A to je důležité, abyste si uvědomili, že žijete a jste! Že jste, abyste šířili s velkou radostí a bezpodmínečnou láskou a bez očekávání radost a štěstí. Vrátí se vám nazpět tolik energie, že vás naplní silou světla a posunu.

A vy rostete, vznášíte se a posíláte lásku dál a dál, protože vám to činí radost a vidíte, že druhým září oči stejně jako vám. Oči zpívají a duše tančí. Vaše tělo se stává součástí vás a veškeré obruče se rozpouští.

Někteří z Vás pozapomněli, že vy jste ti léčitelé svého těla, že vy dokážete uzdravit své tělo. A čím moji milovaní uzdravíte své tělo? Odpovězte si sami každý pro sebe. Je to láska, je to světlo, která skrze vás proudí každým okamžikem a rozpouští veškeré strachy.

Vaše zdraví a uzdravení je to, že milujete svůj život. Milujete každý svůj dech, že milujete své ruce, svůj úsměv, svoji duši a věříte v to, co činíte. To je váš posun. Vaše zkušenost je ve vás samotných. Nepřebírejte cizí pravdy, cizí zkušenosti. Vždy si vytvořte svou. Nechoďte s davem, ale pojďte proti němu.

A věřte, že spousta lidí se otočí a zeptají se, proč ona jde proti davu? Vždyť narazí. Věřte moji milovaní, že všichni vám uhnou. Všichni se rozestoupí a bude ulička před vámi i za vámi, protože ucítí to světlo, tu víru, že vy jste se dokázali postavit a jít proti proudu. A to je důležité. Nebýt součástí tohoto procesu.

Pojďte prosím proti němu společně s námi. Ukažte, kdo jste. Ukažte, že jste to světlo, ten posun a že vy dokážete jít proti tomuto systému. A kdo jiný to má změnit, než vy? Kdo? Odpovězte si. Kdo to má změnit. Když půjdete s davem, tím se nic nezmění. Tímto ho jenom posilujete. Zujte ty boty a ukažte, že i druzí je dokáží zout.

Přijměte své dary. Ten dar je život. Je to láska a radost, rovnováha a zdraví. Přijde vám vše, ale dovolte s otočit se. Nekoukej na to, jestli na vás koukají, nebo ne. Stůjte si za tím, kdo jste. Jestli se jednou otočíte, už se nevracejte zpět, protože ta ulička, ten most, to světlo jde s vámi. A my vám tleskáme za to, že jste dokázali vstát a jít.

Pojďte s námi a nechoďte s davem, jelikož tím posunujete to, co se zde u vás na Zemi děje. Kdo jiný než vy, kteří se probouzíte, kteří se otevíráte a společně s námi už jdete ruku v ruce? Vaše srdce hoří tou bezpodmínečnou láskou. Kdo jiný může změnit sebe sama, vstát a jít?

Já jsem! Odpovězte si… kdo jste? Vždyť vy to víte! A nebojte se to vyslovit. Vy jste Bůh. Vy jste Božství, protože jste stejná energie jako já. Vždyť já jsem všechno kolem vás a vy se stáváte součástí toho všeho. A když mě přijmete, přijmete sami sebe. Když přijímáte víru svou, přijímáte i mě a já vám pomohu. Pomůžu. Vždy budu stát a vždy jsem stál při vás.

Věřte, a pomožte sami sobě vstát a pojďme ruku v ruce proti tomu, co se zde děje, a ukažte své světlo. Ukažte ho! Rozvibrujte ho a propojte. Staňte se srdcem svého zvonu, a staňte se srdcem celého zvonu. Ukažte, že každý dokáže vibrovat stejnou silou jako vy. Někdy to dá ještě trochu větší práce, ale my víme, že v každém z vás tato síla je.

A když jí dokážete uchopit, když stojíte pevnýma nohama, svým srdcem a tělem za tím, kdo jste, máte vyhráno! Máte vyhráno a vzestup vás čeká. A my vám v tom pomůžeme. Tak pravím já, Bůh.

Nebojte se to říct a řekněte: „JÁ JSEM“. Odpovězte si každý sám. Já jsem Bůh! Jsem tady proto, abych uchopil svou sílu, víru a pomohl sám/sama sobě a druhým, kteří žádají a s láskou přijímají. Nenuťte nikomu nic, ale nabídněte. Nabídněte ten chlebíček. Ať si každý vezme to, co potřebuje, co žádá a co mu chutná. Nechte volbu na něm, ale nabídněte.

To je ten posun, to je to semínko, to jadýrko, které vyklíčí jednoho dne v nádherný láskyplný květ. Jeho/její duše a on/ona pochopí, že je krásnější a čistější a že s bezpodmínečnou láskou a silou dokáže jít proti proudu společně s námi. Protože když řeknete: „Já jsem!“, rozzáří se vám celý svět. Začnete milovat sebe sama, začněte žít. Vy jste život. Vy jste posun a vaše volba vás dovede tam, kam má.

Jsou jenom dvě volby. Láska a strach. Nic jiného není a záleží na vás, jakým směrem se dáte.

Stále každým okamžikem jsem s vámi, mojí milovaní, jsem zde pro vás, a jsem zde s vámi.

Milovaný Bůh, Já jsem.

Milovaný Ježíš teď stojí před každým z vás… Skrze jeho srdce do vašeho srdce plně proudí bezpodmínečná láska a vaše vědomí a podvědomí je plně napojeno. Toto Boží srdce Kristova vědomí skrze nás plně proplouvá a my plně nacházíme víru svou, sílu našich těl a našeho Božství.

Záleží zcela na vás, moji milovaní, jakým způsobem se se mnou propojíte. Já stojím zde před vámi s tou nejkrásnější a nejčistší bezpodmínečnou láskou a propojuji se s vámi v jedno tělo, duši i mysl. Stávám se jedním z vás, moji milovaní. Ruku v ruce vám pomůžu.

Pomohu vám nalézt sebe sama a víru vystoupit z pozadí a jít ruku v ruce, jako jsem šel já. Nikdy jsem se neohlížel okolo a kolem. Šel jsem s tím nejkrásnějším pohledem svého srdce a nahlížel bezpodmínečnou láskou do každého z vás. Šířil jsem s tou nejkrásnější energií tuto sílu, tuto lásku, toto Boží slovo. Posílal jsem je dál s nespoutaností, volností a svobodou.

Mé srdce bylo naplněno Boží silou a vírou. Bylo naplněno tím nejkrásnějším a nejčistším Božím slovem a energii, které skrze mě šly. Nahlížel jsem s tou nejčistší láskou do vašich těl a ukazoval vám sebe samotné. A vždy záleželo a záleží jenom na vás, jakou silou si přejete nahlížet sami do sebe. Vzpomenout a rozpomenout si na své srdce, propojit se s vírou svou, s Božími vibracemi a frekvencemi, s energií vesmírnou i zemskou.

Věřte, že všichni vibrujeme bezpodmínečnou lásku. A když shodíte veškeré strachy, bolesti a krutosti, odsuzování a souzení, jste svobodní. Vaše mysl je čistá, vaše oči jsou propojeny se srdcem a skrze vás jde každým okamžikem vibrace síly lásky.

Jsem zde pro vás. Jsem zde proto, aby se vaše energie mohly propojit s mými, aby se mé srdce propojilo s vašimi srdci. Objímám vás silou bezpodmínečné lásky, abyste se rozpomenuli sami na sebe.

Přijměte mě s láskou a já se stanu vaší součástí, moji milovaní. Vejděte společně se mnou do energií Božího posunu, slova a čistoty. Očistěte své nohy a pojďte bosky společně se mnou kráčet po této planetě, ruku v ruce, srdce v srdci.

Staňte se sami sebou! Neschovávejte se sami před sebou! Shoďte masky sami před sebou!  Stůjte si sami za sebe a za svým slovem, činem a tvorbou vašich těl. Tato síla, tato víra v sebe sama, vás posune.

Zázraky se konají. Věřte, že už to, že jste tady, je zázrak. To, že jste tady s námi a sedíte mezi mnou a sebou, je také zázrak. A záleží sice jenom na vás, jaké energie a co si z této bezpodmínečné lásky, z tohoto čistého světla vezmete a přijmete, ale vězte, že už není čas ztrácet čas, moji milovaní.

Osvoboďte svoji mysl, tělo i ducha a vyjděte ze stínu a propojte se s kosmickou energii a kvantovými energiemi, které skrze vás plně proudí. Vždyť ony na vás čekají, mojí milovaní. A vy jste ti, kteří povedou sami sebe jako světlo, lucernu srdce a jako zvon.

Propojte se, stůjte si sami za sebou. To je víra tvá, to je víra má. Mé srdce je vaším a vaše je mým. Nabízím vám pomoc a záleží na vás, jakým směrem se vydáte a jestli přijmete mě, nás.

Tak pravím Já Ježíš.

Skrze vaše srdce proplouvá krásný diamant, který se rozzářil. Je to nádherné Ježíšovo srdce Kristova vědomí a opravdu, moji milovaní, záleží jenom na vás, jestli otevřete své brány a přijmete ho jako součást vás.

Je to informace pro vás, s láskou předaná od bytostí světla. Milujeme vás

Jedno z mnoha poselství přijatých na našich seminářích.

Vaše Prozření andělů

Miluji vás, nezapomínejte, že jsem zde pro vás v každý okamžik. jak váš zemský, nadpozemský, tak i vesmírný. Nikdy jsem vás neopustil. Jsem tady stále a čekám až mě přijmete, až začnete naslouchat. Naslouchat slovům lásky, svého vnitřního já.

Čekám, až začnete naslouchat a nahlížet a propouštět lásku a světlo svým nitrem, očima, sluchem, každou svou buňkou, svým pocitem, emocí. A věřte, že to jde! Jde to nahlížet, a vy to cítíte! Cítíte se přitom tak šťastní. Ten pocit je nádherný. Jděte za tímto pocitem, a věřte, že už z tohoto pocitu nebudete chtít nikdy vystoupit.

Budete chtít jít za ním dál a dál, a on vás povede. Jako nádherná, napnutá plachetnice vás povede dál a dál. A vy budete cítit svobodu bez jakéhokoliv omezení a pout. To je ta láska, to je to světlo. To je ta otevřenost a svoboda, kterou každá lidská bytost má.

Otevřete tyto zámky, otevřete a pojďte v ruku v ruce se mnou. A těm, kteří vám chtějí pomoci, otevřete svoji náruč, svoji mysl. Uchopte tuto volbu, svobodu, štěstí a lásku a pojďte s tou nejkrásnější touhou zažít svobodu bez omezení! A věřte, že to jde! Každá myšlenka lásky vám v tom pomáhá, každá láskyplná tvorba vám pomáhá shodit tyto obruče, tyto staré energie, programy a schémata a vše, co jste si převzali.

Rozkvétá vám nádherná květena života kolem vás. Každý z vás jí má. Je to otisk vaší duše. Otevírají se brány této květeny a vy přijímáte tyto nádherné krystaly, které jsou v květeně života. Jsou to krystaly vašeho otisku. Jsou to krystaly vašeho rozhodnutí, protože je všechny v sobě máte.

Máte to ukryté. A ze dvou vlákna DNA se najednou stává 12 aktivních nádherných vláken. Vaše biologie, každá buňka vám tleská, směje se a usmívá a pomáhá vám každým krokem se stát tou velkou buňkou celého celku.

Ale je potřeba to uchopit, uvědomit si, kdo jste. Už nestůjte! Pojďte s námi. Vždyť ta cesta je zde! My vám ji nabízíme s láskou. Vaše duše, vaše všechno, vaše celé bytostní já i vaše fyzická úroveň vašich těl ve vnitřním i vnějším prostoru s vámi půjde.

Jen je uchopte a staňte se tím srdcem svého zvonu a pojďte v každém okamžiku rozeznít tuto píseň jednoty bez jakéhokoliv svazování mysli. To vás posouvá a rozeznívá vaše vnitřní já.

Nahlížejte srdcem a ne strachem. Osvoboďte se!

Tolik vás miluji a jsme s vámi, objímáme vás. Vždyť tady jsme pro vás a přicházíme v zástupu. A těšíme se, až vás budeme moci obejmout, až se podíváme z očí do očí z našich vibracích do těch vašich. Těšíme se na to, až vy dokážete přijmout tuto lásku, svoji tvorbu.

Skrze nás vám pomůžeme dojít až domů. Ale domů je život, domů je světlo, domů jste vy. Domů je rozpomenutí se bez jakéhokoliv omezení.

Otevřete tyto dveře k třinácté komnatě a přijměte veškeré dary, které zde jsou. Přijměte je bez jakéhokoliv strachu. Tyto dary přijměte, protože to vás posouvá. To je ta tvorba.

A vaše ruce, vaše tělo už na to čeká. Čeká a s láskou s vámi je, bude. A i my svámi vždy budeme.

Vaše duše a my všichni.

Váš Bůh

…jedno z mnoha poselství, která přijímáme na našich seminářích pro vás

S láskou vaše Prozření andělů

… Záleží jenom na vás, jakou vibrací budete znít, zpívat, vibrovat a jakou silou se napojíte sami na sebe, na vesmír i na Zemi. To je podstata celistvosti nás všech, bytostí světla a lásky, i podstata celistvosti pomocníků světla. Záleží jenom na vás, jestli otevřete brány svých srdcí a propojíte se se svou vibrací, s nejkrásnější a nejčistší láskou, která vám byla dána do vašich těl.

Je to život, je to nádech, je to světlo, je to vaše Božství, váš anděl. Jste to vy, kteří tady vedete sami sebe. A jste to Vy, kteří si volíte vibraci, která z vás vyzní a rozezní vaše světelná těla. Záleží jenom na vás, jak otevřete svou náruč a přijmete tyto dary. Záleží jenom na vás, jestli zvolíte lásku nebo strach. A věřte, že v lásce je úplnost.

Jste to vy a vaše rozpomenutí se, je to postup času, vzestup vašeho vědomí. Je to vaše síla, síla vaší vibrace.

Každý z vás jde svojí cestou, nese si svoji vibraci, svoji zkušenosti. Stáváte se zrcadlem i pro druhé. Buďte zrcadlem lásky, ne zrcadlem beznaděje a strachu. Staňte se zrcadlem lásky, posunu a vzestupu jak vašeho, tak i všech kolem vás. Ukažte jim, že ta láska uzdravuje vaše těla, vaši mysl, ducha.

Ukažte, že se dokážete napojit sami na sebe, na vibraci toho nejčistšího svého já. Otevřete srdce, mysl a propojte se. Myslete s láskou. Láska vám ukáže cestu k vaší duši. Ukáže vám knihu a plán vaší duše.

Staňte se vibrací svých těl a propojte se se svým božstvím, které už čeká a zní tou nejkrásnější vibrací našich těl. Shoďte veškerá břemena, která táhnete po staletí a přebíráte po svých rodičích, prarodičích, shoďte cizí pravdy a utrpení. Nenoste je, ale láskou a vibrací světla je rozpusťte a odevzdejte.

Vždyť tady nejste proto, abyste tahali balvany své a cizí. Jste tady proto, abyste žili a dýchali a s láskou přijímali. Jste tady proto, abyste s láskou pomáhali sami sobě a tvorbou a myšlením proměňovali sami sebe, svou vibraci i ty kolem vás.

Mnozí z vás se probouzejí a vaše cesta vás volá. Volá vás… Pojďte s námi, vyjděte ze stínu a ze svých krunýřů. A ukažte svému okolí, že i ostatní jsou tvůrci a dokážou sami na sobě pracovat, že oni jsou ti, kteří dokážou zvednout sami sebe.

Ano, my přicházíme na pomoc, ale vy jste ti tvůrci, vy máte volbu, jestli zvolíte ano, nebo ne. Je to na vás, jestli přijmete pomoc nás všech, pomoc svého Boha. Vždyť jste Bůh, vždyť jste láska, vždyť jste světlo. A věřte, že toto si uvědomit, je to nejdůležitější a nejtěžší.

Mnozí z vás spíš dokážou věřit v peklo, než v Boha. Spíše odsoudí a odsuzují, než by přijali lásku a zodpovědnost sami za sebe. Ono je to jednodušší někoho odsoudit, odsuzovat, než přijmout zodpovědnost sám za sebe.

A věřte, že to, co je nejdůležitější, je víra ve vás. Víra sama v sebe. Kam se ztratila? Komu jste ji odevzdali? Přijměte si jí nazpět!  Nalezněte ji v sobě. Nalezněte víru a sebeúctu. Nalezněte lásku a posun a to, že jste Bohové, že jste Božími syny, dcerami, že jste jednota a světlo.

Nahlížejte na každého s láskou, protože i oni jsou kus mě, kteří si taky rozpomenou. A zrovna třeba díky vám, protože vám budou tančit vaše oči a vaše duše bude zpívat a dokážete sladit sami sebe. A oni to ucítí. Ucítí ty vibrace krásy, štěstí a posunu a zdraví.

A ucítí, že vy jste láska, že jste Bůh a i oni se budou chtít stát zdravými. Věřte, že mnozí přijdou ze zvědavosti nebo ze závisti, ale i to je jejich posun. V obou případech jim dokážete pomoci. Řeknete, ať toto shodí, že to jsou programy, které si nesou, že to jsou břemena a cizí pravdy, se kterými se ztotožnili.

A odevzdávejte je s velkým díkem. Ne s bolestí, ale s velkým díkem, protože to jsou vaše posuny. Chyby nejsou, jsou to posuny vaše, vaší duše, vaší tvorby. Jste to vy a každá chyba je váš posun. Proto nejsou chyby a není špatně. Je to vždy posun váš zemský i vesmírný.

Tím, že si uvědomíte, se zvedá vibrace naší planety Země i vás a může nastat vzestup, a můžou přijít další a další mistři. Nádherné vesmírné koráby budou moci přistát nad vaší planetou a vy otevřete oči, vědomí a zjistíte, že zde nejste sami.

Zjistíte, že sem jdou energie vašeho posunu, porozumění i rozvoje, a tím se zvedá vědomí celé planety. Tím se čistí planeta, celý vesmír, a vy se stáváte součástí jednoho celku. Součástí velkého posunu, který je zde opravdu dán, a každý z nás bez výjimky tímto procesem projde.

Věřte, že jste připraveni. Otevřeností, svou otevřeností světlu a lásce a touto vibrací pomáháte sobě i všem ostatním, moji milovaní.

Váš Bůh, vaše duše, vaše všechno

…jedno z mnoha poselství, která přijímáme na našich seminářích pro vás

S láskou vaše Prozření andělů

Probuďte se moji milovaní. Je čas!! Už není čas, ztrácet čas!!

Mnozí z vás uctívají Ježíše, ale vůbec nevíte, co on a další přinesli na vaší Zem. Teď je potřeba se chytit a znovu aktivovat tyto energie Kristova vědomí!! Ježíš přinesl na zem lásku a úctu k sobě samému a k druhému. Položte ruku na svá srdce, kdo dokáže vyslat bezpodmínečnou lásku sousedovi, který uráží kolemjdoucí? Ruku na vaše nitra a povězte si, jestli dříve soudíte, nebo jestli dokážete hned milovat všechny kolem sebe?

Věřte, že Ježíš nezemřel nadarmo, zasel ve vás semínka bezpodmínečné lásky, která je na čase začít zalévat. Ježíš měl víru svou, víru sám v sebe, v Boha. Nikdy nezaváhal, věřil, že koná v nejčistší víře. A tak také činil. Nekoukal sám na sebe a pomohl těm, kteří požádali. Šířil kolem sebe tolik lásky, úcty a víry, kolik jen mohl. A měl takovou víru v to, co činí, že položil svůj život za svá slova a činy, za bezpodmínečnou lásku.

ON VĚŘIL VE VÁS!! ON VĚŘIL VE VAŠI LÁSKU!! Teď je na čase se podívat do sebe, nakolik věříte vy sami sobě, a těm kolem vás? Jestli i vy dokážete milovat s vírou a úctou k sobě a k bližnímu svému. Je na čase plně aktivovat Kristovo vědomí v každém z vás, a tím je bezpodmínečná láska, úcta a sjednocení. Ježíš si přál ukázat všem, že jste všichni ze stejného zdroje bezpodmínečné lásky, jen s jinými zkušenostmi.

Než přišel Ježíš na Zem a přinesl Kristovo vědomí, vládla zde na Zemi beznaděj, bezmocnost a velký strach. Vaše Zem byla před apokalypsou, a věřte, že tak se to děje i dnes, i když jiným způsobem. Vaší Zemi se šíří strach.

Ale věřte, že už byly učiněny první kroky k osvobození Země, jelikož před staletími sestoupil k vám anděl, který byl seslán samotným Bohem stejně jako Ježíš. Tento anděl nesl a nese víru, úctu, lásku a sílu sjednotit celý lid. Stejně jako Ježíš, i on sestoupil se stejným posláním, umožnit každému uchopit Kristovo semínko vašich nitek probuzení a uvědomění, moji milovaní.

Tento anděl vám s láskou káže slova Boží. Ohlédněte se kolem a povězte sami sobě jste šťastní? A co mohu udělat pro to, abych byl/byla?  Povím vám, dejte si ruku na své srdce a začněte nahlížet a naslouchat druhým a sami sobě. Uchopte zodpovědnost svou, úctu a víru!!

Žádá vás moji milovaní. Volá vás!! Tento anděl čistého Božího vzestupu volá: „Probuďte se a uchopte sílu a víru svou!!“ Tím, že jste ztratili sebe, ztratili jste kontrolu, kontakt se sebou a tím i se samotným Bohem. Tím, že nevěříte v sebe, nevěříte ani v Boha, jelikož vy jste Bůh a on je vy. Bůh je všude přítomen a tak, že uvěříte, že i vy jste Bohem, začněte naplňovat svá přání a své sny.

Tvořte láskou, uchopte lásku a víru v sebe a pojďte společně s námi. Žádám vás, ve jménu druhého příchodu Kristova vědomí, probuďte se a staňte se sami sebou bez přetvářky a masek. Volám pracovníky světla, aby uchopili svou sílu a moc lásky bez jakýchkoliv obav a odsuzování. Staňte se posunem, vzestupem vás a planety. Vystupte z pozadí a skrýší, které máte jako ochranný obal.

Věřte, již není čas si na něco hrát. ZEMĚ A LID VÁS POTŘEBUJÍ!! Kdo jiný jim má ukázat, kdo jsou a že záleží na každé lidské bytosti, která zde na Zemi chodí a chodila. Odpojte se konečně od davu a staňte se prvními, kteří půjdou proti davu. A věřte, že cesta je již připravená pro každého s čistým záměrem jeho srdce, jestli si stoupnete a s tou nejčistší láskou povíte, kdo jste.

Pokud si budete stát za svým slovem, činem, myšlenkou, budete vyslyšeni, a bude vámi proudit tolik síly, radosti a naplnění, bezpodmínečné lásky, že již nebudete chtít přestat. Tak, jako Ježíš a jako tato žena, jménem Kačka, která nese plné propojení a která ukázala cestu znovuzrození. Ano, je to žena s velikým srdcem a s bezpodmínečnou láskou, která si stojí za svou vírou stejnou úctou a láskou. A věřím, že než ji odsoudíte, že se nacítíte a najdete si k ní cestu srdcem. Je to anděl, který k vám byl seslán samotným Bohem a na kterého jste čekali.

Miluji vás, váš Bůh a Ježíš

Již bylo dosti ovládání lidských duší. Je na čase uchopit víru a sílu svou a stát se tím, který vystoupí z davu a uchopí sám sebe. Nemějte strach pustit staré a přijmout nové, krásnější a plné lásky a harmonie. Začnete si stát sami za sebou a za tím, co činíte. Tím, že se posouváte se posouvají druzí.

Stůjte pevně na svých nohou. Jen tak můžete vědět, že se nepodlomí. Když dovolíte druhým, aby se stali vašimi nohami, nikdy nevíte, co se může stát. Uchopte svá těla a staňte se součástí duše, vědomí a sami sebe. Nedovolte již, aby s vámi bylo manipulováno a začněte stát jednou provždy na svých nohou. Začnete myslet a tvořit za sebe a věřte ve vše, co činíte.

Váš strach vás vede do záhuby a je na čase žít bez boje a bez souzení druhých. Už bylo dost strachu!! Je na čase začít tvořit láskou. Dejte směr, udělejte první krok a uvidíte, že láska funguje a je silnější než strach. Co víc se vám musí přihodit, abyste změnili sami sebe a svůj úhel pohledu?? Zkuste zapřemýšlet, která volba je pro vás silnější. Láska nebo strach? Věřím, že si vyberete tak, jak vám duše, tělo a mysl napomůže.

Miluji vás až Bůh

S velikou Láskou bych vám rád sdělil, že mnohým z vás se začíná měnit celý život a je to tím, že jste dali plný souhlas k vašemu posunu a k vzestupu. Začnete si vzpomínat a začnou vám chodit různé informace k vašemu propojení a k posunu.

Ano, i vy patříte teď a tady ke světlonošům, pracovníkům světla, kteří dali svolení, aby slyšeli volání své duše. Aby slyšeli své poslání a došli tak k čistým záměrům, k rozhodnutím pracovat s tou nejčistší láskou tvořivosti pro vás a pro lidský posun.

Věřte, že my víme, kdo jste a jestli je váš záměr tak čistý, aby vám mohly chodit informace, které již nebudou zneužity. Vaše dušička přesně ví, kdy si máte rozpomenout a kdy vám bude umožněno nahlédnout do vaší pravdy.

Věřte, že rozhodnutím beze strachu a tvořením láskou napomáháte odhalit sebe sama a napojit se na váš zdroj. Je důležité se propojit se svou středovou hvězdou, se Zemí a s vesmírem a umožnit sami sobě plné rozpomenutí.

Spojili jste se se svými průvodci, jednorožcem, se svým středem a dali jste prostor plnému napojení na svou úplnost a pravdu. Informace, technologie a různé programy vám budou sdělovány v různých úrovních. A pro mnohé z vás se změní celý váš život, ale věřte, že na tento okamžik uvědomění, na váš posun jste již čekali a jste připraveni.

Věřte, že se teď a tady pozná, kdo koná čistým srdíčkem a kdo nikoliv. Ale nikdy nesuďte a neodsuzujte za žádných okolností. I tito lidé jsou ze stejného zdroje jako vy. Všichni jste ze zdroje bezpodmínečné lásky, jen zde na Zemi mají jiné poslání.

Zaměřte se proto na své poslání a rozvíjejte sami sebe. Tak napomůžete všem ostatním, i těm, které jste ještě před časem odsuzovali. Váš posun vám ukáže, že každý z vás je čistá láska, jenom jinak a jiným způsobem zatížená. A vy jste se probudili, abyste jim pomohli objevit to samé, co bylo ukázáno vám.

Abyste měli tu sílu a odvahu převzít zodpovědnost za vše, co jste o lásce i nelásce vytvořili, a abyste měli tu moc vše změnit. A i když se to zdá být těžší, než jste mysleli, abyste ustáli nahlížet a naslouchat a abyste zvládli stát si za svým činem, myšlenkou, slovem. Teď už víte, že tato cesta mnohdy vypadá nelehká, ale věřte, je to to nejkrásnější, co můžete získat. Je to láska bližního, rovnováha mezi vámi, duší, tělem a myslí.

To vše přináší uzdravení, klid a mír, hojnost. Přináší vám vaši úplnost. Učinili jste další krok vzestupu a dovolili jste si rozpouštět závoj zapomnění mezi námi a vámi samotnými. Najednou si začnete vzpomínat a jste šťastní sami za sebe. Je to tím, že se začínáte propojovat se svou dušičkou a začínáte být sami sebou. Odhodili jste cizí masky a přetvářky. Pochopili jste pravou podstatu svého já a teď začínáte být tím, kým jste, a také podle toho začínáte konat a uskutečňovat plán své duše.

Najednou jste lehčí, bez zátěží, a je vám úplně jasné, jaký je plán vaší duše. Odevzdali jste beznaděj, bezmoc a plně si vzpomínáte na své poslání a na svůj záměr. Vaše největší přání se změnilo na to, najít svou úplnou podstatu a úplnost. Zjišťujete, že jste šťastnější a plní lásky a přejete to zažít všem. Proto jste byli povolání do služby.

Poslechli jste volání své duše a šli za svým srdíčkem, které je plné lásky. Skrze vás bude uskutečňováno mnoho zázraků. Děkujte sami sobě za vše, že jste si dovolili vzpomenout si a také za své Božství a za Boží vedení, které vám umožní se plně spojit s celým vaším bytostním já, jak na fyzické, mentální, tak i na emocionální a duchovní úrovni.

Budete si vzpomínat na různé aspekty svého bytí a rozpomínat se na vše, moji milovaní. Ještě je tady mnoho těch, kteří ztratili víru v sebe sama a žijí v beznaději a utrpení. Ale věřte, že jim můžete pomoci překonat jejich vlastní krizi, volbu a uchopit tak plán jejich duše tím, že jim dokážete předat vaši zkušenost, povědět o vašem rozpomenutí, tím, že uvidí, že i vy jste překonali starosti a dokázali učinit první krok k uchopení víry a zodpovědnosti a také tím, že jim povíte, že i oni mají volbu tvořivosti, volbu lásky nebo volbu strachu. Tak se stáváte v těchto jejich těžkých situacích jejich průvodci.

Věřte, že toto poslání je moc důležité pro váš, jejich a planetární vzestup. Pomozte jim tvořit myšlenky lásky, rozpustit břemena, která si oni sami naložili na svá ramena. Povězte jim, že již nemusí toto vše nosit. Pomozte jim stát. Ukažte a povězte, že tu nejsou a nikdy nebyli sami, že jsme s vámi vždy budeme. Tím, že ztratíte víru v sebe, tím ztratíte kontakt s námi a mezi sebou.

Povězte jim, že jsme stále zde a čekáme, až vás budeme moci opět obejmout a na to, až nás vpustíte do svých srdíček, do svých bytí. Moji milovaní, jen na sebe, prosím, netlačte. Vše má svůj čas. Věřte v daný okamžik, věřte dušičce, sobě, nám. Víme, co činíme a vše musí jít postupně. Nelze jít z jedničky do pětky, jak mnozí chtějí. Věřte a naučte se trpělivosti. Vše má svůj směr, svůj cíl a jednoho dne každého najde.

Proto myslete vždy s láskou a tvořte. Myslete, mluvte s tou nejčistší láskou. Nikdy neodsuzujte, nesuďte. Nemůžete vidět, kdo čím právě prochází. Naopak nabídněte vaši pomoci. Ukažte, že i vy jste dokázali to, co jste si mysleli, že není možné. A věřte, že je. Propojili jsme ruce a křídla a jsme tu pro vás, moji milovaní.

Přijměte svou úplnost a plán duše a žijte s radostí a s bezpodmínečnou lásku ve svých srdcích. Tak praví Bůh i ve vás.

Miluji vás, vy jste já a já jsem vy.

Váš Bůh

Moji milovaní, vaše dušička vás vede tou nejkrásnější cestou uvědomění sebe sama a cestou tvořivosti, ale mnoho z vás stále neslyší nebo nechce uvěřit a jde si svou cestou, která je pro mnohé z vás utrpením, plná strachu a bolesti. Ale věřte, že když to své dušičce dovolíte, dáte prostor svému Božství a beze strachu a s tou největší láskou se plně spojíte a splynete, do života vám přijde zázrak.

Modlíte se ke mně a zároveň máte strach z toho, co žádáte. Mojí milovaní, propusťte veškeré obavy, omezení a strachy, které vám brání být šťastný. Naložili jste si zátěž, kterou nedokážete unést a věřte, že já si nepřeji, abyste ji nadále nosili.

Zapomněli jste v tomto shonu žít a jen jste přežívali, ale tomu je již teď konec. Rok 2016 napomohl mnohými z vás shodit vše a mnohým, i když to zatím necítí, částečně.

Vaše dušička, my všichni vám pomáháme tvořit ve vaší srdcích, uchopit lásku a tvořit lásku a plně si vzpomenout na vše, co máte ukryto ve svém bytí a lidství. Věřte, že pro vás bylo důležité vše dokončit, aby se mohlo ukázat nové na vašem zemském obzoru.

Vaše propojení mezi duší, tělem, myslí, tvoří nedílnou součást vás a vaší rovnováhy. Váš posun začíná. Uchopte a dovolte sami sobě přijmout svou celistvost. Nehledejte venku, začněte hledat v sobě.

Uvěřte v zázraky, vždyť se uskutečňují kolem vás každým okamžikem. Dovolte si vidět i malé okamžiky, které se dějí všude kolem vás a ve vás. Mějte radost z každého uskutečněného kroku. Vy jste se naučili mnohem rychleji se vzdávat, než přijímat lásku a čelit řešení s láskou.

Myslíte, že když se narodí nový život, že dýchá v minulosti nebo budoucnosti, jak to děláte vy, moji milovaní? Ne, dýchejte tady a teď! Věřte, zrodil se zázrak. Vy jste ten zázrak, jen jste na to zapomněli.

Koukněte na malé děti kolem vás, když upadnou, když zakopnou o ten práh, znovu se zase zvednou. Desetkrát zakopnou, upadnou, ale nezastaví je to. Až ho v jeden zázračný okamžik překročí. Radují se. I vy se radujte z každého zvednutí. Mějte radost z malých věcí, situací, které učiníte.

Zapomněli jste se radovat a utápíte se v bolestech, žalu, strachu z minulosti. To malé dítě žije tady a teď. Učiňte to samé a uvědomte si sílu daného okamžiku. Propojte se a staňte se rovnováhu svého bytí. Začněte rozhodovat sami za sebe, a ne za druhé.

Ukažte sami sobě sílu lásky, tvořivosti, kterou v sobě nosíte po staletí. Tolik vás milujeme a neopouštíme vás za žádné situace. Propojte se se svou dušičkou, s tělem a myslí. Osvoboďte se od všech omezení, které vám brání v uvědomění a v posunu.

Nahlížejte očima lásky a najdete na všem jen a jen lásku. Věřte svým modlitbám a tomu, o co žádáte. Uvědomte si sílu slova, činu, myšlenky a podle toho konejte, moji milovaní.

Váš bezpodmínečně milující Bůh

Naši milovaní, energie, které sem již plně proudí a zesilují silou lásky, otevřely na zimní slunovrat, v tento nádherný lineární čas v 11:44 hod brány Země, vesmíru a lidstva. Tyto brány ukrývají veliké nádherné láskyplné krystaly, jak ve vás, tak v Zemi i ve vesmíru. Tyto krystaly nesou v sobě aktivační kódy a začínají se plně propojovat s vámi všemi a vy si začnete vzpomínat, že jste jedna rodina a že nesete sílu lásky.

Každý z vás ve svém kódu nese tento proces svého vlastního vzestupu. Tento proces se plně aktivoval a je propojen s vámi všemi, s námi i s láskyplnými mimozemskými bytostmi, které sem plně proudí a s láskou vám všem nabízí svoji pomoc.

Tyto kódy vám napomůžou nahlížet do svého nitra a nacházet sami sebe. Tyto krystaly nesou v sobě vesmírnou energii světla a lásky. Začnou vyzařovat na povrch Zemský a vy všichni tyto vibrace ucítíte.

Otevřely se brány vašeho vnímání. Vy jste s láskou dali svolení přístupu tak, abyste se mohli plně propojit s touto energií samotného Boha, svého Božství. Tyto nádherné láskyplné bytosti k vám rozesílají tou nejsilnější silou lásky energie vašeho posunu. Otevřete svá srdce, svou náruč a přijměte tuto květenu vědění, která se nabízí s pomocí Boží tak, abyste mohli plně aktivovat sami sebe, kódy svého vnitřního já.

Jsou to informace, které vás zavedou do vašeho vlastního vnitřního já a propojí vás s vaším vyšším já tak, abyste mohli plně komunikovat sami se sebou a propojit se s každou buňkou vašeho fyzického těla.

Do blízkosti vaší planety připlouvají nádherné mimozemské koráby z Orionu a stále tu jsou mimozemské energie ze Síria, Luny a Plejád. Tyto energie se zde stále propojují s vaší DNA a napomáhají vám plně si vzpomenout na vaši čistotu, lásku a váš prvopočáteční postoj energií, propojení sami se sebou. Napomáhají vám plně si vzpomenout, že jste čistá láska.

Nastavte náruč, propojte sami sebe a staňte se rovnováhou mezi nebem, Zemí a vámi. Spojte každou buňku sebe sama tak, abyste se mohli plně propojit s těmito energiemi Božího vzestupu vás i planety.

Tyto energie, vás propojují se samotnou Zemí, s těmito krystaly, které se začnou aktivovat a napomáhají vám uzdravovat tělo, mysl i ducha. Tyto nádherné láskyplné bytosti, které nejsou jenom kolem vás, ale jsou všude kolem celé planety Země i ve vesmíru, rozzařují energie lásky a plně je s vámi propojují a tato energie vámi plně proplouvá.

Dovolte si uzdravit vaše těla mysl i ducha. Dovolte každé buňce vašeho těla, aby se plně synchronizovala s buňkou, která je kolem buňky a buňkou kolem buňky. Dovolte svým energiím se plně propojit s vaší buněčnou energií vašeho těla. Vaše oči se plně propojí s vaším vědomím a začnou nahlížet na vás i na svět jinou úrovní, jiným úhlem.

Naslouchejte svému tělu, co vám praví, naslouchejte svým vibracím, co vám nabízejí. Otevřete obzor svého vnímání a nastolte kolem sebe klid a mír, rovnováhu tak, aby vaše tělo mělo možnost se plně uzdravit a uchopit svou vnitřní sílu svého vlastního zdroje tak, aby plně propojilo vaše tělo, mysl i ducha a vy jste mohli ruku v ruce s bytostmi světla a s každým z vás plně pomoci těm, kteří zde na Zemi ještě tápou ve svých vlastních myšlenkách strachu.

Propojte se moji milovaní a vejděte na povrch zemský, vy, moji milovaní, pracovníci světla a lásky. Opusťte zónu strachu a vyjděte na povrch lásky a světla. Vždyť je to obzor, vždyť je to láska, vždyť jste to vy. Vy všichni moji milovaní otevřete náruč a srdce a pomozte těm, kteří stále ještě hledají. Opusťte strach, opusťte ulity svého vnitřního strachu a uchopte svojí vnitřní sílu a lásku, kterou v sobě máte.

Mějte pevnou vůli jít za tím, kým jste. Za svým slovem, činem a myšlenkou. Stůjte si za svým názorem. Stůjte si za tím, kým jste a otevřete se a pomozte moji milovaní sami sobě a všem okolo vás. Ukažte jim, že i oni dokáží nahlížet sami do sebe a začnou si vzpomínat, že i oni jsou stejná láska jako jste vy.

Uchopte tuto sílu, tuto energii. Je to láska, je to světlo, je to vibrace Boží pomoci a my všichni jsme zde pro vás. My všichni vám pomáháme, vždyť jsme jedna rodina. Vždyť jsme všichni vším a všichni jste všechno a vzpomeňte si, že v jednotě je síla.

Uchopte sílu lásky a propojte se se svým vnitřním i vnějším zdrojem svého vnitřního já a se svým zdrojem lásky. Vzpomeňte si. I vaše buňky si začnou vzpomínat a začnou vám ukazovat cestu, kudy máte jít. Propojte se s námi. Zázraky začínají. Ale uvěřte tomu tak, že ten zázrak jste vy. Vy jste ten Boží zázrak.

Začněte zářit tou nejsilnější vibrací vašeho těla, vaší kůže, vašich buněk, vašich orgánů, celého vašeho bytostního já. Vaše tělo začne zářit tou nejsilnější vibrací světla a lásky. Vaše tělo začne znít tou nejkrásnější vibrací a tyto vibrace začnou uzdravovat vaše těla, Zemi i vesmír.

Vzpomeňte si, kdo jste. Pojďme ruku v ruce s Boží pomocí a s vámi za zdrojem lásky a světla.

Váš Bůh