DUCHOVNÍ HYGIENA

Není tajemstvím, že na žádných stránkách se nedozvíte informace, které vás dovedou k úplnému pochopení, že buď ego nebo ekonomika svádí k tomu, aby část informací zůstala skryta u zdroje. Naproti tomu já vám s láskou předkládám všechno, co by jste na vaší cestě k rozvoji duše mohli potřebovat. Více aktuálních informací získáte v odkazu na stránkách DĚJE SE, a také na seminářích. Ráda vám pomohu v rozvoji na osobních konzultacích.

Můžete si představit, že vaše tělo je kmenem stromu a z vašich chodidel vyrůstají dlouhé kořeny. Ty kořeny rostou až do středu země. Poprosíme: Milovaná matičko Země, prosím tě, přijmi mé kořeny a ukotvi je až u samotného zemského jádra. Pošli mi skrze ně do mého bytí životní sílu, světlo a lásku. Prosím tě, zároveň ode mne odeber veškeré neláskyplné energie, které v sobě mám, proměň je v lásku a použij tam, kde je třeba. Po chvíli, možná hned jak začnete mluvit, můžete pocítit mravenčení v chodidlech, které může stoupat až po lýtka. Vy, kdo nic necítíte, věřte, že se to opravdu děje a matička Země vás opravdu uzemňuje. Váš záměr se uzemnit je to co to spouští. Takže se to prostě děje.

3 těla z aury nám mohou velmi lehce zmizet a to tak, že vám je prostě někdo vezme. Kdo? No mohou to být temné entity a to proto, že vám do nich mohou vkládat prográmky na manipulaci, implantátky… prostě nějakou lumpačinu.

Dalším, kdo vám tělíčka může vzít je třeba vaše duše, bytosti světla, Bůh. Proč? Chtějí vás na něco upozornit, něco vám říci, protože jakmile přijdete o svá tělíčka, cítíte se unavení, může vás bolet hlava…prostě není vám dobře. Pokud to jsou bytosti světla, zamyslete se, co jste poslední dobou udělali, jaká rozhodnutí, nebo činy jste vykonali a asi to nebylo ono. Jestli tu není někdo, komu máte pomoci… Když se jich zeptáte, ta myšlenka vám přijde, a nebo nemusí, nebuďte kvůli tomu rozhození.

Natáhněte ruce dlaněmi vzhůru. Mezi ruce a vaše tělo si stáhněte zlatou oponu. Prosím o navrácení mého prvního těla do mé aury. Můžete ucítit teplo v dlaních, mravenčení, tlak, jako by vám do nich opravdu něco spadlo, nebo vůbec nic necítíte, ale to tělíčko tam prostě máte! Pomyslně si ho skrze tento zlatý závoj (filtr) navracím zpět. Prostě si představte, že si ho do té aury připlácnete. Takto postupujte se všemi třemi tělíčky.

Jakmile máte všechna těla navrácena, očištěna, je vhodné si auru zacelit. Auru si můžete během dne poškodit svými emocemi strachu, hněvu, agrese… jsou v ní potom trhliny, kterými do vaší aury mohou vstoupit duše i jiné entity. Dáváte prostor, aby s vámi někdo manipuloval.

Můžete poprosit bytosti světla o toto zacelení, nebo si představte opět fotonovou energii, jak omývá vaší auru a uhlazuje a zaceluje veškerá poškození vaší aury. Nebo prosíme AA Metatrona o zacelení mé aury a děkujeme

Velmi důležité je si dělat ochranu a to buď, poprosíte AA Michaela, nebo sami.

Představte si, jak se na vás snáší nádherné zlaté světlo, které kolem vás udělá zlatou bublinu. Jste uvnitř této koule, jste v bezpečí před mimozemskými entitami, před energ. upírky, před neláskyplnými energiemi, které k vám mohou být od druhých vysílány. Je to vaše pevnost a NIC A NIKDO nenaruší váš prostor. Je tu útulno, teplo…
Pro posílení této ochrany můžeme říci Michaelovi, aby obkroužil tuto vaší ochranu svým ohnivým mečem a zacelil jí, aby zde nebyla ani skulinka.
Tuto ochranu si vizualizujte i během dne, posilujte jí.

Odvádění duší je snad tím nejdůležitějším, stejně jako harmonizování těla. Velmi se vám uleví. Není snad nikdo, kdo by neměl přivtělenou duši. Je to proto, že dušiček jsou na světě miliardy, více než lidí. Po nějaké době, kdy buď přijdou na to, že jsou duchy, nebo pominou okolnosti, kvůli kterým zde zůstali, se všichni snaží dostat se do světla. Jsme jejich nadějí.

Poproste anděly, aby vám pomohli s odváděním dušiček. Jsou tam okamžitě, jak jen vyšlete myšlenku a opravdu velmi rádi pomůžou. Pomyslně stáhneme sloup bílého universálního světla vedle sebe a ukotvíme si ho tam. Všichni kdo tvrdíte, že to neumíte … umíte! Záměr je tvůrčí a věřte tomu, že když jste si ho představily tak tam prostě je! Promlouvejte k dušičkám:  Milovaní vy všichni, kdo můžete vstoupit do světla, vstupte… Vy, kdo čekáte mou omluvu, prosím odpusťte mi, vše čím jsem se na vás provinil/-a, je mi to hluboce líto, odpusťte, že jsem nepochopil/-a, že jsem se k vám měl/-a chovat v lásce., Pokud můžete, vstupte do světla. Teď. Vy, kdo nechápete proč tu tento sloupec světla je … Je to vaše cesta domu, vaše těla jsou již nefunkční a jsou pohřbená, ve světle jsou andělé a vaši milovaní, stačí vstoupit a na vše si vzpomenete.
Některé duše chtějí obejmout, protože jim chybí síla lásky, aby vstoupili, časem to vypozorujete. Toto je takové základní a stručné odvádění a nezabere tolik času. Věřte, že pokud máte přivtělenou už jen jednu duši a nejste dost silní, může vás velmi nepříjemně ovlivnit…ne úmyslně.

Po odvedení duší jste to zase vy! Takto velmi jednoduše se dají odvádět duše, které se přivtělily do vaší aury, nebo jsou ve vašem domě, u vašich milovaných. Vhodné je sloupy božího světla stáhnout třeba v nemocnici, kde plno lidí umírá a chodby jsou dušemi přímo přeplněné. Věřte, že nemocným se hodně uleví. Duší, které bloudí po Zemi, jsou miliardy a bloudí třeba několik století. Vykonáte opravdu prospěšnou službu nejenom sami sobě, ale i těmto dušičkám, které se konečně mohou dostat tam, kam patří. Stahujte /  vytvářejte tyto sloupy všude, kde vás napadne. Na hřbitově, v místě bitev, na veřejných místech, nákupních centrech, na místech neštěstí … díky.

Jak na dušičky mluvit?

V prvé řadě, bychom vám měly představit několik typů dušiček a jak na tyto dušičky mluvit.
Jsou dušičky, které po smrti najednou pochopí, jakým životem žili, velmi se za to stydí a bojí se, že na ně ve světle čeká trest. Což se samozřejmě neděje. Okamžitě, jak vstoupí do světla, pochopí a vzpomenou si, že vše byly životní lekce, které si naplánovaly. A tedy, že je vlastně vše v pořádku. Těmto dušičkám je třeba vysvětlit, že se opravdu nic neděje, že vše bylo v plánu a v okamžiku, kdy vstoupí do světla, tak si na to vzpomenou. Není nikdo, kdo by je trestal. Další jsou dušičky, které tu zůstaly proto, že je tu držel stesk jak těch, které tu zanechaly, tak jejich vlastní. Tyto duše většinou po své smrti zůstanou u nich. Těmto dušičkám, ale i těm, kteří po nich truchlí, je třeba vysvětlit, že zde na Zemi již pro ně nejsou ideální podmínky a tím, že zůstávají se svými milovanými, jim velmi škodí a berou jim jejich životní sílu, kterou potřebují, aby tuto inkarnaci zvládli.

Nejčastěji máme co do činění s dušičkami ateistů, materialistů, kteří v životě nevěřili, že by po jejich smrti mohlo něco existovat. Tyto duše jsou naprosto zmatené, nechápou co se děje, proč je všichni okolo ignorují, neodpovídají a často na sebe upozorňují tím, že pohybují věcmi, způsobují hluk či podobně. Kačenka tyto duše často vídá v autobuse, v obchodě, sedět na lavičce. Chovají se stejně, jako když žili, protože nic jiného nepřijímají. Zde je potřeba vysvětlit, že jsou již mrtví, že jejich tělo je pohřbené, nefunkční ale, že se nic neděje, protože jsou nesmrtelná a stále věčná energie, duše, která tím, že vstoupí do světla má šanci se znovu narodit a že vstupem do světla vše pochopí a vzpomenou si na to, kým jsou.

Duše závislé většinou pobývají u lidí stejně postižených, těmto duším je třeba trochu důrazněji vysvětlit, že tomuto člověku, kterého si vyhlédli, škodí. Dalším typem mohou být duše, které u vás jsou z minulých životů. Přebývají u vás proto, že chtějí odpuštění a to jak od vás, tak také i žádají, abyste se omluvili jim za to, co jste jim způsobili. Zde je nejvhodnější toto odpuštění udělat, ale zároveň této dušičce připomenout, že vše, co se stalo, bylo součást učebního plánu pro tu inkarnaci a měli jste si touto zkušeností projít. I zde je dobré říci, že až vstoupí do světla, vše pochopí a vzpomene si na to. Někdy se takto dá i očistit karma, která by vás s dotyčnou duší čekala v dalším životě. Takže i toto je v pohodě. Mezi duše, které se záměrně přivtělují k dotyčnému člověku, jsou duše, které jsou na velmi nízké úrovni vědomí a chtějí pomstu, za každou cenu chtějí, aby si to ten dotyčný „spapal“. „Za to co jsi mi udělal, ti teď ukážu…“ Zde opět vysvětluji, že jsme si to domluvili, ale u těchto duší je trochu problém, protože mívají u sebe démony. Potom je vhodné vyhledat pomoc pracovníků světla. Není se třeba bát v této době boží milosti, je opravdu pomoc všude. U nás pomoc najdete vždy.
Tak toto jsou nejčastější případy. Většinou, ale dušičky jak uvidí světlo, hrnou se tam samy.

Co jsou přivtělené duše a proč je odvádět.

Přivtělené duše jsou dušičky zemřelých, které z nějakého důvodu neodešly do světla. Pokaždé, když člověk zemře, se spustí sloup božího světla. Je to bílé světlo, které se ukáže každému, kdo opustí tělo. Tato dušička má volbu, jak v životě, tak po smrti. Buď do něho vstoupí, nebo z nějakého důvodu tuto možnost nevyužije. Sloup se po nějaké době stáhne a duše tu zůstane uvízlá. Bez těla a bez možnosti se skrze tělo projevit. Přisedne do těla, kde vidí možnost proniknutí a kde se cítí bezpečně. Hledá tělo pro své další fyzické projevení a to u těch, kteří mají narušenou auru. Není to proto, že by nám chtěly ublížit, vůbec si to neuvědomují. Často jsou zmatené, nevědí, co se stalo, neuvědomují si, co má následovat. (Většinou jde o duše lidí, kteří v životě nevěřili na existenci duší, duchovní podstatu života, materialisté, nebo také lidé s bizarními představami o životě apod.) Jde převážně o méně vyspělé duše. Vyspělá duše si toto již uvědomuje a do světla vstoupí okamžitě, nebo si už umí poradit a ví jak odejít a jak si toto světlo stáhnout.

Takže tím, že se přivtělí do nás, nám ubírají naši životní sílu, jsme potom unavení, cítíme chlad a nejen to. Když se do člověka přivtělí duše člověka, který byl závislý třeba na alkoholu, automatech nebo na drogách, začne tuto závislost vyžadovat i na člověku u kterého je.

Prostě neuvědomuje si tu změnu a pokračuje ve fyzickém životě, který skončil. Tehdy i naprostý abstinent může vzít lahev a klesnout až na dno a nikdo, ani on sám nechápe, co se to s ním děje. Další mohou být duše s depresemi, lítostivé či agresivní a stejně jako v předešlém případě mohou ovlivňovat svými emocemi dotyčného.

Přišla k nám paní, která nechápala, proč její chlapeček bere na sebe šatičky a chce dlouhé vlasy. Tvrdí o sobě, že je holčička. Paní, byla velmi rozumná a tolerantní, protože si myslela, že prostě tak to je a dokáže se s tím vyrovnat, ale bylo to úplně jinak. Chlapeček měl přivtělenou velmi silnou dušičku holčičky, která již 4 roky na chlapečka působila a začala mu zcela deformovat jeho osobnost. Po odvedení této dušičky si chlapeček nechal ostříhat vlásky a vzal si na sebe i kalhoty. Takže toto je jen několik důvodů proč se naučit odvádět duše.

Důležité je opravdu pochopit, že nám dušičky nijak nechtějí ublížit, samy jsou zmatené a chtějí po nějaké době do světla odejít. Velmi jim tím pomůžete a budou vám vděčné. Legrační, byl případ, kdy samou vděčností, že jsme dušičku odvedly, nám zpátky přišla poděkovat … no, ale zase nevěděla jak zpět. Takže jsme jí odváděly dvakrát.  To byl, ale ojedinělý případ

Nebo-li, karmický způsob života. Co to je?

Cokoliv se vám nelíbí na druhých … kradou, lžou, jsou agresivní, žárlí … je to, co jste i vy dělali druhým. Jakmile vám do života začnou chodit lidičky, u kterých se bude projevovat povaha či situace, která vás popuzuje, věřte tomu, že vám je do cesty přivádí vaše dušička a to z jednoho prostého důvodu. JE ČAS TO OČISTIT!! Je potřeba, abyste si to uvědomili a přijali to.

ANO I JÁ JSEM SE TAKTO CHOVAL. PŘIJÍMÁM TO A ODEVZDÁVÁM TO.

Jak zrcadlení čistit?

Moje milovaná dušičko, prosím tě s velkou láskou, abys mi přivedla všechny ty dušičky, kterým jsem tímto způsobem života i já ublížil/a. (Nezapomeňte mezi sebe a tyto dušičky stáhnout ochranný závoj božího světla.) Dušička vám je mile ráda okamžitě přivede. Potom stačí udělat trojí odpuštění, jak jste od nás již mnohokrát slyšeli:

Moji milovaní, prosím, odpusťte mi, že jsem vám tímto způsobem života (žárlivost) ublížil/a. Uvědomuji si, že to nebylo v lásce a prosím, abyste mi odpustili. I já odpouštím vám veškerou neláskyplnou energii, kterou jste na oplátku vyslali ke mně. Odpouštím i sám/sama sobě.
Navrátit energie:  Prosím vás, abyste mi navrátili veškeré mé energie skrze závoj božího světla, které já mám u vás a i já vám navracím veškeré vaše energie skrze závoj božího světla, které vy máte u mne. Prosím tě, AA Michaeli, abys tyto energie přetnul, až doběhnou do úplného konce a navrátil každému, co jeho jest.
Počítejte s tím, že to nebude stačit jednou. Až budete mít toto zrcadlení očištěno už vám buď nebude vadit, že se tak druzí chovají, nebo takové lidi už nebudete potkávat. Je dobré si to vysledovat. Co mi vadí na druhých? Zapisujte si to a po dlouhých zimních večerech ……čistit, čistit, čistit.

Program přebírání zodpovědnosti za druhé

Moji milovaní, ruším a mažu tento program přejímání zodpovědnosti sama na sebe od druhých.

Odstraňuji veškeré hranice a zábrany, které mi brání přijmout sebe sama. Já s láskou tyto programy rozpouštím, odevzdávám a stávám se solitérem, přes jehož kořeny jde světlo vesmírné a planetární.
Já ,teď a tady, rozpouštím ze svých kořenů, kmene i koruny tyto programy, tyto vzorce, toto propojení a přijímání zodpovědnosti za druhé, od druhých na sebe.
S velkou láskou děkuji všem, za toto zrcadlení, které mi ukazujete. Děkuji vám za to, že mi ukazujete, že i já jsem dávala a přidávala zodpovědnost na druhé. Děkuji vám moji milovaní, nyní vím, že i já jsem předávala svou zodpovědnost druhým a tím i své vibrace. Děkuji za toto zrcadlení, ale už je toho dost, a já se vzdávám a rozpouštím tuto zkušenost a přijímám vůli svou a ochranu mou a z mého vědomí tento vzorec a program opouštím, propouštím a rozpouštím.
A s tou největší láskou, teď a tady, vám přes krásný zlatý závoj navracím veškeré vaše energie, které vy máte u mě tak, aby k vám přišly prosvětlené světlem a láskou, a nazpět si beru veškeré energie, které já mám u vás, skrze tento závoj božího světla. Můj milovaný Michaeli, prosím pozvedni svůj meč a přetni tyto vazby jednou provždy, teď a tady, v okamžiku přítomnosti teď.

V dnešní době Boží milosti je již velmi jednoduché si očistit karmu. Víte, že energie lásky dokáže cokoliv. Jak si tedy očistit karmu?
Zavolejte si dušičku, toho s kým nemáte zrovna dobré vztahy.
Z 90% to jsou vaši nejbližší. Mezi vás stáhněte závoj božího světla jako čistící filtr.
Prosím tě můj (má) milovaný (-á) odpusť mi vše čím jsem se proti tobě provinila.
Odpouštím i tobě čím ses ty provinil(a) na mě.

Odpouštím sama sobě.

Prosím tě o navrácení všech mých energií, které já mám u tebe.
I tobě navracím všechny energie, které ty máš u mě a prosím tě milovaný AA Michaeli o přetnutí těchto energií, až doběhnou do úplného konce. Děkuji
Ostatní můžete zahrnout do čištění kolektivní karmy. Tehdy k vám přijdou úplně všechny dušičky ze všech inkarnací, které jste měli zde na Zemi a ublížili jste si. Počítejte s tím, že to bude chvilku trvat a budete tomu muset věnovat více úsilí. Vaše dušička vám je bude vodit sama a to podle vaší mentální síly. Nemusíte se věnovat ničemu jinému než odpouštění.
Moje milovaná dušičko v tuto chvíli spouštím čištění kolektivní karmy.

Spouštím TEĎ!

V ten moment vám dušička začne přivádět všechny dušičky, se kterými je třeba udělat si odpuštění a to stejným způsobem jako u vašich blízkých.
Nezapomeňte na závoj světla a stáhněte vedle sebe sloupy Božího světla.
Prosím vás, moji milovaní odpusťte mi vše čím jsem se proti vám provinila.
Odpouštím i vám čím jste se vy provinili na mě.

Odpouštím sama sobě.
Proč čistit karmu? Ve vašem životě již nebude nikdo, kdo by vám měl něco vracet a ubližovat vám.

Alergie
Moji milovaní,
všechny čtyři živly vás, teď a tady, volám.
Bytost ohně, vzduchu, Země a vody. Bytosti minerální, živočišné, rostlinné i vodní říše.

Volám i vás, bytosti světelné, prosím, přijďte mezi nás tak, abychom mohli s tou největší láskou plně očistit celé bytostné já mého těla a propustit vše neláskyplné, které vzniklo v minulých životech a prolínajících se, teď a tady, do přítomného okamžiku a do budoucnosti a způsobilo mou alergii.

Teď a tady otevíráme životní cestu a propouštíme vše nepotřebné. A s tou největší láskou, milované bytosti i duše, vy všichni, kteří úzce souvisíte s touto prvotní příčinou vzniku mé alergie nelásky a nesvobody, přijďte prosím ke mně. Já vás v tuto chvíli prosím a žádám milované bytosti o odpuštění. Vy milované bytosti světelné, milované dušičky, kterým jsem ublížil v těchto inkarnacích, prolínající se do přítomnosti a budoucnosti, prosím odpusťte mi.

Já odpouštím vám vaši nelásku, kterou vy jste projevili vůči mně v myšlenkách, činech i ve slovech a odpouštím sám sobě veškerou nelásku a nevíru sama v sebe, že ve vzteku jsem použil nelásku vůči sobě i vůči druhým, vůči přírodě, zvířatům i živlům. Odpouštím sám sobě své nevědomí, nelásku a zatracení. Milované bytosti, děti stromů a květin, odpusťte mi, že jsem vám ublížil, že jsem vás zneužil a v nelásce ve vás bolest probudil.

Teď a tady odstraňuji všechny tyto záznamy o nemoci ze své DNA, z biologie a buněčné struktury. Všechny tyto technologie, tyto programy, vzorce a propojení s touto nemocí a prvotní příčinou, teď a tady, rozpouštím ve všech úrovních a vrstvách. V aurickém poli i v rovinách, ve svém těle i ve svých tekutinách. Já rozpouštím tyto záznamy a sám sobě odpouštím. Rozpouštím veškeré smlouvy mezi dušemi a mnou. Mezi bytostmi a mnou. Mezi strachem a mnou. Ruším všechny tyto smlouvy, pečetě a jistiny k této nemoci. A s tou největší láskou, teď a tady, vám přes krásný zlatý závoj navracím veškeré vaše energie, které vy máte u mě tak, aby k vám přišly prosvětlené světlem a láskou, a nazpět si beru veškeré energie, které já mám u vás, skrze tento závoj božího světla. Můj milovaný Michaeli, prosím pozvedni svůj meč a přetni tyto vazby jednou provždy, teď a tady, v okamžiku přítomnosti teď. Veškeré vibrace a frekvence této nemoci se teď a tady rozpouští a propouští, a já přijímám lásku svou, vzorce propojení a víru mou. Tak jest, tak děkuji.

Balíček neláskyplných energií

Naši milovaní, rády bychom vám předaly další návod, jak na sobě pracovat a zbavovat se zanesených míst ve vašem bytí. Jak víte, není nic krásnějšího, než čistit naše fyzické a duchovní tělo od neláskyplných energií. Čím více budete odevzdávat, tím více prostoru bude pro láskyplné programy, kódy, schémata… atd., které již čekají nad vašimi hlavami a které potřebujete v této nové době, kdy jsou vibrace již tak vysoké, že v mnohých z vás se ozývá vaše duše a zoufale volá po očistě skrze nemoci a problémy. Nezapomínejte, že v létě jdeme do 6 D a tam jsou ty vibrace ještě vyšší. A jistě znáte příběh o plném poháru…

Jakmile jenom trochu očistíte vaše bytí, v ten moment můžete přijmout nové láskyplné informace i schopnosti a vaše vibrace se zvednou a vy budete souznít v současných vibracích. To znamená, že nebude nutné, aby vám to dušička dávala najevo skrze nemoci, problémy a vy budete v pohodě.

Práce s balíčkem NLE
Vytvořte si balíček neláskyplných energií a ten denně s láskou odevzdejte Bohu. Vytvořte si takový balíček NLE, jaký potřebujete právě Vy.

Na našich setkáních se zmiňujeme o tom, že naše čištění postupuje po vrstvách. Dokud nebudeme stoprocentně čistí, budou se stále z našeho nitra vyplavovat bolesti duše z minulých inkarnací i ze současného života.

Po odevzdávání neláskyplných energií, čištění záznamů a naší sebekontrole se uvolňuje prostor, který se naplňuje láskou, ale i novými programy, kódy, schématy a vzorci lásky, které potřebujeme pro naplnění naší cesty, kterou jsme si nastavili pro tuto inkarnaci. Tím se zvyšují vibrace našeho bytí, zkvalitňuje náš život a odchází vnitřní neklid a chaos. Stáváme se více sebevědomými a náš pohled na okolní svět nabývá jiných rozměrů. Přesouváme se do láskyplných vod a jiných realit, kde již není místo pro násilí a agresi.  Po nějakém čase se ale zase dostaneme do vibrací, kde opět vyplavou další vrstvy. Najednou zažíváme opět pocity beznaděje, prázdnoty a depresí, znova přicházejí problémy a nás to, pokud si neuvědomujeme co se děje, srazí na kolena.

Co s tím?

Je potřeba si v tu chvíli uvědomit, že vyplavala další vrstva neláskyplných energií, které jsou ukryté v těchto vibracích, do kterých jsme se dostali. Toto všechno si opravdu vede a kontroluje vaše dušička, protože ví, že v těchto vibracích jste již dost silní na to, abyste to zvládli očistit, propustit. Jste již natolik uvědomělí, že bolest a krutost, která vylezla na povrch, vás nezraní, ale jste si již schopni odpustit.

Takovýchto skoků a zvratů na své cestě budete ještě prožívat víc, ale v okamžiku, kdy vyplave na povrch například nějaké zrcadlení, si okamžitě dokážete poradit. Nesrazí vás to, ale s láskou a vděčností tuto situaci přijmete a očistíte.

Jak postupovat?

V první řadě v takovémto stavu, kdy se mi zdá, že se neposouvám, nic nestojí za nic… si uvědomte, že vyplavaly pojistky, implantáty, bloky, zamezovače, nebo smlouvy nelásky, jistiny, pečetě. Na práci se světlem, na duchovní práci, na lásku, na pomoc od bytostí světla, sama na sebe…  Vytvořte si z nich balíček NLE (neláskyplných energii VÍCE ZDE) a vše vyjměte a to prosím několikrát. Každý má jinou mentální sílu to odevzdat. Pokud denně pravidelně vyjímáte tyto balíčky NLE, nemůžete se do takovéhoto stavu dostat, protože tyto zabezpečovače odevzdáváme stále a žádná další vrstva nás nemůže zaskočit.

Pokud se dostanete do situace, kdy si myslíte, že vyplavala nějaká vaše minulá inkarnace, poproste svojí dušičku, ať vás zavede do prvotní příčiny této situace nebo vaší bolesti a přivede vám všechny dušičky, se kterými si je třeba udělat odpuštění a navrátit energie. Mezi sebe a tyto dušičky stáhněte zlatý závoj božího světla  a udělejte si s nimi troje odpuštění… tj. já odpouštím tobě, ty odpusť mě a odpouštím sama sobě.

Potom poproste o vrácení vašich energií a navraťte jejich energie.

Na závěr vyjměte záznam o této inkarnaci ze svých uložišť v DNA, v Akáše, z vědomí i podvědomí, z uložišť v magnetické mřížce Země i lidstva a z ostatních uložišť mimo frekvence lidského chápání.

Pokud čistíte bolest na fyzickém těle, nezapomeňte ještě vyjmout všechny cizí předměty a energie z tohoto místa. Vložte regenerační paprsky od AA Rafaela a poproste o zahájení regenerace.

Nevzdávejte se po prvním náznaku, že to neplyne, jak jste si představovali. Poproste o pomoc a hlavně jí naši milovaní DOVOLTE.

Držte se.

Volím si rozpuštění všech opon i závojů, pod kterými jsem se skryl/-a a zahalil/-a před svojí duší, Bohem i přede mnou samotným/samou, abych byl/-a neviditelný/-á

Osvobození duše
Otevírám brány své duše, rozvazuji a rozpouštím pouta, která svazují moji duši. Volím plné přijmutí, sjednocení a sladění své duše se svým fyzickým tělem, svými duchovními těly, se svou myslí, vědomím i podvědomím, se svými buňkami, DNA, posvátnou geometrií i celou svou biofyzikou i biochemií, se svým srdcem i všemi svými bytostmi vnitřního i vnějšího bytí.

Volím si rozpuštění všech opon i závojů, pod kterými jsem se skryl/-a a zahalil/-a před svojí duší, Bohem i přede mnou samotným/samou, abych byl/-a neviditelný/-á.
Vpouštím svou duši do svého nitra, do svého bytí. Stává se mnou a já jí. Naše energie jsou sladěny a synchronizovány v jeden proud bezpodmínečné lásky, v jedno světlo a v sílu vzestupu.
Prosím odpusť mi, moje milovaná dušičko, že jsem tě od sebe odehnal/-a, spoutal/-a a před tebou se skryl/-a.

Miluji tě

Centrum našeho zdraví a posunu

Teď a tady přistupujeme s velkou láskou sami k sobě a k Bohu a s velikou láskou v tuto chvíli přijímáme veškeré změny, které se v nás i kolem nás dějí. Přijímáme a povolujeme jim vstup do našich energií, frekvencí i vibrací. Stáváme se nástrojem sebe sama. Stáváme se vibrací a propojením se samotným Bohem, se svým srdcem, se svým děním.
Teď a tady se s tou největší láskou slaďujeme a vybíráme si posunout a znovuzrození. Přijímáme vesmírné kódy. Přijímáme, žádáme a prosíme o ty nejsilnější energie, které naše tělo dokáže přijmout. Přijímáme fyzickou, kvantovou, tachyonovou i vesmírnou energii, která skrze nás tady a teď plyne, která nás ukotvuje až u samotného zemského jádra a my dokážeme nahlédnout směrem sami do sebe, nalézt sílu a víru v sebe sama a s tou největší láskou i rozpustit veškeré vzorce, ukotvené na naší celé časové linii, která nás svazuje s minulostí, současností a budoucností.
Teď a tady propouštíme veškeré energie, které nejsou součástí nás, které teď a tady nesynchronizují a nerezonují s bezpodmínečnou láskou sebe sama a s našimi buňkami.
Teď a tady naštěpujeme naší kmenovou buňku, centrum našeho zdraví, znovuzrození a posunu. Otevíráme brány našeho brzlíku. Otevíráme, regenerujeme a aktivujeme ho k plnému uzdravení a k posunu, načerpání a znovuzrození.
Aktivujeme tyto energie v nás, kolem nás a skrze nás a ukotvujeme teď a tady, teď.

Pramen živé vody

Já v tuto chvíli přijímám pramen živé vody k očistě mého celého těla od bytostí duté země. Skrze mé kořeny se vlévá do mé první, druhé, 3., 4., 5., 6., 7., čakry ve všech vrstvách a úrovních, do mého celého čakerního kanálu, včetně všech vláken a meridiánů, které vedou k orgánům mého života a propojení. S tou největší láskou, já teď přijímám toto léčení, očistu a regeneraci i prokrvení. Pročištění krve, těla, duše i vědomí. Já přijímám tyto léčivé energie Božího posunu a aktivuji světelný zdroj ve mně samotné. Rozpouštím tímto pramenem veškeré úrovně a vrstvy ve své první čakře, včetně všech parazitů, strachů a energii nelásky, které jsou v mých kořenech, v mém kmenu, v mé koruně, v mém srdci, v mém propojení. Veškeré prvopočáteční energie zastření, já teď a tady, svým světelným zdrojem rozpouštím, odstraňuji a odstříhávám od sebe veškeré energie nelásky, veškerá pouta, které mě poutají a vyvolávají ve mě strach.
Tady a teď, teď!

Mějte úctu sami k sobě

Sedněte si v klidu a poproste svoji dušičku, aby vám otevřela cestu bezpodmínečné lásky, cestu vaší duše. Cestu do pravdy ve vás. Je to pravda ve vás. Každý z nás ji má. Každý má svoji pravdu.
Každý z nás je na jiné úrovni a na jiném stupni vývoje, proto nikomu svoji pravdu nevnucujte. Můžete nabídnout obzor, ale ten dotyčný to ještě nemusí vidět, protože ještě není na takové úrovni, jako vy.
Je to o probuzení, o propojení, o propojení s vámi. Tato pravda, tato cesta do pravdy, je myšlena tak, že vcházíme sami do sebe a přetváříme myšlenky sami v sobě, přijímáme zdroj bezpodmínečné lásky a dokážeme vyslat ze svého srdce lásku a pokoru každému, kdo kolem vás projde, protože v každém vidíte sami sebe.
I tomu, kdo vám ublížil, odpusťte. Nesuďte a neodsuzujte. Žádnou situaci a zkušenost, kterou jste prožili, nesuďte a neodsuzujte. Ani žádnou bytost, která vám to dala prožít.
Nenechte sebou manipulovat. Mějte úctu a víru a pokoru i sami k sobě a nenechávejte na sebe házet kameny. S tou největší láskou jenom vy můžete nalézt pravdu sami v sobě.
Spousta z nás očekává. Očekáváte i sami od sebe, proto stále žijete v budoucnosti. Otevřete si cestu do pravdy a chtějte změnit sebe. Přejte si změnit sebe a tím měníte všechny kolem sebe.
Zkuste se stát mistry sami sobě, a pak můžete ukázat i druhým, že i oni se můžou stát mistry sami sobě. Jinak se budete stále točit v kruhu.

Dejme svobodu všem církevním bytostem

Odstraňuji veškeré sebetrýznění a sebeobviňování. Prosím a žádám veškeré dušičky, moji milovaní, kdy mi bylo řečeno, že si nezasloužím být světlem a Bohem, že má cesta je peklem a že mířím do pekla. Vy všichni, církevní bytosti lidského rozumu a vědění, přijďte prosím ke mně.
Vám všem odpouštím to, kdy jsem já v bolestech díky vám plakal/-a, že si nezasloužím jít zpět domů k Bohu, to, že tato slova se mi ukotvila ve vědomí, podvědomí, v kůži, v těle i v orgánech, v srdci i v duši.
Tato slova mi byla řečena při mé zpovědi lásky a světla a já je teď a tady ze sebe propouštím. Propouštím tato slova nelásky, že si nezasloužím být láskou a světlem, že si nezasloužím jít do nebe. Odpouštím Vám teď a tady tuto bolest, tuto krutost, kterou mi to způsobilo na mém těle, v mém vědomí, podvědomí, to, že jsem si i svůj život kvůli tomu vzal/-a.
Odpouštím vám všem, moji milovaní, kdy jste na mě sypali popel a v bolestech a krutostech jste mě nechali umírat. Bičovali jste mne a vyháněli ďábla z mého těla. Teď a tady už vím, že jsme láska a světlo a že každý z nás si zaslouží jít do nebe, za láskou a za světlem. Jelikož jsme všichni vším a všichni jsme všechno.
Já jsem Bůh a Bůh jsem já. Já jsme láska a světlo a já si zasloužím a přijímám světlo a lásku. Přijímám víru v sebe, víru svou, sílu a moc. Přijímám toto světlo, lásku a tímto světlem, které skrze mě plně prochází.
Světlo archandělů, moci a posunu, světlo bezpodmínečné lásky skrze mě teď a tady září. A já teď a tady rozpouštím tato slova nelásky, strachu a bolesti, která jsem přijal/-a v manipulaci a ve strachu a žádám o odpuštění sebe sama, že jsem tento strach, tuto bolest převzal/-a, že jsem se choval/-a jako ovce.
Teď a tady vím, že jsme svoboda a dávám svobodu všem církevním pánům i papeži. Dávám svobodu králům i poddaným. Dávám svobodu všem lidským bytostem na této planetě, všem duším vesmíru a Země. Dávám svobodu vám všem a dávám svobodu sám/sama sobě.
Lásku a světlo rozesílám skrze sebe vám všem. Odpouštím sám/sama sobě tuto potupu, tento strach a bolest. Miluji se a vím, že peklo si zde vytváříme sami. Sami si tvoříme zkušenostmi nelásky. Teď a tady to vím a já tyto zkušenosti přijímám, ale jsou to zkušenosti a energie minulosti.
Teď a tady vím, co je láska. Vím, že je to můj posun, zdroj bezpodmínečné lásky. Já se otevírám změnám lásky a přijímám svou sílu. Já vám všem, moji milovaní, otevírám zvon zvonu a tím dávám svobodu vám všem. Ať znějí zvony a tóny vám všem, ať tento zvon dá svobodu vám všem. Já zazvoním bim-bam, bim-bam a posílám lásku mou. Tak jest. Tak děkuji.

Sama před sebou poklekám

Moje milovaná dušičko, já teď sama před sebou poklekám a s tou největší láskou a pokorou sebe sama přijímám. Přijímám cestu do své pravdy, do svého srdce, do svého světelného těla. Teď a tady s tou největší láskou sebe sama přijímám. Přijímám svou lásku a vystupují z bolesti, strachu a krutosti.
A společně ruku v ruce se samotným Bohem, mou duší a sám/sama se sebou teď a tady přijímám sebe sama jako lásku, jako světlo, jakožto Bůh, jakožto láska, jakožto posun. Teď a tady s tou největší láskou si já se svobodnou vůli volím svobodu těla, mysli a duše.
Teď a tady rozpouštím veškeré záznamy, veškeré programy, veškeré smlouvy, nálepky i vzorce a vše převzaté, co není mé. Vše, co jsem si vytvořil/-a, s láskou přijel/-a, ale už není pro mé nejvyšší dobro a dobro všech. Teď a tady to deaktivuji jako jeden zdroj celého zdroje strachů, strachu strachů ze svého těla, duše, mysli. Ze své geometrie, fyziky, chemie, biologie a duše. Ze všech záznamů a uložišť mých tělních, vesmírných i Zemských.
Já, teď a tady si ze své svobodné vůle, jako jeden zdroj celého zdroje, včetně všech stop, stínů a otisků, volím toto vyjmutí. Volím a odevzdám to tobě, milovaný Bože, s tou největší láskou, teď a tady v okamžiku přítomnosti, teď! Já teď a tady přijímám své srdce, svou duši, své tělo i hmotu. Miluji se, miluji vás a miluji všechno kolem sebe.
Vibrace je vibrace světelná. Vibrace světelná je vibrace má. Tóny a tónina je zpěv hlasů zdroje bezpodmínečné mateřské lásky mé i vaší, Země a vesmíru. Teď a tady dávám sám/sama sebe do harmonie s vámi, aby energie plně proudily ve směru lásky a světla, harmonie a rovnováhy.
Rozpouštím, já sám/sama svou svobodnou vůli a volím si toto rozpuštění, veškeré disharmonie, nerovnováhy a dysfunkce svého těla, duše a mysli. Rozpouštím to, deaktivuji a odevzdávám okamžiku přítomnosti, teď!

Očista vaším centrem mateřské bezpodmínečné lásky

Teď a tady vytváříme spolu světelný kruh, který nás zahrnuje ve vnitřním i vnějším prostoru. Tento světelný kruh vytváří paprsky, které směřují do našeho těla, paprsky bezpodmínečné lásky a přeprogramování. Přeprogramovávají veškeré krystaly našich těl, krystaly a buňky, částice a molekuly, naši celou celičkou hmotu našeho těla.
Každá buňka se teď a tady naštěpuje a jádro se čistí. Toto světlo je zdroj, náš zdroj, centrum mateřské bezpodmínečné lásky, posun a světlo. Jsme to my toto slunce, tato záře, která vyzařuje z naší aury, z našeho těla, ze Země a vesmíru.
Jsme propojení. My jsme to slunce. My jsme ten paprsek a teď a tady společně s námi, s bytostmi světla i Bohem, prosvětlujeme tyto částice vašeho těla, vašeho vědomí i duše. Vše se začíná přetvářet na zdraví a na lásku, světlo a posun. Každičká kost tvého těla, každičký orgán se teď a tady regeneruje. Každý tvůj orgán, každá buňka se vyživuje, aktivuje a naplňuje tekutým světlem bezpodmínečné lásky a uzdravení.
Přijímáme programy lásky, programy zdraví, síly, vědomí. Programy duše i těla. Teď a tady aktivujte i samotný brzlík vašeho těla. Samotné centrum zdraví vašeho těla se teď a tady s tou největší láskou rozzařuje a naplňuje životní silou tvou, Země i vesmíru. S tou největší láskou teď a tady my všichni aktivujeme toto centrum zdraví v okamžiku přítomnosti, teď!
Vaše kosti je tvorba, vaše kosti je základ. Vaše krev je váš život. Ústa jsou vaše slova. Vaše oči nahlíží, vaše uši naslouchají. Jste zdroj bezpodmínečné lásky sebe přetváření. Veškeré programy, vzorce, smlouvy, jistiny, prokletí, kletby, zařeknutí se, zřeknutí světelného těla, duše, andělů i veškeré tyto zvyky nelásky teď a tady tou největší silou společně rozpouštíme. Rozpouštíme a vyjímáme a naší svobodnou vůlí si volíme plné vyjmutí i ze všech úložišť, záznamů tělních, vesmírných a Zemských. Odstraňujeme teď a tady v přítomném okamžiku, teď!
Propouštíme a dáváme svobodu těla i duše všem. Všem, moji milovaní. Přes krásný zlatý závoj vám navracíme veškeré energie, které máme u sebe, a které jsou vaše. A přes krásný zlatý závoj si navracíme všechny naše energie, který máme u vás. Milovaný Michaeli prosím tě přetni tato pouta mezi těmito inkarnacemi, mezi těmito vazbami, mezi vámi a námi jednou provždy, tady a teď, teď!
Prosíme o dočištění těchto světelných koulí, těchto záznamů a situací. Milovaný Michaeli prosíme tě, úchop veškeré láskyplné náčiní a odstraň veškeré hroty energie, které nenáleží do mé světelné koule. Tak jest. Tak děkuji.

CHRÁM OSVOBOZENÍ A PRAVDY

Milovaní andělé a archandělé, přistupuji v tuto chvíli k paláci osvobození a pravdy, které máme ukotvené v našich srdcích a otevírám brány v nich, vně i kolem mě. Otevíráme brány těchto chrámů, které jsou skryty v našich srdcích, v našem zdroji bezpodmínečné lásky mateřského centra.
Jsou to nádherné křišťálové chrámy, láskyplné pyramidy, které jsou ukotveny v nás, ve vesmíru i na Zemi. My se teď a tady s tou nejčistší energií propojujeme s touto energií a otevíráme brány ke vstupu do osvobození, k pravdě a k nalezení sebe sama. Pravdy sebe, pravdy žít v radosti a v rovnováze, posílat lásku a harmonii, světlo a posun.
Kráčíme do těchto chrámů a propojujeme se ve středu Země, těla i vesmíru. Milovaní andělé, strážci těchto bran, dovolte nám prosím vstoupit. Dovolujeme vstoupit i sami sobě. Klaníme se a žádáme o svolení vstoupit.

Tak jest. Děkujeme.

Přistupujeme k oltáři cti, pokory, radosti a života. Teď a tady jsem s tou největší láskou zde, moji milovaní. Jsem zde sám/sama pro sebe a pro vás a dávám svobodu sama sobě i vám. A vám všem, které jsem uvěznila, dávám stejnou svobodu těla, duše i mysli, vesmíru i Země, jako dávám sobě.
Vám všem, kteří mi bráníte vstoupit do tohoto chrámu osvobození a pravdy, dávám stejnou svobodu, jakou dávám sobě. Snímám veškeré sebetrýznění a trýznění sebe a vás. Společně s těmito energiemi chrámu snímám poutání a spoutání, manipulaci a bolest teď a tady Zemi, vesmíru, vám i mně, jakožto čistým duším samotného Boha.
Já dávám svobodu vám všem. Skrze mě tvoří Bůh a já tvořím skrze vás sebe. Děkuji Vám, že mi ukazujete tyto cesty leckdy i trnité, bolestné. Ale já teď a tady vím, že mohu vstoupit do těchto chrámů s čistou láskou a s přáním žít.
Vy všichni jste mi ukázali tuto cestu a já vám za to děkuji, moji milovaní. A odpusťte mi, že i já brzdil/-a vás a tím jsem brzdil/-a sám/sama sebe. Odpusťte mi to prosím a já to odpouštím sobě. Odpouštím si svoji minulost, kterou jsem zde prožil/-a. Je součástí mne a já ji s láskou přijímám a odpouštím si, odpouštím i vám všem. Vy odpusťte mě a pojďte společně se mnou nalézt tyto chrámy.
Každý ho nosíte sám v sobě a s láskou může vstoupit tak, jako já teď a tady. Stojím před tímto oltářem cti, milování a znovuzrození. Přijímám svůj posun a s velikou láskou rozpouštím vše nepotřebné a zůstávám zde ukotvený/-á v těchto energiích.
Prosím a žádám o osvobození a nahlédnutí do pravdy mého srdce. Do pravdy zdroje bezpodmínečné lásky tvoření a spolutvoření. Já si přeji znát pravdu svou, uzdravení a posun.

Tak jest. Děkuji.
A děkujeme všem za tuto pomoc. Děkuji sobě, že jsem dovolil/-a, aby proudily tyto energie ke mně a skrze mě.
Tak jest, tak děkuji.

Čistý záměr

Přijímám energie Panny Marie, energie Ježíše. Ruku v ruce se stávám součástí vás a vy se prosím staňte součástí mě. Já vám otevírám všechny brány a přístupové cesty k mému nitru, k mému poslání, k mému vzestupu, k mé očistě. Mé vibrace, mé světlo, má láska, mé propojení je mé tělo, mé ruce, mé uši a oči.
Já jsem Boží nástroj, já přijímám energie Božího vzestupu. Stávám se součástí jednoty, jedním/jednou z vás. Stávám se nástrojem vibrací.
Teď a tady se mé tělo stává světlem a láskou Božího posunu samotného Kristova vzestupu, jakožto světlo a láska. Ve svém srdci vítám tyto energie. Vítám tě, milovaný Ježíši, a přijímám tě do svého srdce, jakožto bezpodmínečnou lásku a zdroj uzdravení mě i druhých.
Ať skrze mě proudí tvá láska, tvá energie, a aktivuje ten nejčistší záměr bezpodmínečné lásky mého srdce a vzestupu. Teď a tady teď! Tento čistý záměr nyní společně s Michaelem vkládáme do zlaté koule té nejsilnější ochrany, teď.

Jeden ze způsobů jak pročistit všechny záznamy mezi životem a smrtí

Milovaný Ježíši, prosím vezmi ruku v ruce moji celistvost a jako noha míjející nohu prosvětli prosím mé životní cesty jak minulé, současné i budoucí od počátku věků, kdy jsem poprvé vstoupil-a na tuto Zemi tak, aby se veškeré vrstvy a nánosy strachu a bolesti rozzářily pod mýma nohama, našima nohama tak, aby tato cesta byla jedna linie, jedno světlo, jedno bezpodmínečné vlákno celistvosti.
Teď a tady se napojuji a stávám se součástí Ježíšovy energie Kristova vědomí, srdce, tělo a duše. Teď a tady otevíráme brány Kristova srdce a mého bytí tak, abych plně mohl/-a pročistit sebe.
Teď a tady tou nejkrásnější energií Božího posunu, energií našeho vnitřního i vnějšího posunu, zdrojem bezpodmínečné lásky omývám a smývám tuto šňůru, tuto životní cestu, tato vlákna a tyto vibrace. Smývám a rozpouštím ve vnitřním i vnějším prostoru tou nejsilnější energií bezpodmínečné lásky mého vnitřního já.
Jelikož my a já si přejeme být plně očištěni od těchto energii, které mi brání v posunu, které mi brání v uzdravení. Rozzařuji se jako slunce a vysílám tyto energie plné očisty, teď!

DUCHOVNÍ HYGIENA​